МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3-4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1.Құқық нормалары және олардың жіктелуі….5-8
2.2.Құқық нормаларын талқылау түрлері………9-12
2.3.Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі мен түрлері…….13-16
2.4.Халықаралық құқық нормаларын қалыптастырудағы халықаралық ұйымдардың орны мен рөлі мәселесінің даулы жақтары мен проблемалары……17-23
2.5. Қылмыстық-атқару құқығының нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлері мен құрылымы……24-25
ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ…….26-27
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР……28

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Өндіріс тиімділігін арттырудың теориялық негіздері
1.1 Өндіріс тиімділігінің экономикалық мәні және маңызы
1.2 Өндірісті тиімді қамтамасыз етудегі қаржы механизмі
1.3 Шетел тәжірибесіндегі өндірістің тиімділігін арттырудағы қаржылардың ролі
2 Өндіріс тиімділігін арттырудағы қаржының негізгі принциптері
2.1 Өндіріс тиімділігі экономикалық өсу мен қоғамның дамуының негізі
2.2 Өндірістің экономикалық тиімділігін арттырудағы ынталандыру
2.3 Өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау көрсеткіштері
3 Экономикалық өндiрiстiң өсуі қоғамдық игiлiктердiң қамтамасыз етiлуi
3.1 Инвестиция қаржыны ұтымды пайдаланудың көзі, оның өндіріс дамуына қосар үлесі
3.2 Инновация — өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

More »

ЖОСПАР

Кіріспе
1-бөлім. Салықтардың экономикалық маңызы
1.1. Салықтардың экономикалық мазмұны
1.2 Салық салу принциптері
1.3. Қазақстан Республикасының салық жүйесі
2-бөлім Кәсіпорын табыстарына салық салуды ұйымдастыру
2.1 Салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері
2.2 Кәсіпорынның салық төлемдерін талдау
2.3 Салық міндеттемесін орындау, салық кезеңдері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Қосымшалар

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. Шаруашылық жүргізуші субъектілер (ШЖС) қаржысының теориялық негіздері
1.1. ШЖС қаржысының мәні, сыныптамасы мен ерекшеліктері
1.2. Коммерциялық ШЖС қаржысын ұйымдастыру
1.3. Коммерциялық емес ШЖС қаржысының мазмұны және ұйымдастырылуы
2. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы – ҚР серпінді дамып келе жатқан компаниясының бірі ретінде
2.1. «Қазақтелеком» АҚ даму тарихы, құрылымы мен міндеттері
2.2. Акционерлік қоғамның инвестициялық жобалары
2.3. Қоғамның қор нарығындағы алар орны
3. ҚР «Қазақтелеком» АҚ даму перспективалары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4
1 КӘСІПОРЫН ТАБЫСЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 6
1.1 Кәсіпорын табысының экономикалық мәні 6
1.2. Табыстың кәсіпорын қызметіндегі ролі және функциялары 13
1.3. Кәсіпорын табысының қалыптасуы және орналастырылуы 16
Жалпы табыс 16
2. «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 21
2.1 Өндірістік кәсіпорынның табысын талдау 21
2.2 Өндірістік кәсіпорынның өзіндік құнын талдау әдісі 27
2.3 Өндірістік кәсіпорынның пайдасын және рентабельділігін талдау 40
3 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ТӨМЕНДЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫ КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ 47
3.1 Пайданы көтеруге бағытталған іс-шаралар 47
3.2 Кәсіпорындағы өзіндік құнды төмендету резервтері 52
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
А -қосымшасы- КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАЛАНСТЫҚ ПАЙДАНЫ БӨЛУ СЫЗБАСЫ 63
Ә -қосымшасы — «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНДА ӨНДІРІСТІК ӨЗІНДІК ҚҰНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША КАЛЬКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР СҰЛБАСЫ 64
Б -қосымшасы — 2010 жыл бойынша пайда мен зияндар туралы есеп 65

More »

Жоспар:

Кіріспе
І. КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫ
1.1. Корпорациялық табыс салығы зерттеушілер және салық салу обьектілері
1.2. Корпоративтік табыс салығы туралы декларация
1.3 Корпорациялық табыс салығы бойынша салық кезеңі және салық декларациясы
ІІ. КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ ӘКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕЛЕРІНЕ ӘСЕРІ
2.1. Корпорациялық табыс салығын төлеушілер және салық салу субьектілері
2.2. Корпоративтік табыс салығының обьектілері мен субьектілері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
ТҮЙІНДЕМЕ

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Кәсіпорында маркетингті ұйымдастырудың түсінігі, рөлі мен мәні 5
1.2 Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастырудың ерекшеліктері 12
2. КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ («АЛТЫН ДИІРМЕН» АҚ МЫСАЛЫНДА) 17
2.1 «Алтын диірмен» АҚ-ның экономикалық жағдайын талдау 17
2.2 Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің экономикалық тиімділігі 22
2.3 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттінің талдау 28
3 КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 32
3.1. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды құру 32
3.2. Кәсіпорын лоялдығының бонустық бағдарламасын құрудың тиімділігі 37
ҚОРЫТЫНДЫ 41
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43

More »

Жоспар:

1. Шет елдердегі жеке табыс салығы.
2. Жеке табыс салығы.Жалпы ережелер
3. Резидент еместердің табысына салық салу ерекшеліктері

More »

Мазмұны

Кірспе 3
1 Адам өліміне әкеп соғатын жеке тұлғаға қарсы қылмыстың сипаттамасы 6
1 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау ретінде қылмысты сипаттайтын белгілері 6
1.2 Адам өлтірумен адам ұрлау бір-біріне байланыстылығымен басқа қылмыстан ажырату 17
1.3 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы толық анықтамасы және осы қылмысты жан-жақты сипаттайтын түрлері 20
2 Адам өліміне әкеп соғатын жағдайда жасалған адам өлтіруге заңдық талдау 22
2.1 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің объектісі 22
2.2 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің объективтік жағы 25
2.3 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау өлтірудің туралы субъективтік жағы 28
2.4 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің субъектісі 31
3 Қылмыстық саралау мәселелерінің криминологиялық аспектісі ретіндегі сипаттамасы 33
3.1 Қылмысты саралаудың түсінігі және қылмыс құрамының қылмысты саралаудағы маңызы 33
3.2 Адам өлтірудің криминологиялық аспекті ретінде объективтік қасиетін сипаттайтын және ауырлататын мән-жайлар 37
3.3 Адам өлтірудің субъективтік қасиетін және кінәлінің тұлғасын қылмыстық жағынан сипаттайтын және ауырлататын мән-жайлар 46
Қорытынды 53
Пайдаланған әдебиеттер 56
Қосымша А Жеке адамға қарсы қылмыстардың түрлері 58
Қосымша Б Кісі өлтіру 59
Қосымша В Кісі өлтірудің түрлері 60

More »

ЖОСПАР

КІРІСПЕ
І Жаһандану – біртұтас адамзат қауымдастығының қалыптасуы
1.1. Өркениет дамуындағы жаһандану қадамдары
1.2. Халықаралық бәсекелестіктің тұтандырушысы
1.3. Жаһанданудың негізгі қасиеттері
IІ Еуразиялық экономикалық қоғамдастық – ТМД кеңістігіндегі ең дамыған аймақтық бірлестіктердің бірі
2.1. Еуразиялық экономикалық қоғамдасықтың мақсаттары мен міндеттері
2.2. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құрылымы
2.3.Еуразиялық экономикалық қоғамдастық қызметі
III Еуразиялық экономикалық қоғамдастық елдерінің интеграциясы
3.1. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық: Нақты интеграцияның 10 жылдық белесі
3.2. ЕурАзЭҚ посткеңестік кеңістіктегі неғұрлым табысты интеграциялық бірлестік
3.3. ХХІ ғасырға өркениетті жолмен ену
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Страница 3 из 14312345...Последняя »