01. января 2012 · Комментарии отключены · Categories: Туризм

ЖОСПАР

КІРІСПЕ…….3

І-Тарау. Туризмнің Тарихы және Экономикалық мәні
1.1. Туризм саласының шығу тегі және дамуы……..5
1.2 Туризмнің экономикалық сала ретіндегі мәні…..10
1.3 Қазақстандағы туризмнің дамуындағы негізгі мәселелері…..16

ІІ-Тарау. Туризмнің дамуының әсер етуші факторлары
2.1. Туризмнің дамуына әсер етуші факторлар……….18
2.2. Туризмнің ұлттық экономиканың дамуына әсері….20

ІІІ- Тарау.Қазіргі кездегі Қазақстаның Республикасындағы туризмнің дамуынындағы пробемалары
3.1 Қазақстандағы қазіргі замандағы туризм мәселелері…….24
3.2 Қазаіргі кездегі туризм – қаржының негізгі көзі ретінде…..26

ҚОРЫТЫНДЫ……..30

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………31

More »

28. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Туризм

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ …..3

1 ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУ
1.1 Туризмде маркетингтік басқару түсінігі, функциялары мен рөлі…5
1.2 Туристік кәсіпорындарда маркетингттік басқару концепциясын жүзеге асыру технологиясы…..9
1.3 Туризмде маркетингтік басқаруды қолданудың ерекшеліктері….19

2 «ПЕГАС» ЖШС-ГІ ҚЫЗМЕТІН МАРКЕТИНГТІК ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
2.1 «ПЕГАС» туристік компаниясының жалпы сипатамасы және қаржылық көрсеткіштерін талдау….23
2.2 «ПЕГАС» ЖШС-сінің туристік қызметіндегі маркетинг элементтерін талдау…..29

3 ТУРИСТІК НАРЫҚТАҒЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ
3.1 Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжыту стратегиясы….. 36

ҚОРЫТЫНДЫ …..46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …..48

More »

28. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Туризм

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ:

1. Табиғи рекреациялық ресурстары
1.1 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтары
1.2 Табиғи ескерткіштері

2. Әлеуметтік – экономикалық рекреациялық ресурстар
2.1 Тарихи – мәдени ескерткіштер
2.2 Әлеуметтік — мәдини орталықтар

3. Туристік шаруашылық нысандары
3.1 Облыста қызмет көрсететін туристік нысандардың тізімі (кесте)
3.2 Болашақта туризмнің даму жағдайлары
3.3 “Шығыстың шырайлы жерлері” атты туристік маршрут жолы

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

ЖОСПАР
Кіріспе 3

I-тарау. Экскурсияның мәні және мазмұны 4
1.1. Экскурсия түрлері, белгілері және олардың сипаттамасы 4
1.2. Экскурсияның түрлерінің пішіні мен топтары 7
1.3. Саяхат барысындағы демалатын және түнейтін орындар 11

II-тарау. Белсенді туристік саяхаттар 15
2.1. Қазақстанда ұйымдастырылған алғашқы экскурсиялар 15
2.2. Белсенді саяхаттың классификациясы және қиындық категориялары 16

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ………. 3

1 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ГЕОГРФИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ СҰРАҚТАР
1.1 Экологиялық туризм ұғымы, пайда болуы және дамуы…………..4
1.2 Экологиялық туризм ерекшеліктері…….7
1.3 Экологиялық туризмнің әлеуметтік-экономикалық маңызы және қазіргі заманғы классификациядағы экологиялық туризмнің рөлі.9

2 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНДАҒЫ РӨЛІ
2.1 Мемлекеттердің тұрақты даму концепциясы………….13
2.2 Экологиялық туризм тұрақты дамуға жетудің құралы ретінде………16
2.3 Тұрақты дамудағы экологиялық туризм рөлінің географиялық аспектілері……18
2.4 Әлемнің кейбір мемлекеттеріндегі экологиялық туризмнің маңызы мен рөлі…….22
2.5 Биологиялық әртүрлілікті сақтаудағы экологиялық туризмнің рөлі……25

3 ҚАЗАҚСТАНДА ЗКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
3.1 Қазақстандағы экологиялық туризм дамуының жағдайы мен оның негізгі мәселелері……..31
3.2 Экологиялық туризмді дамыту саласындағы мемлекет саясатының басым бағыттары……..34
3.3 Қазақстандағы экологиялық туризм дамуының проблемалары мен перспективалары…38

ҚОРЫТЫНДЫ…..40
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….42

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……. 4
І. ТУРИЗМ ТАРИХЫНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАСЫ………….. 5
1.1 Туризм тарихының нысаны мен пәні ………………… 5
1.2 Туризм тарихының мақсаттары мен міндеттері ………….. 6
1.3 Туризм тарихын зерттеудің тәсілдері …………. 6
1.4 Туризм тарихы курсын кезеңдестіру және құру …………… 7

ІІ. ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ ……….. 9
2.1 ХVІІІ ғасырдың соңына дейінгі туризм. Ежелгі туризм …………….. 9
2.2 Орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуірі кезеңіндегі туризм …………. 11
2.3 XVII және XVIII ғасырлардағы туризм ……………… 13
2.4 ХІХ – ХХ ғасырлардағы – Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейінгі туризм…..14
2.5 Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейінгі туризм. Қазіргі замандағы туризм ……………….17

ІІІ. БҰРЫНҒЫ КСРО-ДА ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ. РЕСЕЙДЕГІ ТУРИЗМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ (ХVІІІ-ХХ ҒҒ.) ……… 20
3.1 Ағартушылық кезең (ХІХ ғасырдың 90 жылдарына дейін) ……. 20
3.2 Кәсіпкерлік кезең (1890-1927 жж.) …………………. 22
3.3 Ұйымдастырушылық-орталықтанған кезең (1927-1969 жж.) ……. 24
3.4 Әкімшілік-нормативті кезең (1970-1990 жж.) ………… 25
3.5 Өтпелі кезең (1990 ж. бастап) ……………. 26
3.6 КСРО-дағы туризм мен экскурсиялар. 1917-1927 жж. туристік-экскурсиялық жұмыс ……….27

ІV. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ …. 30
4.1 Қазақ КСР-да туризмнің даму тарихы …………… 30
4.2 Қазақстан Республикасында туризмнің даму кезеңдері ……….. 32
4.3 Әлемдік туризм дамуының кезеңдері ……… 35
4.4 Халықаралық туризмнің дамуы ……….. 37
4.5 Туризм тарихын географиялық тұрғыдан оқу ……….. 40
4.6 Туристік ұйымдардың түрлері ……………… 43
ГЛОССАРИЙ ………….. 49
МАҢЫЗДЫ САЯХАТТАР МЕН ЖОРЫҚТАРДЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ ……..51
ТЕСТЕР ………. 60

ТЕСТ ЖАУАПТАРЫ ………… 69
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ……… 71

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ОБЬЕКТІСІ РЕТІНДЕ ТҮРКИЯНЫҢ СИПАТТАМАСЫ….5
1.1Жалпы елдің табиғаты және оның өзіндік ерекшелігі………5
1.2Тарихы мен мәдениеті………….9
1.3Маңызды туристік аудандары…………10

2 ТҮРКИЯ- ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІҢ БІРІ…..14
2.1Туристерді тартатын ірі қалалары……..14
2.2Туризмнің жақсы дамыған түрлері…….20
2.3Туристік инфрақұрылымы………….22

3 ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ДАМУЫ……….25
3.1Түрік- қазақ туристік байланыстарын нығайту және дамыту жолдары……….25
3.2Түркия Қазақстандағы емдік туризмнің дамуына өз үлесін қоса алады……..30
3.3Қазақстан мен Түркияның мамандары туризм саласында өзара тәжірибе алмасуы………31

ҚОРЫТЫНДЫ…….32
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….34

More »

Жоспар:

Кіріспе

I-тарау. Туристік саяхаттың мәні және мазмұны
1.1. Саяхат түрлері және олардың сипаттамасы
1.2. Саяхат түрлерінің пішіні мен топтары
1.3. Саяхат барысындағы демалатын және түнейтін орындар

II-тарау. Белсенді туристік саяхаттар
2.1. Қазақстанда ұйымдастырылған алғашқы саяхаттар
2.2. Белсенді саяхаттың классификациясы және қиындық категориялары
2.3. Жорықта қауіпсіздікті қамтамасыз ету
2.4. Саяхат жасаудағы кедергілер

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

Жоспар:

І. Кіріспе
1. Туристік кадрларды даярлаудың алғышарттары

ІІ. Негізгі бөлім
2. Қазақстандағы мамандарды даярлайтын оқу орындары
3. «Тұран» университетіндегі туризм факультеінде мамандарды даярлау
4. «Қазақтың Спорт және Туризм Академиясындағы» туризм факультетіндегі мамандарды даярлау
5. Туризм саласы үшін мамандар даярлаумен айналысатын жоғары оқу орындары мен орта кәсіптік оқу орындарының саны
6. Туризм саласы үшін жоғары білім бар мамандар даярлау
7. Туризм саласы үшін орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

ІІІ. Қорытынды

ІV. Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ МЕН ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ
1.1 Географиялық орны
1.2 Көне Тараз тарихы

2 ТАРАЗ ҚАЛАСЫНДА ДАМЫҒАН РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР
2.1 Тарихи — мәдени
2.2 Тараз қаласындағы археологиялық қазба жұмысы

3 ТАРАЗ ҚАЛАСЫНДА ТУРИЗМ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 Туризмнің қазіргі жағдайы мен болашағы
3.2 Тараз қаласындағы туризмнің даму мәселелері

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Страница 2 из 3123