МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…….3
1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ ……5
1.1 Халықаралық қонақ үй қызметі, оның экономикалық мазмұны мен мінездемесі…….5
1.2 Халықаралық қонақ үй ісіндегі басқару қызметі……18
1.3 Қонақ үй индустриясын ұйымдастыру және оны басқарудың халықаралық нысандары……24
2. ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ…….31
2.1 Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін мемлекеттік реттеуді жетілдіру……31
2.2 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй ісін халықаралық қонақ үй стандарттарына сәйкестендіру……34
ҚОРЫТЫНДЫ……….38
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…..40

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Туристік нарық ерекшеліктері
1.2 Қонақ үй шаруашылығының теориялық негіздері
1.3 Туристік нарықтың бәсекеқабілеттілік түсінігі және көрсеткіштері
2 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ БӘСЕКЕҚАБІЛЕТТІЛІГІН ТАЛДАУ
2.1 Туризм дамуының қазіргі жағдайын бағалау
2.2 Қазақстан Республикасының қонақ үй индустриясының қазіргі жағдайы
2.3 «Космонавт» қонақ үйінің бәсекеқабілеттілігін талдау
3 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ ИНДУСТРИЯСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ БӘСЕКЕҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Туристік қызметті мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесін дамыту
КОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

МАЗМҰНЫ
КIРIСПЕ
1 IСКЕРЛIК ТУРИЗМНIҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ҚАЗIРГI ЖАҒДАЙЫ
1.1 Туризм туралы тусынык
1.2 Қазiргi туризм жiктелуiндегi iскерлiк туризмнiң орны
1.3 Iскерлiк туризм түрлерi
1.4 Iскерлiк турларды ұйымдастыру
2 IСКЕРЛIК ТУРИЗМ – ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ НАРЫҒЫНЫҢ БАСТЫ СЕГМЕНТI РЕТIНДЕ
2.1 Қонақ үй таңдаудағы iскерлiк туристердiң қалауы
2.2 Iскерлiк саяхатшылардың жiктелуi
2.3 Iскерлiк саяхатшылардың қажеттiлiктерiн қанағаттандыру
3 БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ IСКЕРЛIК ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРI МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
3.1 Батыс Қазақстанның облысының iскерлiк туризмнiң мәнi
3.2 Атырау облысының iскерлiк туризмiнiң қазiргi жағдайы
3.3 Маңғыстау облысының iскерлiк туризмiнiң даму песпективалары
4 МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫН ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДАНДАУ
4.1 Геоэкологиялық аудандау түсінігі
4.2 Маңғыстау шөл (мал шаруашылық – мұнай өндіру) провинциясы
4.3 Үстірт шөл (мал шаруашылығы) провинциясы
5 ТУРИСТІК РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
5.1 Ландшафттарға экологиялық-экономикалық бағалау жүргізу
5.2 Топырақ ресурстарының жағдайы және бағалау әдістері
5.3 Орман ресурстарын бағалау әдістері
5.4 Экономика — достықтың сенімді де берік негізі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстанда халықаралық туризмнің дамуы
1.2 Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі ретінде, оның ерекшеліктері
1.3 Әлемдік көлік-коммуникация жүйесінің бөлігі ретінде Қазақстанда көліктік инфрақұрылымының қазіргі жағдайы
2 ҚАЗАҚСТАНДА КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІНЕ ТАЛДАУ
2.1 Көлік түрлері бойынша саланың даму ерекшеліктері
3 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕ КӨЛІК САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ЖОЛДАРЫ
3.1 Көлік саласын дамытудағы іс- шаралар
3.2 Транзиттік әлеуетті пайдалану жолдары
3.3 Халықаралық туризмде көлікті дамытуда ұсыныстар мен негізгі бағыттар
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Мазмұны
Кіріспе 3
1 Туристік кәсіпорын құрылымы
1.1 Туркәсіпорын туралы жалпы түсінік 5
1.2 Туркәсіпорынның құрылымын талдау 6
2 Менеджмент жүйесіндегі басқару- кәсіпорынның сапа саласындағы саясаты
2.1 Басқару-кәсіпорынның мақсатқа жетуге арналған әдістері 9
2.2 Туристік қызмет көрсетудегі сапа мен мәдениет 14
2.3 Туристік фирманың беделі 15
2.4 Қонақжайлылық психологиясы 21
2.5 Туристік кәсіпорындардағы коммуникативтік мәдениет жүйесі 24
Қорытынды 30
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 32
Қосымша А 33

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 5

1 ТАРАУ САНАТОРИЙ-КУРОРТ ІСІ ДАМУЫНЫҢ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САНАТОРИЙЛЕРІ МЕН КУРОРТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ МӘНІ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 8
1.1 Санаторий-курорт ісі дамуының тарихи аспектілері 8
1.2 Саноторий-курорт қызметінің түсінігі мен негізгі принциптері 14
1.3 Қазақстанның қазіргі санаторийлі-курортты ресурстары 17
1.4 Санаторийлі-курортты мекемелердің қазіргі басқарылуы мен экономикалық мәселелері 21

2 ТАРАУ ҚАЗАҚСТАННЫҢ САНАТОРИЙ-КУРОРТТЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ «САРЫАҒАШ» САНАТОРИЙІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІН ТАЛДАУ 27
2.1 «Сарыағаш» ЖШС жалпы сипаттамасы мен ұйымдастырылу құрылымы 27
2.2 Санаториядағы медициналық қызмет түрлері 37
2.3 «Сарыағаш» ЖШС қаржылық-экономикалық жағдайын талдау 41
2.4 Қазақстанның санаторий-курорттық ұйымдарының қазіргі жағдайы мен қоғамдық денсаулықты қалыптастыратын әлеуметтік факторлар 48

3 ТАРАУ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ САНАТОРИЙ-КУРОРТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫ 53
3.1 Қазіргі замандағы санаторийді дамытудың негізгі мәселелері 53
3.2 Санаторий қызметінің сапа деңгейін маркетингтік талдау және
оны жақсарту жолдары 55
3.3 Санаторийдағы еңбек пен техника қауіпсіздігі 63

ҚОРЫТЫНДЫ 67

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 71

More »

МАЗМҰНЫ
Кіріспе.  . . 3 бет

I тарау. Туристік қызметтер нарығы қалыптасуының теориялық негізі. 6
1.1. Туризмнің әлеуметтік — экономикалық негізі .  . 6
1.2. Қазақстан Республикасындағы туристік қызметтер нарығының қазіргі жағдайы . . . .11
1.3.Туристік қызметтер нарығында маркетингті қолданудың ерекшеліктері . . 21

IIтарау. «Нур-ай» туристік агенттігінің экономикалық қызметін талдау.. . .29
2.1 «Нур-ай» туристік агенттігінің жалпы сипаттамасы . . 29
2.2 2001-2003 жылдар арасындағы туристік агенттігінің экономикалық қызметін талдау . . 36

IIIтарау. «Нур-ай» турагенттігінің маркетингтік қызметін жетілдіру . . .46
3.1 Туристік – экскурсиондық қызметте маркетинг кешенін қолдану . . . . 46
3.2 «Нур-ай» турагенттігінің туристік қызметтерін жылжыту стратегиясын қалыптастыру . . . .51

Қорытынды . .. . . 58
Пайдаланған әдебиеттер .  . .61 More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ …..3

1 ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУ
1.1 Туризмде маркетингтік басқару түсінігі, функциялары мен рөлі….5
1.2 Туристік кәсіпорындарда маркетингттік басқару концепциясын жүзеге асыру технологиясы….9
1.3 Туризмде маркетингтік басқаруды қолданудың ерекшеліктері….19

2 «ПЕГАС» ЖШС-ГІ ҚЫЗМЕТІН МАРКЕТИНГТІК ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
2.1 «ПЕГАС» туристік компаниясының жалпы сипатамасы және қаржылық көрсеткіштерін талдау….23
2.2 «ПЕГАС» ЖШС-сінің туристік қызметіндегі маркетинг элементтерін талдау….29

3 ТУРИСТІК НАРЫҚТАҒЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ
3.1 Туристік ұйымдардың қызметтерін алға жылжыту стратегиясы… 36

ҚОРЫТЫНДЫ …..46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …..48 More »

Мазмұны

Кіріспе……5

1. Экологиялық туризмнің теориялық негіздері ….9
1.1 Экотуризм түсінігі, мәні және оның түрлері……9
1.2 Экологиялық туризмнің даму тарихы және қалыптасу алғышарттары….17
1.3 Туризмнің табиғи туристік ресурстарға әсерін басқару……25

2. «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы экологиялық туризм дамуының қазіргі жағдайы …..30
2.1 «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы экологиялық туризмнің ресурстары мен даму әлеуеті……30
2.2 «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы экологиялық туризмнің даму серпіні…….35
2.3 Туристік қызметтің экологияға және Бурабайдың санитарлы-гигиеналық жағдайына әсері…… 38

3. «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы экологиялық туризмді жетілдіру жолдары…..44
3.1 Туристік қызметті экологияландырудың негізгі бағыттары …..44
3.2 «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы экологиялық туризмді дамытудың бастапқы бағыттары……49

Қорытынды……54

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…..57

Қосымша А…….59
Қосымша Ә……60
Қосымша Б……61
Қосымша В……62
Қосымша Г……63
Қосымша Ғ……64
Қосымша Д…..65

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе… 4

1 Экономиканы кластерлік жүйемен дамытудың теория-әдістемелік негіздері… 8
1.1 Кластер түсінігі мен құрылымы және экономиканы дамытуда кластерлер жобасын пайдаланудың маңыздылығы….. 8
1.2 Туризм кластерінің даму ерекшеліктері. … 20
1.3 Туризм саласында кластерлік жүйені дамытудың шетелдік тәжірибесі. … 27

2 Қазақстандағы туристік кластердің дамуы мен туризм саласы-ның қазіргі жағдайын талдау …. 36
2.1 Туризмнің Қазақстан экономикасындағы даму тенденциясы және осы саланы дамытудың алғышарттары… 36
2.2 Туризм пилоттық кластері жобасын іске асыру… 44
2.3 Туризм саласы мен туристік кластер дамуының ағымдық жағдайын талдау (Алматы қаласы) … 51

3 Туризм кластерінің Қазақстан Республикасы экономикасын-дағы даму мәселелері мен перспективалары…… 66
3.1 Ұлттық туризмді дамытудың өзекті мәселелері мен оларды шешу жолдары… 66
3.2 Туризм кластерін қолдау шаралары мен даму перспек-тивалары…. 74
3.3 Алматы қаласындағы туристік кластердің даму бағыттары мен өзекті мәселелерін шешу жолдары және дамытудың перспективалары… 82

Қорытынды 89

Қолданылған әдебиетер тізімі 95

Қосымшалар

More »

Страница 1 из 3123