Жоспар

Кіріспе……3
2.1 Есімдіктің лексика-семантикалық сипаты…..6
2.2 Морфологиялық ерекшеліктері…….21
2.3 Синтаксистік қызметі….23
Қорытынды……25
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…..27

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……3

І Пунктуацияның теориялық негізі……..5
ІІ Романдағы ажыратушы тыныс белгілердің қолданысы
2.1 Ажыратушы үтір………10
2.2 Ажыратушы қос нүкте….14
2.3 Ажыратушы сызықша…..16
2.4 Ажыратушы нүктелі үтір……23
ІІІ Романдағы бөлуші тыныс белгілердің қолданысы
3.1 Оқшау сөзді сөйлем құрылымдарында қойылатын бөлуші тыныс белгілері…….24
3.2 Сөйлемдегі жалпылауыш сөздердің тыныс белгісі….28
3.3 Сөйлем құрылымында қолданылатын өзге тыныс белгілері……31
3.4 Тыныс белгілерінің қабаттасып қолданылуы…….35

Қорытынды…..40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……42

More »

Жоспар

Кіріспе…..3

1 Экономикалық мәтіндерді аударудың теориялық негіздері
1.1 Қазақ тіліндегі және ағылшын тілдеріндегі экономикалық терминдердің ерекшеліктері……4-6
1.2 Экономика мәтіндерін аударудың баламалық түрлері…7-12

2 Экономикалық мәтіндерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару мәселелері
2.1 Экономикалық мәтіндердің ағылшын және қазақ тілдеріндегі лексикалық құрамы және олардың аударма баламасына әсері….14-16
2.2. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі экономикалық терминдерді құраушы компоненттердің бірінің грамматикалық өзгерісін талдау…..16-18
2.3. Экономикалық мәтіндерді аударудағы көпмағыналық пен көпнұсқалық……..19-26

Қорытынды….27
Қолданылған әдебиеттер…….29-30

More »

Мазмұны

Кіріспе.……3 – 5

I тарау Махамбет поэзияларының көркемдік сипатының жалпы теориялық негізі.
1.1 Махамбет поэзияларының көркемдік сипаты………………………………….6 – 12
1.2 Махамбет өлеңдеріндегі дыбыстық үндестік…………………………………13 – 16
1.3 Махамбет поэзиясындағы табиғат элементтері………………………………17 – 26

II тарау Махамбет поэзияларының әдіс – тәсілдерінің түрлеріне сипаттама
2.1 Сабақ жоспары. Махамбет Өтемісұлы «Тарланым»..27 – 30
2.2 Зерттеу жұмыстарын талдау және қорытындылау….31

Қорытынды……….32
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…….33
Қосымшалар…….34

More »

Мазмұны

Кіріспе…..3

1 Аударматанудағы лексико-семантикалық барабарлық (эквиваленттілік)
1.1 Көркем аударма жалпы аударманың негізгі бөлігі ретінде…………..6
1.2 Аударматанудағы барабарлық (эквиваленттілік) мәселелері………15
1.3 Реалия сөздер мәдени белгілер ретінде және оларды аудару мәселелері…22

2 Қазақ тіліндегі «Нибелунгтер туралы хикая» тіларалық және мәдениетаралық коммуникация ретінде
2.1 «Нибелунгтер туралы хикая»: қысқаша мазмұны және «аудармада аударылмайтын» сөздер……34

3 Көркем шығармадағы реалия сөздерді аудару….38
Практикалық тапсырмалар…43
Студенттердің теориялық білімін тексеруге арналған тапсырмалар…57

Әдебиеттер…63
Қосымша А..67
Қосымша В…69

More »

Мазмұны

Кіріспе……..3-4
1 Фразеологизмдердің зерттелуі……5-8
1.1 Сын есімдердің зерттелуі…………….8-12
1.2 Фразеологизмдердің сөз табына қатысы…….12-13
1.3 Фразеологиялық тіркестердің мағына белгісі……..13-19
1.4 Есімді фразеологиялық тіркестердің күрделі сөздерден айырмашылықтары…….19-26
2. Сын есім компонентті фразеологизмдердің тақырыптық – мағыналық топтары
Сын есім компонентті фразеологизмдерді мағыналық топқа жіктеу………27-29
Сапалық сын есім компонентті фразеологизмдер түр – түсті білдіретін фразеологизмдер……29-44
Сапалық мағынаны білдіретін фразеологизмдер…………….44-45
Көлемі мен аумағын білдіретін фразеологизмдер……………45-46
Дәмі мен ісін білдіретін фразеологизмдер………………………46-48
Қатыстық сын есім компонентті фразеологизмдер………….48-50

Қорытынды…..50-52
Пайдаланылған әдебиеттер……53-54

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. Ш. Айтматовтың әлемдік аренасы

2. Ш. Айтматов пен Ә. Кекілбаев шығармаларындағы адам мен аңыз проблемаларының үндестігі.
2.1 Жазушы Ш.Айтматов түйген ой-толғамдар.
2.2 Жазушы Ә. Кекілбаев түйген ой-толғамдары

ҚОРЫТЫНДЫ More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 3

І Бөлім Неологизмдер және оларды аударудың теориялық негіздері 8
1.1 “Неологизм” терминінің түсінігі және мазмұны 8
1.2 Ағышын тіліндегі неологизмдердің ерекшеліктері 10
1.3 Аудару барысында неологизмдердің мағынасын анықтау әдістері 19
1.4 Неологизмдерді аудару әдістері 30

ІІ Бөлім Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясындағы авторлық неологизмдер 37
2.1 Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясында авторлық неологизмдердің құрылу тәсілдері 37
2.2 Д. Р. Толкиеннің “Сақина әмiршiсi” трилогиясында авторлық неологизмдерді аудару әдістері 38
2.2.1. Функионалды алмастыру әдісі 38
2.2.2 Калькалау әдісі 45
2.2.3 Транслитерация әдісі 48
2.2.4 Аралас аудару әдісі 49
2.2.5 Аудармашылық окказионализмдер 51

Қорытынды 54
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 59
Сөздіктер тізімі 60
Тәжірибелік материалдар әдебиетінің тізімі 61 More »

Жоспары:

І. Кіріспе.
Журналист этикасы

ІІ. Негізгі бөлім
а) Халықаралық журналистика тәжірибесі
ә) Журналистің әлеуметтік ұстанымы мен кәсіби этикасысының нормалары

ІІІ. Қорытынды.

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ӨРБУ ЖОЛДАРЫ
2 ЖЕТІСУ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
3 ЖЕТІСУ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІНІҢ ДАМУ, ӨРКЕНДЕУ СИПАТЫ
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

More »

Страница 2 из 41234