МАЗМҰНЫ:

I.Кіріспе
1 Ақын туралы бірер сөз
II.Негізгі бөлім
1 Ақын өлеңдеріндегі өнер-білім мәселесі
2Ақын лирикасындағы саяси-әлеуметтік көзқарасты көрсететін өлеңдер
3 Махаббат – ақын өндіре жазған тақырыптардың бірі
III.Қорытынды
Сұлтанмахмұт Торайғыров – XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне өзіндік үлес қосқан реалист ақын
IV.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……..2
1 Жыраулар поэзиясының қалыптасу, даму кезеңдері………12
1.1 Жырау мен жыршылық дәстүрдің қазақ әдебиетіндегі қалыптасуы…
1.2 Жыраулар поэзиясының білімдік, тәлім-тәрбиелік мәні………
2 Жыраулар поэзиясындағы өсиет-өнегелер……33
2.1 жырау поэзиясындағы адамгершілік тақырыбы ……35
2.2 XVII-XVIII ғасырлардағы жаугершілік поэзия…….52
Қорытынды……75
Пайдаланылған әдебиеттер……..81

More »

Мазмұны

Кіріспе
1 С.Жүнісов шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
1.1 Көркем образ жасаудағы кейіпкер тілі туралы
1.2 Кірме сөздердің қолданысы, стильдік қызметі
1.3 Көнерген сөздердің қолданылуы
1.4 Тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің қолданылуы
1.5 Диалектілер мен қарапайым сөздердің қолданылу ерекшеліктері
1.6 Антонимдік және синонимдік қатарлардың стильдік қолданысы
2 С.Жүнісов шығармаларындағы көркемдеуіш құралдардың қолданылу сипаты
2.1 Қаламгер қарымын танытатын көріктеу амалдары
2.2 Теңеудің стильдік көрінісі
2.3 Эпитеттердің қолданылу ерекшеліктері
2.4 Жазушы тіліндегі символдар жүйесі
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

ЖОСПАРЫ

І КІРІСПЕ……..3-5
1.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту……6-9
ІІ НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Тіл дыбыстарын сәбилер тобына дұрыс айтуға үйрету……10-12
2.2 Тіл дыбыстарын естиярлар тобына дұрыс айтуға үйрету…..13-14
2.3 Тіл дыбыстарын ересектер тобына дұрыс айтуға үйрету……15-17
ІІІ ІС –ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ…..18-30
ІV ҚОРЫТЫНДЫ……….31-33
V Пайдаланған әдебиеттер…….34

More »

ЖОСПАР:

Кіріспе …….3-7
І тарау. С.Садуақасовтың өмірі мен шығармашылығын дерек ретінде зерттеу
1.1. Ғұмырнамалық шолу …….8-23
1.2. Шығармашылығы мен деректік құндылығы ……24-34
ІІ тарау. С.Садуақасов еңбектеріндегі Қазақстан тарихының мәселелері – тарихи дерек көзі
2.1. 1920-30 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық — саяси өмірі С.Садуақасов еңбектерінде…..35-45
2.2. Оқу-ағарту және мәдениет мәселелері…..46-52
2.3. Жастар мәселелсі. « Жастарға жаңа жол »…….53-56
Қорытынды…………….57-60
Пайдаланылған әдебиеттер….61-62

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1- ТАРАУ. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СИНКРЕТИЗМ ҚҰБЫЛЫСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
2 — ТАРАУ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СИНКРЕТТІ ТҮБІРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СИПАТЫ
3 – ТАРАУ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ СИНКРЕТТІ ТҮБІРЛЕРДІ АНЫҚТАУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР

More »

Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Құжаттарды сақтау
2.1.1. Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету
2.1.2. Құжаттардың көмескіленген, өшіп бара жатқан мәтіндерін қалпына келтіру
2.1.3. Құжаттарды сақтау құралдары және оларды орналастыру
2.1.4. Құжаттарды сақату режімі, шағынфильмдеу
2.1.5. Құжаттарды сақтауды қамтамасыз етудің әлемдік тәжірибелері
2.2. Құжаттардың есепке алуын қамтамасыз ету
2.2.1. Құжаттарды есепке алуға қойылатын талаптар және есептік құжаттар құрамы
2.2.2. Мұрағатық қорлардағы құжаттарды есепке алу ұғымы және негізгі ұстанымдары
2.2.3. Мұрағат материалдарын есепке алуды ұйымдастыру, есептік құжаттарды сақтау
2.3. Акционерлік қоғамда құжаттардың сақталуы мен есепке алынуын қамтамасыз ету
2.4.Құжаттардың бланкілерін, мөрлер мен мөртабандарды есепке алу және сақтауға құжаттарды оперативтік сақтауға байланысты ұстанымдар
ІІІ. Қорытынды
Қосымшалар
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

Мазмұны:

Кіріспе…..2
Негізгі бөлім
I. Төлен Әбдіковтің шығармаларындағы көркемдегіш құралдар….3
1.1 Метафора….5
1.2 Теңеу……….12
1.3 Синекдоха…17
1.4 Эпитет……..21
1.5 Метонимя…26
1.6 Портрет……31
Қорытынды……34
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…..35

More »

Мазмұны

Кіріспе….3-5
І. Шәкәрім шығармалары тілінің лексикалық ерекшеліктері…..6-10
1.1. Антоним, синоним, омонимдердің эмоционалдық-экспрессивтік сипаты және қызметі….10-14
1.2. Көп мағыналы сөздерді құбылту, контекстік фразеологизмдерінің сипаты…..14-15
1.3. Мақал –мәтелдердің, кірме сөздердің шығармадағы қолданысы…….20-25
ІІ. Шәкәрім шығармаларының грамматикалық ерекшеліктері
2.1. Ақын шығармаларындағы зат есім, сын есім және етістіктердің стильдік қолданысы…..26-37
2.2.Ақынның шығармаларындағы көркемдегіш тәсілдердің қолдану шеберлігі……37-48
Қорытынды……48-51
Пайдаланған әдебиеттер тізімі…52-54

More »

Жоспары

Кіріспе 3

І Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қарсы мәндес
Фразеологизмдер ….. 5
І.1. Қарсы мәндес фразеологизмдердің зерттелу тарихы ….. 5
І.2. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қарсы мәндес фразеологизмдердің жасалу жолдары ….. 11
І.3. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі лексикалық антонимдер мен фразеологиялық антонимдердің айырмашылықтары мен ұқсастықтары …. 12

ІІ. Қос тілдегі фразологиялық антонимдік-синонимдік парадигмалар ….. 14
ІІ.1. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі антонимдік фразеологизмдердің болымсыздық категориясымен байланысы . 14
ІІ.2. Қарсы мәндес фразеологизмдердің полисемия құбылысымен байланысы … 16
ІІ.3. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қарсы мәндес фразеологизмдердің контексте орын алуы …. 19

Қорытынды …. 22
Қолданылған әдебиеттер ….. 23

More »

Страница 1 из 41234