Мазмұны
КІРІСПЕ
1 Ежелгі шығыс елдерінің даму тарихы
2 Қоғамдық және мемлекеттік құрылыс
3 Ежелгі шығыс елдерінің құқығы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3

І-ТАРАУ: Қазақстан тұрғындарының 1939-1959 жылдар аралығындағы жалпы саны мен құрамы….14
1.1. Қазақстанның экономикалық дамуы және әкімшілік территориялық құрамындағы өзгерістер….14
1.2. Тұрғындардың жалпы саны және оның аймақтық орналасуы……22
1.3. Қазақстандықтардың табиғи өсімі мен жастық және жыныстық ерекшеліктері …40

ІІ–ТАРАУ: Қазақстандықтардың әлеуметтік құрылымындағы өзгерістер…..46
2.1. Жұмысшылар қатарының ішкі бөліктік жіктелуі…46
2.2. Ұжымшаршылар мен басқа да әлеуметтік топтардың дамуы….58

Қорытынды …..63
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі …..67

More »

Мазмұны
Кіріспе

I. тарау АБЫЛАЙ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
1.1 Абылайхан жөнінде тарихи мағлұмат
1.2 Абылай- қатардағы сарбаз жауынгер
1.3 Жас жігіт Абылай үш жүздің сайлауында хан сайланады

II. тарау АБЫЛАЙ ХАННЫҢ САЯСАТТАҒЫ ОРНЫ
2.1 Абылайдың саясаткер ретінде қалыптасуы
2.2 Абылайдың ішкі және сыртқы саясаты
2.3 Абылайдың саясаткер ретіндегі іс-әрекеті кейінгі ұрпаққа баға жетпес мұра

III Қорытынды
IV Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……3
1 «Аң стилі» мәдениеттанулық талдау нысаны ретінде……10
1.1 «Аң стилі» бейнелеу өнерінің тарихи-мәдени алғышарттары және зерттеу әдіснамасы……10
1.2 «Аң стилі» пайда болуы мен өрістеуінің мәдени үрдістері …….33

2 «Аң стилінің» типтік ерекшеліктері мен қазақ бейнелеу өнеріндегі орны……61
2.1 Алғы түркілер мен түркілік мәдениеттегі аңдарды бейнелеудегі көркем стильдік ерекшеліктер….61
2.2 Ою-өрнектегі «Аң стилі» нышандары……77
2.3 Қазақстанның бейнелеу өнеріндегі «Аң стилінің» көріністері….. .97

Қорытынды……117
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……120

More »

ЖОСПАР

Кіріспе. 3
1 – Тарау. Ертедегі Вавилон мемлекетінің құрылуы… 6
1.1 Ертедегі Вавилон мемлекетінің құрылымының алғы шарттары. 6
1.2  Ежелгі Вавилон патшалығының қалыптасуы.. 7

2– Тарау  Ежелгі Вавилон мемлекетінің дамуы… 11
2.1 Экономикалық өрлеу. 11
2.2 Шаруашылық пен тұрмыс. 14
2.3 Қоғамның әлеуметтік құрылымы.. 16
2.4 Ежелгі Вавилонның мемлекеттік құрылысы.. 23

Қолданылған әдебиеттер тізімі 27

More »

ЖОСПАР:

І. КІРІСПЕ…..2-3
ІІ. 1. Ерте орта ғасырлардағы Корея тарихы
1.1. Ерте Корей мемлекеттері…….4
1.2. Корей тарихындағы үш хандық кезеңі…..5-6
1.3. Бохай және біріккен Силла кезеңі……..6-7
2. Орта ғасырлардағы Корея тарихы
2.1. Коре мемлекетінің қалыптасуы ….7-8
2.2. Қидандар мен Чжурчжендердің басып кіруіне қарсы Корелықтардың саясаты……8-9
2.3. Монғолдардың Коре еліне жорығы…..10-13
2.4. 14 ғасырдағы Корея: Билік басына Ли династиясының келуі…..13-15
2.5. 15-16 ғасырлардағы Корея: Чосон мемлекетінің қалыптасуы…..15-17
3. Ортағасырлардағы Корей халқының мәдениеті
3.1. Ғылыми — техникалық жетістіктері ..17-19
3.2. Тарихи шығармалар мен әдебиеттердің басылып шығарулуы. Кореядағы білім саласы……..19-21
ІІІ. ҚОРЫТЫНДЫ……22-23
IV. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……24-25
V. ҚОСЫМШАЛАР…….26-36

More »

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Бірінші тарау.
1867-1868 жылдардағы патша үкіметі жүргізген реформалардың қазақстандағы ұлттық білім беру жүйесіне әсері

Екінші тарау
ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы қазақстандағы ұлттық білім берудің мазмұны мен түрі туралы пікірталастар

Үшінші тарау
ХХ ғ. басында қазақ этнопедагогикасының ғылым ретінде қалыптасуы.

Қорытынды
ПАЙДАЛАНЫЛғАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

І — ТАРАУ. ВЕРСАЛЬ БЕЙБІТ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
І.І. Париж бейбіт конференциясы
І.ІІ. Ұлттар лигасының қүрылуы

ІІ-ТАРАУ. ВАШИНГТОН КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ЖӘНЕ «ТОҒЫЗ ДЕРЖАВА КЕЛІСІМІ»
ІІ.І. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі саяси және дипломатиялық күрес
ІІ.ІІ. Вашингтон конференциясы (1921 ж. қараша — 1922 ж. ақпан)

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 XIX ҒАСЫРДЫҢ II ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН БАСПАСӨЗІНІҢ ДАМУЫ
1.1 XIX ғасырдың II жартысындағы Қазақстандағы орын алған саяси жағдайлар
1.2 Қазақ баспасөзін дамытудағы Ресей баспасөзінің әсері.
1.3 Қазақстан баспасөзі бірінші орыс революциясы кезеңінде
1.4 Большевиктік баспасөз революцияның жаңадан өрлеуі жылдарында

2 XIX ҒАСЫРДЫҢ II ЖАРТЫСЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ I ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН БАСПАСӨЗІ
2.1 Қазақ баспасөзінің шығу тарихы
2.2 «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналының жалынды жаршылары
2.3 XIX ғасырдың II жартысы мен XX ғасырдың I жартысындағы қазақ баспасөзінің саяси-қоғамдық және әлеуметтік мәні («Қазақ» газеті мен «Айқап» журналы негізінде)

ҚОРЫТЫНДЫ

More »

ЖОСПАР
Кіріспе. Шежіре туралы түсінік. 3

Негізгі бөлім: 4
а) Қазақ жүздерінің қалыптасуы жайында. 4
ә) Ұлы жүз ұғымы. 6
б) Орта жүздің этникалық құрамы. 7
в) Кіші жүздің ру – тайпалары туралы. 8
Ұлы жүз 10
Орта жүз 15
в) Кіші жүздің ру – тайпалары туралы. 19

Қорытынды 21
Қолданылған әдебиет тізімі 22

More »

Страница 2 из 3123