Мазмұны

Кіріспе………3

1.1 Жастардың девианттық мінез-құлқы: түрлері, ерекшеліктері, сипаты…….5

Девиантты мінез-құлықтың зерттеудің теориялық аспектілері
1.2 Суицид әлеуметтік мәселе ретінде …………… 8
1.3 Шетеделдердегі суицид мәселесі…………12

Қорытынды …….18
Пайдаланылған әдебиеттер……20

More »