МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАР САПАСЫН ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ
1.1 Эстетикалық бағалау сапаны бағалаудың ерекше түрі ретінде
1.2 Зергерлік бұйымдар сапасының эстетикалық көрсеткіштері
2 ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАР ӨНІМІНІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҚАСИТЕТТЕРІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Зергерлік бұйымдарды кешенді бағалау әдістемесінің жалпы тәсілдері
2.2 Зергерлік бұйымдарды әшекейлеу тәсілдері
2.3 Зергерлік бұйымдардың эстетикалық көрсеткіштерін бағалау тәртібі
3 ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАР САПАСЫНЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
3.1 Зергерлік бұйымдар сапасының эстетикалық көрсеткіштерін тұтастық бағалау
3.2 Зергерлік бұйымдар сапасының эстетикалық көрсеткіштерін дифференциалдық әдіспен бағалау
3.3 Зергерлік бұйымдар сапасының эстетикалық көрсеткіштерін кешенді әдіспен бағалау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Мазмұны
Кіріспе
ІІ Тақырып бойынша ақпараттық шолу
ІІІ Негізгі бөлім
3.1 Дипломдық жұмыстың әдістемесі
3.2 ЖШС «Алтын диірмен» корпорациясының сипаттамасы
3.3 Жұмыс нәтижесі
3.4 Шикізат сипаттамасы (ұн)
3.5 Шикізатқа қойылатын техникалық талаптар
3.5.1 Органолептикалық көрсеткіштері.
3.5.2 Физикалық-химиялық көрсеткіштер.
3.5.3 Қауіпсіздік көрсеткіштері.
3.6 Ұн сапасын сынау әдістері
3.7 Нан сипаттамасы
3.8 Нан өндіру технологиясы.
3.9 Нан сапасына қойылатын жалпы талаптар
3.10 Нан сапасын сараптау
3.10.1 Органолептикалық көрсеткіштерін анықтау әдістері.
3.10.2 Физика-химиялық көрсеткіштерін анықтау әдістері.
3.11 Нан және нан өнімдерінің саласы
3.12 Нан және нан өнімдерінің тағамдық құндылығы
3.13 Нан өнімдерінің классификациясы және ассортименттері
3.14 Нан өнімдерін сертификаттау тәртібі.
ІV Экономикалық тиімділігі
V Еңбек қорғау
VІ Қорытынды
VІІ Қолданылған әдебиеттер тізімі
Ұсыныстар мен қосымшалар

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
І Вариация көрсеткіштері және олардың қасиеттері
1.1 Вариация көрсеткіштері туралы жалпы түсінік
1.2 Вариация көрсеткіштерін есептеу тәсілдері
1.3 Дисперсияның математикалық қасиеттері
ІІ Статистикалық талдауда вариация көрсеткіштерін қолдану
2.1 ҚР бойынша туристік фирмалар жайлы мәліметтерді талдау
2.2 ҚР турфирмалары бойынша талдаудың экономикалық мағынасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

Мазмұны
1 Қолданылу саласы 1
2 Нормативтік сілтемелер 1
3 Терминдер мен анықтамалар 2
4 Жалпы ережелер 3
5 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттігіне қойылатын жалпы талаптар
6 Сарапшы-аудиторларды даярлау 10
7 Сарапшы-аудиторларды аттестаттау, қайта аттестаттау 10
8 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттілігін қолдау 11
9 Шағымдар 11 қосымшасы Аттестаттау комиссиясына берілетін өтініш түрі 13

Аттестаттау комиссиясына берілетін өтініш түрі
Б қосымшасы Аттестаттың пішіні 15
В қосымшасы Сарапшы-аудиторларды аттестаттау жөніндегі комиссия тур алы ереже 16
Г қосымшасы Библиография 18

More »