МАЗМҰНЫ

Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
Кіріспе

I Негізгі бөлім
1.1Әдеби шолу
1.2 Бетон коррозиясының III түрі
1.3 Бетонның сульфатқа тұрақтылығы
1.4 Бетон мен темірбетонды конструкциясының сульфатты коррозия кезіндегі қызмет ету мерзімін есептеу
1.5 Бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыру әдістері
Техника қауіпсіздігі
Еңбекті қорғау

Қорытынды
Қолданылғын әдебиеттер

More »