Жоспар

Кіріспе
1. Бағалы қағаздар рыногы, оның мәні және негізгі белгілері. Бағалы қағаздар түрлері.
2. Бағалы қағаздар эмиссиясы және айналысқа шығарылуы. Бағалы қағаздар рыногының қатысушылары.
3. Инвестициялық жобаның тиімділігін талдау
4. Пайда- кәсіпорын қызметі тиімділігінің басты шарасы
5. Кәсіпорын пайдасының бөлінуі және пайдаланылуы
6. Кәсіпорын қызметінің пайдалылығы
7. Дивиденттер есептеу және төлеу тәртібі
8. Қоғамның дивиденттер төлеу тәртібі
9. Дивиденттер төлеу өніндегі шектеулер
10. Пысықтауға арналған сұрақтар.
11. Тақырыпқа ұсынылатын әдебиеттер.
12. Семинар сұрақтары.
13. Шығармашылық жұмыстардың тақырыптары.
14. Тақырыпты меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныс.
15. Өзі өзі бақылау сұрақтары.

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Өндіріс тиімділігін арттырудың теориялық негіздері
1.1 Өндіріс тиімділігінің экономикалық мәні және маңызы
1.2 Өндірісті тиімді қамтамасыз етудегі қаржы механизмі
1.3 Шетел тәжірибесіндегі өндірістің тиімділігін арттырудағы қаржылардың ролі
2 Өндіріс тиімділігін арттырудағы қаржының негізгі принциптері
2.1 Өндіріс тиімділігі экономикалық өсу мен қоғамның дамуының негізі
2.2 Өндірістің экономикалық тиімділігін арттырудағы ынталандыру
2.3 Өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау көрсеткіштері
3 Экономикалық өндiрiстiң өсуі қоғамдық игiлiктердiң қамтамасыз етiлуi
3.1 Инвестиция қаржыны ұтымды пайдаланудың көзі, оның өндіріс дамуына қосар үлесі
3.2 Инновация — өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

More »

ЖОСПАР

Кіріспе
1-бөлім. Салықтардың экономикалық маңызы
1.1. Салықтардың экономикалық мазмұны
1.2 Салық салу принциптері
1.3. Қазақстан Республикасының салық жүйесі
2-бөлім Кәсіпорын табыстарына салық салуды ұйымдастыру
2.1 Салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері
2.2 Кәсіпорынның салық төлемдерін талдау
2.3 Салық міндеттемесін орындау, салық кезеңдері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Қосымшалар

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4
1 КӘСІПОРЫН ТАБЫСЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 6
1.1 Кәсіпорын табысының экономикалық мәні 6
1.2. Табыстың кәсіпорын қызметіндегі ролі және функциялары 13
1.3. Кәсіпорын табысының қалыптасуы және орналастырылуы 16
Жалпы табыс 16
2. «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 21
2.1 Өндірістік кәсіпорынның табысын талдау 21
2.2 Өндірістік кәсіпорынның өзіндік құнын талдау әдісі 27
2.3 Өндірістік кәсіпорынның пайдасын және рентабельділігін талдау 40
3 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ТӨМЕНДЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫ КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ 47
3.1 Пайданы көтеруге бағытталған іс-шаралар 47
3.2 Кәсіпорындағы өзіндік құнды төмендету резервтері 52
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
А -қосымшасы- КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАЛАНСТЫҚ ПАЙДАНЫ БӨЛУ СЫЗБАСЫ 63
Ә -қосымшасы — «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНДА ӨНДІРІСТІК ӨЗІНДІК ҚҰНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША КАЛЬКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР СҰЛБАСЫ 64
Б -қосымшасы — 2010 жыл бойынша пайда мен зияндар туралы есеп 65

More »

Жоспар:

1. Шет елдердегі жеке табыс салығы.
2. Жеке табыс салығы.Жалпы ережелер
3. Резидент еместердің табысына салық салу ерекшеліктері

More »

Мазмұны

Кіріспе…….3
І — тарау. Депозиттік портфель – қаржы инструменттеріне инвестиция жұмсаудың қаражат көздері …….5
1.1. Сырттан тартылған қаражаттарды инвестиция жасайтын қаржы инструменттері және оларға сипатама ………5
1.2. Депозиттердің инвестициялық портфельді қалыптастырудағы рөлі…….12
ІІ — тарау. Депозиттік ресурстарды инвестициялаудың негіздері («Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ның материалына негіздей отырып)…..23
2.1. Инвестициялық портфельдің табыстылығы және оның депозиттік сыйақымен байланысы………23
2.2. Инвестициялық тәуекелдер және оларды басқару әдістері………38
2.3. Инвестициялық портфельдің диверсификациясы………46
2.4. Коммерциялық банктерде инвестициялық портфельді қалыптастырудың тәртібі…..49
ІІІ – тарау. Коммерциялық банктерде депозиттік ресурстардың тиімділігін арттырудың жолдары ..….52
3.1. Депозиттерді инвестициялаудың шетелдік тәжірибесі ……..52
3.2. Инвестициялық портфельді басқаруды жетілдіру жолдары….60
Қорытынды……..67
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……..70
Қосымша ……… 72

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ….. 8
1 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Екінші деңгейлі банктердің тұрақтылығы, оның мәні мен мақсаты ….. 10
1.2 Банк активтерінің саны мен сапасын бағалау ….. 23
1.3 Екінші деңгейлі банктердің өтімділігін бағалау көрсеткіштері …………. 27
2 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН СИПАТТАЙТЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 Банктердің өтімділігін бағалау («Қазақстан Халық Банкі» мысалында) 33
2.2 Банктердің тұрақтылығын сипаттайтын қаржылық көрсеткіштерді
талдау (Альянс банк пен Каспий Банкі мысалында)….56
3 БАНКТІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ
3.1 Қазақстан экономикасындағы банктердің қаржылық жағдайларын жақсарту мәселелері……71
ҚОРЫТЫНДЫ …….. 75
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …. 77

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1 Кәсіпорын экономикасында қаржының мәні мен рөлінің теориялық негіздері
1.1 Қаржының мәні мен рөлі
1.2 Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қорлары
1.3 Шетел мен қазақстандағы кәсіпорын экономикасын айырмашылығы
2 ЖШС “Қазақстан ұның” мысалында кәсіпорын экономикасындағы қаржылық жағдайы
2.1 Кәсіпорының қысқаша мінездемесі
2.2 ЖШС «Қазақстан ұның» технологиялық тізбегі
2.3 ЖШС “Қазақстан Ұны” қазіргі кезіндегі қаржылық жағдайы
3 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін арттыру
3.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау
3.2 Кәсіпорынның табыстылығын арттыру
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттердің тізімі

More »

Мазмұны

Кіріспе……3
1. Халықаралық қаржылық ұйымдар түсінігі, мақсаты, міндеті….5
1.1. Халықаралық қаржылық ұйымдардың пайда болу тарихы……..5
1.2. Халықаралық қаржылық ұйымдардың қызметтері мен жіктелуі……7
2. Ислам банктері — халықаралық қаржылық ұйымдар мысалында…….13
2.1. Ислам банктері пайда болу тарихы, қызмет ету принцптеріне талдау…..13
2.2. Ислам банктерінің Қазақстанда жүргізген операциялары……17
2.3. Ислам Конференциясы Ұйымы және Қазақстан……21
3. Ислам банкингі және Қазақстанның даму перспективасы….27
Қорытынды….36
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……38
Қосымша

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……..3
Банктің миссиясы….5
Еңбек құқығы………6
1. Несиелік операцияларды ұйымдастыру және есеп жүргізу…..6
1.1. Тұтыну несиені ұйымдастыру…….6
1.2. Шағын және орта бизнесті несиелеу……..16
1.3. Ішкі несиелік саясат туралы ережелер…..18
2. Банктің кассалық операциялары……..20
3. Салым операцияларды есептеу және ұйымдастыру……22
3.1. Пластикалық карточкалар…….23
Қорытынды……….25
Пайдаланылған әдебиеттер……..26
Қосымшалар

More »

Страница 1 из 1712345...Последняя »