Мазмұны

Кіріспе….. 3-7
І бөлім. Оқушылардың оқу мәдениетін қалыптастырудағы мұғалімнің рөлінің теориялық негіздері…. 8-28
1.1. Мұғалімнің социумдағы орны мен қызметі және оған қойылатын талаптар…… 8-19
1.2. Мұғалім – оқушылардың оқу мәдениетін қалыптастырушы ретінде…… 19-28

ІІ бөлім. Оқушылардың оқу мәдениетін қалыптастырудағы мұғалімнің рөлі….. 29-50
2.1. Оқушылардың оқу мәдениетін қалыптастыру әдістері, формалары… 29-40
2.2. Тәжірибелі-эксперименттік жұмыс нәтижелері….. 41-50
Қорытынды……. 51-52
Әдебиеттер тізімі….. 53-55

More »

Мазмұны

І Кіріспе…. 3
ІІ Негізгі бөлім.
1. Іс — әрекет түсінігі және адам іс-әрекетінің түрі
1.1 Іс-әрекет туралы жалпы түсінік…… 5
1.2 Адам іс-әрекетінің түрі мен дамуы…… 8
2. Баланың іс — әрекеті және психиканы дамытудың биологиялық шарттары
2.1 Баланың іс — әрекетінің психикалық дамуының биологиялық және әлеуметтік факторлары…..10
2.2 Психиканы дамытудың биологиялық шарттары….. 20
Қорытынды….. 30
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1. ОЙЛАУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК.
1.1 Ойлау. 9
1.2 Ойлаудың психологиялық териясы. 12
1.3 Ойлаудың негізгі формалары. 21
2. ОЙЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ. АҚЫЛ–ОЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ. ОЙЛАУ ҚАСИЕТТЕРІ.
2.1 Ойлаудың негізгі түрлері. 23
2.2 Ақыл–ой операцияларының негізгі түрлері. 31
2.3 Ойлау қасиеттері. 32
3. ОЙЛАУДЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ. ОЙЛАУДЫҢ ДАМУ САТЫЛАРЫ.
3.1 Ойлауды зеттеу әдістері. 34
3.2 Ойлаудың даму ерекшеліктері. 37
3.3 Баланың ойлауының дамуы. 38

ҚОРЫТЫНДЫ 39

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 41

More »

Жоспары

1) Кіріспе
2) Негізгі бөлім
1.1. Жеке адам туралы түсінік
1.2. Жеке адамның психологиясы туралы теория
1.3. Адамның негізгі түрткілері
1.4. Темперамент туралы жалпы түсінік
3) Қорытынды бөлім

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Психология

Мазмұны

1. Кіріспе
2. Отбасы татулығы бағдарламасы
2.1 Бағдарламаның мақсаты және міндеттері
2.2. «Отбасы татулығы» бағдарламасының негізгі бағыттары
2.3. Отбасы татулығы қызметін құру қажеттігі
3. Отбасы татулығы қызметіне тұжырымдама
3.1. Мақсаттары және міндеттері
3.2. Негізгі ұстанымдары және этикалық қалыптары
4. Отбасы татулығы қызметінің негізгі әрекет мазмұны
4.1. «Баланың жеке басын дамыту мектебі»
4.1.1.«Баланың жеке басын дамыту мектебінің» мақсаттары мен міндеттері
4.1.2. Іс-әрекеттің мазмұны мен бағыттары
4.2. «Ата-ана мектебі»
4.2.1. «Ата-ана мектебінің» мақсаттары мен міндеттері
4.2.2. Іс-әрекеттің мазмұны мен бағыттары
5. Отбасы жүйесі- баланың жеке бас дамуы мен қалыптасуының негізі ретінде
5.1. Отбасы құрылымы, қызметі және дамуы
5.2. Отбасы дағдарыстары
5.2.1.Отбасындағы қалыпты дағдарыстар
5.2.2. Отбасындағы қалыптан тыс дағдарыстар
5.3. Отбасында баланың жас және психологиялық даму ерекшеліктері
6.Отбасын әлеуметтік-психологиялық зерттеудің әдістемелік негізі
6.1. Отбасы құрылымының психологиялық ерекшеліктері
6.1.1. «Отбасына бейімделу және топтасу шкаласы» сауалнамасы
6.1.2. «Отбасы социограммасы» тесті
6.1.3. Телімелі суретті тест «Отбасы кинестетикалық суреті»
6.2. Балаға әлеуметтік –психологиялық зерттеу жүргізу негізі
6.2.1. «Көркем сурет» әдістемесі
6.2.2.«Шварцландердің моторлық сынау» әдістемесі
6.2.3.Баланың жеке қасиеттеріне сауалнама (Холл және Хальберштат
6.2.4. Айзенк сауалнамасы ( жеткіншек 12-17 жас
6.2.5. «Адам суреті» тесті
6.2.6. «Балалар арасындағы бақталастықты анықтау шкаласы» сауалнамасы
6.2.7. Жеке тұлғалық агрессия деңгейін анықтау
6.3. Ата-аналарға психологиялық зерттеу жүргізу негізі
6.3.1.ОТТ сауалнамасы (отбасы тәрбиесін талдау) Э.Г.Эйдемиллер
6.3.2. ОТТ ата-аналарға арналған сауалнама
6.3.3.Ата-ананың балаға қатынасына сауалнама- тесті
6.3.4.Ата-ана қабілетін бағалау
6.3.5. « Бала тәрбиесі типтері»ата-аналарға арналған сауалнама
6.4.Ерлі-зайыптылар қатынасын диагностикалау
6.4.1. ТЭБ сауалнамасы (түсіністік, эмоцоналдылық, беделдік
7. Отбасы татулығы бағдарламасының әдістері
7.1.Отбасы психотерапиясы
7.2. Отбасы психотерапиясы мектептері және бағыттары
7.2. 1. Пало Алто мектебі
7.2.2. Жүйелі отбасы психотерапиясы
7.2.3.Стратегиялық отбасы психотерапиясы
7.2.4.Мінез-құлықтық отбасы психотерапиясы
7.2.5.Коммуникативті отбасы терапиясы
7.2.6. Ерлі-зайыптылық психотерапиясы
7.2.7.Отбасылық кеңес беру
7.3. Отбасы қатынасына психотерапевтік коррекция
7.4.Отбасы психотерапиясының әдістемелері
7.5. Отбасымен жұмыс. Мақсат пен міндеттер қою
7.6.Отбасымен жұмыс жүргізу кезеңдері
7.6.1Отбасымен жұмыс жүргізуді бастау
7.6.2.Алғашқы сұхбатты жүргізу
7.6.3. Отбасымен жүргізілетін орта кезеңдік жұмыстар
7.6.4.Отбасымен орта кезеңдік жұмыста, қолданылатын тәжірибелік жұмыс ұстанымдары
7.6.5. Отбасымен жүргізілетін қорытынды кезеңдегі жұмыстар
7.7 Отбасы терапиясының техникалары
8. Отбасымен жұмыс жүргізетін мамандардың кәсіби хабардарлығы
8.1.Отбасылық психологтың теориясы және тәжірибесі
8.2.Отбасымен жұмыста нәтижелі кеңес беру дағдылары
8.2.1.Коммуникативті біліктілік
8.2.2.Бейвербалді қарым-қатынастың кейбір тұстары
8.2.3.Вербалды қарым-қатынас
8.2.4.Отбасылық кеңес беруде қолданылатын сұрақтың түрлері
8.5.5. Белсенді тыңдау техникалары

Қосымшалар
Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Психология

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……. 3-7
І ТАРАУ. Психологиядағы кәсіптік бағдар мен мамандық таңдау мотивациясының өзекті міселелері.
1.1. Психологиядағы кәсіптік бағдар, мамандық таңдау мотивациясы және кәсіби мамандықтың рөлі туралы шет ел ғалымдарының көз-қарастары..8-29
1.2. Оқушылардың мамандық тағдаудағы қабілеттілік ерекшеліктерін зерттеу мәселелері…….. 30-39
1.3. Оқушыларға мамандық таңдауға байланысты кәсіби бағдар берудегі психологтың жұмысының әсері…….39-43

ІІ ТАРАУ. Оқушылардың мамандық таңдау ерекшеліктерінің эксперименттік зерттеу.
2.1. Зерттеудің мақсаты, міндеттері, болжамы…………….. 44-45
2.2. Зерттеу барысы ……………… 46-59
2.3. Зерттеу жұмысының нәтижелерін талдау……. 57-76

Қорытынды…………… 77-78
Пайдаланған әдебиеттер………..79-82
Қосымша………… 83-91

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Психология

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 6

1 ЖАСӨСПІРІМ ШАҚТАҒЫ ИНТЕРНЕТ-ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Интернет тәуелділіктің психологиялық-педагогикалық негіздері 12
1.2 Жасөспірім шақтағы интернет-тәуелділіктің белгілері мен механизмдері 27

2 ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ ИНТЕРНЕТ-ТӘУЕЛДІЛІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Жасөспірімнің психикалық даму ерекшеліктеріне интернет-тәуелділіктің әсері 32
2.2 Жасөспірімнің интернет-тәуелділігін төмендетудің әдіс-тәсілдері мен тәжірибелік көрсеткіштері 59

ҚОРЫТЫНДЫ 75
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 79
ҚОСЫМША

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Психология

Ж О С П А Р

КІРІСПЕ
І БӨЛІМ ДӘРІГЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ МЕН ЗЕРТТЕУЛЕРІ
1.1. Қазіргі заманғы медициналық психологияның әдістемелік-теориялық мәселелері.
1.2. Дәрігерлік психологияның салалары

ІІ БӨЛІМ ДӘРІГЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯ –ЖАЛПЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПРАКТИКАДА.
2.1. Психикалық аурулар туралы жалпы түсінік, психикалық ауруларды диагностикалау және емдеуде дәрігер психологтың ықпалы
2.2.Наркологиялық диспансеріндегі дәрігер психолог қызметінің ерекшеліктері
2.3. Дәрігер мен науқас арасындағы қарым-қатынас мәселесі. Психотерапия және психологиялық коррекция

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

Жоспар

Кіріспе

1.Бихевиоризм
2.Фрейдизм
3. Гештальт психологиясы
4. Жан Пиаженің генетикалық психологиясы
5. Шетел психологиясының қазіргі жағдайы және дамуының негізгі тенденциялары

More »

ЖОСПАР
Кіріспе

I. Бөлім Темперамент туралы жалпы ұғым
1.1 Темперамент жөнінде түсінік
1.2 Темперамент туралы теориялар
1.3 Темпераменттердің психологиялық сипаттамасы

II. Бөлім Оқушы темпераментімен санасу
2.1 Кіші оқушылар темпераменті және оқушылар темпераментінің физиологиясы
2.2 Оқу ісінде темпераменттерді тәрбиелеу
2.3 Темперамент және мінезді тану, адамдардың қажетін анықтау
2.4 Адамның темперамент түрлерін жұмысында және адаммен қарым– қатынасында анықтау

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

More »

Страница 2 из 3123