Жоспар

1. Кіріспе……………1-3
2.Негізгі бөлім……..3-13
2.1. Қиял түрлері мен сипаттамасы………
2.2. Шығармашыл қиял……….
2.3. Оқушылар қиялы- арман
Ертегілер арманмен толған………
3.Тәжірибелік бөлім……….13-21
3.1. «Ертегілер еліне» саяхат (сабақ жоспары)…………
3.2.Ертегілер арқылы қиялды дамыту жолдары………
4. Қорытынды………….21-23
Қиялмен өмір сүргендер,
Болашаққа күліп кіргендер.
Арманға мойынсұнғандар,
Мақсатқа жеткен ұландар!
5. Әдебиеттер тізімі….24

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 ТАРАУ ОТБАСЫ ЖӘНЕ МЕКТЕП
1.1 Қазіргі отбасының басты қызметтері мен міндеттері
1.2 Отбасының тәрбиелік күш қуаты
1.3 Мектептің психологиялық – педагогикалық астарлары
1.4 Баланың мектепке оқуға психологиялық дайындығы
1.5 Мұғалімнің бірінші сынып оқушысының отбасымен танысуы
1.6 Ата-аналарды балалар ұжымын тәрбиелеу ісіне қатыстыру
2 ТАРАУ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУЩЫЛАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША АТА-АНАЛАРҒА КЕҢЕС БЕРУ
2.1 Ұлт өнегесі – ұрпақ тәрбиесі
2.2 Ұрпақ тәрбиесінің ұлы ұстанымдары
2.3 Әке – асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы құрақ
2.4 Балаңызбен қалай қарым – қатынас жасау керек?
2.5 Бақылау эксперименттің нәтижелері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

Мазмұны

Кіріспе……..3
1. Ата –ана қамқорлығынан айырылған балалар психологиясы мәселелері.
1.1. Қазақстандағы жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарының қызметі……………………………….6
1.2. Отбасынан тыс тәрбиеленетін баланың жеке тұлғалық ерекшеліктері………11
Негізгі бөлім.
2. Ата- ана қамқорлығынан айырылған балалар психологиясын зерттеу.
2.1. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында баланы ортаға қалыптастыру….21
2.2. Ата-ана қамқорлығынан айырылған балаларға психологиялық көмек көрсету жолдары………22
Қорытынды………25
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……27

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ……… 3
І ТАРАУ. ПСИХИКАНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ, ДАМУЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1.Психиканың пайда болуы және дамуы ……. 4
1.2.Психиканың негізгі ерекшеліктері ……… 5
ІІ ТАРАУ. АДАМ ПСИХИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ МЕН ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2.1.Адам психикасының негізгі түрлері мен қасиеттері …… 11
2.2. Адам психикасының физиологиялық негіздері …….. 13
2.3.Адам психикасының айырмашылықтары ……… 16
ІІІ ТАРАУ. АДАМ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ПСИХИКАСЫНЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ
3.1. Жануарлар психикасының түрлері ……… 20
3.2. Жануарлар мен адам психикасындағы айырмашылықтар ……. 30
ІІІ. ҚОРЫТЫНДЫ ….. 33
IV. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …… 34

More »

Мазмұны

Кіріспе
1. Темперамент және мінездің теориялық негіздері
1.1.Темперамент және мінез жөнінде түсінік
1.2.Темперамент және мінез туралы теориялар
1.3.Темперамент түрлері
1.4.Мінездің қалыптасуы
2. Темперамент және мінездің байланысы
2.1.Мінез бітістері
2.2.Мінез түрлері мен типтері
2.3.Темперамент және іс әрекет
2.4.Мінездің ұлттық ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 2
1-ТАРАУ. ТІЛДІК ТЕОРИЯНЫ ҮЙРЕТУ ҮРДІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ САҚАТУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттегі «есте сақтау қабілеті» түсінігі 6
1.2. Тілдік теориясын үйрену үрдісінде бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілеттерін дамыту шарттары 14
1.3. Тілдік теорияны үйрету үрдісінде бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетінің дамыту жағдайлары 19
2-ТАРАУ. ТІЛДІК ТЕОРИЯНЫ ҮЙРЕТУ ҮРДІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 30
2.1. Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетінің даму деңгейінің диагностикасы 30
2.2. Тілдік теорияны үйрету бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетінің дамуының жағдайларын іске асыру 34
ҚОРЫТЫНДЫ 40
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43
ҚОСЫМША

More »

МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 бөлім. Білім беру саласындағы психологиялық қызметтің мазмұны
1.1. Психологиялық қызмет көрстеудің қалыптасу тарихы
1.2. Мектеп психологі жұмысының мазмұнын анықтау жолдары
2 бөлім. Мектеп психологі жұмысында қолданатын психологиялық әдістемелер
2.1. Оқушылардың жекелік қасиеттерін зерттеу әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері
2.2. Оқушылардың таным процестерін диагностикалау әдістемелерін пайдалану ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша А Жеткіншектер агрессиясын диагностикалауға арналған әдістеме
Қосымша Ә Ассоциативтік ес көлемін анықтау әдістемесі
Қосымша Б Зейінді бағалау (Мюнстерберг әдістемесі)

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
І. ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ
1 Әлеуметтік-психологиялық трениннгтің тарихы
1.1 Р.Д.Джейкобсон жүйкелік-психикалық қысымды басудың релаксациясы
1.2 АҚШ-та тренингтің ұлттық лабораториясының құрылуы
1.3 М.Форвергтің ғылыми әлеуметтік-психологиялық тренинг жасауы
2. Тренинг заңдары, мақсаты және міндеттері
2.1 Тренингтіңнормалары мен принциптері
2.2 Тренинг заңдарыныңмақсаты мен міндеті
2.3 Топты тренинг заңдарымен таныстыру
ІІІ. ТРЕНИНГТІҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ -ӘЛЕУМЕТТІК –ЖҰМЫСКЕРДІҢ САНА-СЕЗІМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
3. Әлеуметтік-психологиялық тренинг программаларыныңаспектісі
3.1 Психологиялықтренингтіқолданукезіндегіметодикалықмәселелер
3.2 Топпен әлеуметтік-психологиялық тренингтің методикалық құрылымы
ҚОРЫТЫНДЫ
Қосымшалар
Әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1. Агрессия психологиялық феномен ретінде
1.1 Агрессия түсінігі
1.2 Агрессия классификациясы
2. Жеткіншектердегі агрессивті мінез-құлық
2.1 Жеткіншектік кезеңдегі агрессивтіліктің көріну спецификасы және себептері
2.2 Жеткіншектерде агрессивтіліктің өсуіне итермелейтін факторлар
2.3 Агрессивті балалардың отбасы ерекшеліктері
3. Жеткіншектердің агрессивті мінез- құлқын тәжірибелік зерттеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……3
І. Негізгі бөлім. Дарындылық психологиясының теориялық қағидалары
1.Дарындылық туралы жалпы түсінік…….5
2. Дарындылық проблемасын зертте тарихынан…..15
3.Дарындылықтың жас кезеңдеріне сай дамуы. Бастауыш сыныптағы дарындылықтың ерекшеліктері…23
ІІ. Практикалық бөлім
Қорытынды….29
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…..32
Қосымшалар…35

More »

Страница 1 из 3123