МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ…….3-6
I тарау. Отбасы тәрбиесі жағдайында балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері…..
1.1. Балаларда қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың теориялық мәселелері……..7-13
1.2. Отбасы балаларда қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың факторы ретінде……14-24
1.3. Отбасында балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері……..25-34
IIтарау. Отбасы тәрбиесі жағдайында балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың жолдары……. 35
2.1.Балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудағы халықтық дәстүрлер………35-42
2.2.Отбасында қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың бүгінгі әдіс-тәсілдері…..46-48
2.3.Отбасындағы балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда мектептің ынтымақтастығы…49-63
ҚОРЫТЫНДЫ……..64-66
Әдебиеттер тізімі…….67-69
Қосымша…..70

More »

Жоспары:

Кіріспе
1. Әлеуметтік дарындылық ұғымы, белгілері, ерекшеліктері
2. Лидерлік дарындылықтың көрініс беруі
3. Әлеуметтік дарынды балаларды анықтау мен дамыту
4. Әлеуметтік дарындылық моделі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

More »

Мазмұны

Кіріспе…….7
1 Мұғалім мен оқушының тығыз қарым-қатынасқа түсуіне педагогикалық шеберліктің тигізетін әсерінің теориялық негіздері…..10
1.1 Педагогикалық шеберлік психологиялық-педагогикалық проблема ретінде…..10
1.2 Қазіргі білім жүйесі жағдайындағы мұғалім мен оқушының өзара қарым-қатынасы және оның педагогикалық шеберлік тәуелділігі….22
2 Мұғалім мен оқушының тығыз қарым-қатынасқа түсуіне педагогикалық шеберліктің тигізетін әсерін зерттеу жұмысы……49
2.1 Мұғалім мен оқушының тығыз байланысқа түсуін тиімді жетілдіру бойынша жүргізілген тәжірибелік зерттеу жұмысының сипаттамасы…49
2.2 Зерттеу жұмысының нәтижелері…..61
Қорытынды …….66
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…..70
Қосымшалар …….73

More »

Мазмұны

КІРІСПЕ……3
НЕГІЗГІ БӨЛІМ…..4
I. Ата –ананың бала алдындағы міндеттері…..4
II. Ата –анамен жұмысты ұйымдастыру…….5
2.1. Ата — аналарды жиналыстарға іс шараларға тартудың манызы….6
2.2. Ата — аналармен жұмыс жүргізудің негізгі алғы шарттары..6
2.3. Ата – анамен жүргізілетін жұмыс……7
III. Ата — аналарға арналған жұмыстар….9
IV Баланың сөз әдебін қалыптастыру жолдары ..12
4.1 Қаратпа…..13
4.2 Сәлемдесу……16
4.3 Қоштасу …..17
V. Бақшадағы балалардың күн режімі және оны жасаудың қажеттілігі.18
VI Ата –анамен балабақшаның көмегімен баланы адамгершілікке тәрбилеу …… 20
5.1.Тәрбиешімен ата ана бірлесіп мерекелік кештерді ұйымдастыру….25
Қорытынды ……28
Пайдалнған әдебиеттер…….30

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе…..3-4
1. Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілеттері туралы жалпы түсінік…..5-17
1.1. Қабілетті қалыптастыру жолдары…..5-10
1.2. Бастауыш сынып оқушыларының ойлау ерекшеліктері…..10-14
1.3. Ойлау формалары….14-17
2. Оқушылардың ойлау қабілетін зерттеу әдістері….18-
2.1. Дидактикалық зерттеу әдістері…18-21
2.2. Теориялық зерттеу әдістері…….21-22
2.3. Психологиялық зерттеу әдістері…22-24
Практикалық бөлім…..25-31
Қорытынды……32-33
Әдебиеттер тізімі….34

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

I БӨЛІМ. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 12 ЖЫЛДЫҚҚА ӨТУ МӘСЛЕЛЕСІНІҢ МАЗМҰНЫ 5
1.1. 12 жылдық білім беру мақсаты 5
1.2. Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы 10
1.3. 12 жылдык білім берудін максаты мен күтілетін нәтижелері 13

II БӨЛІМ. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ БАСТАЛУЫН ТАЛДАУ 18
2.1. Білім беру жүйесінің жай-күйін талдау 18
2.2. Алматы қаласында 12 жылдық білім беру эксперименті 22
2.3. Тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстың нәтижесі 24

ҚОРЫТЫНДЫ 26
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 29
ҚОСЫМША 30

More »

Мазмұны

Кіріспе

І-тарау. Ақпараттандыру технологиясын оқу процесінде пайдаланудың психологиялық- педагогикалық мәселелері
1.1. Ақпараттану технологиясының даму тарихы және компьютерді оқыту құралы ретінде пайдаланудың дидактикалық негіздері
1.2. Оқыту процесінде компьютерді пайдаланудың психологиялық мәселелері
1.3. Оқыту үрдісінде компьютердің ролі мен орны

ІІ -тарау. Компьютерді бастауыш сыныпта математиканы оқыту құралы ретінде пайдаланудың әдістемесі
2.1. Математика сабақтарында информатиканы оқыту мүмкіндігі
2.2. Бастауыш сыныпта математика пәнінде компьютерді оқыту құралы ретінде қолдану

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1. Тыңдап – түсіну дағдысының теориялық негіздері
1.1. Шет тілін оқытуда тыңдап – түсінудің рөлі, оның сөйлеумен, оқумен және жазумен байланысы……5
1.2.Тыңдап-түсінуді үйретудегі негізгі қиындықтар және тыңдауда кездесетін қиындықтарды шешу жолдары…..13
1.3. Тыңдап–түсіну дағдысын қалыптастыратын жаттығулар түрлері…
2. Тыңдап – түсіну дағдысын қалыптастыратын жаттығуларды сабақ үлгісінде қолдану
2.1. Тыңдап–түсінуге үйрету жаттығуларын мақсатты түрде оқу процесінде пайдалану тәсілдері…..16
2.2. Тыңдап –түсіну дағдысын қалыптастыратын жаттығуларды пайдаланып жасалған сабақтың жоспары….23
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

Мазмұны

Кіріспе….. 3

І-тарау. Ақпараттандыру технологиясын оқу процесінде пайдаланудың психологиялық- педагогикалық мәселелері….8
1.1. Ақпараттану технологиясының даму тарихы және компьютерді оқыту құралы ретінде пайдаланудың дидактикалық негіздері…..8
1.2. Оқыту процесінде компьютерді пайдаланудың психологиялық мәселелері…14
1.3. Оқыту үрдісінде компьютердің ролі мен орны….23

ІІ -тарау. Компьютерді бастауыш сыныпта математиканы оқыту құралы ретінде пайдаланудың әдістемесі..35
2.1. Математика сабақтарында информатиканы оқыту мүмкіндігі..35
2.2. Бастауыш сыныпта математика пәнінде компьютерді оқыту құралы ретінде қолдану….41

Қорытынды….49
Пайдаланылған әдебиеттер….51

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…3

1 ОҚУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ — АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Рухани-адамгершілік құндылықтар мәселесінің педагогикалық-психологиялық әдебиеттердегі таралуы….7
1.2 Рухани-адамгершілік құндылықтарды тәрбиелеу өлшемі, деңгейлері…29
1.3 Рухани-адамгершілік құндылықтардың негізгі шарттары…..32

2 ОҚУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТӘЖІРИБЕЛІК ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ
2.1 Жоғары класс оқушыларының рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру жолдары….37
2.2 Рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру әдістемелері…39
2.3 Тәжірибелік эксперименттік жұмыстар нәтижелері және оларды талдау……55

ҚОРЫТЫНДЫ ……57

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …..59

More »

Страница 1 из 41234