МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. Шаруашылық жүргізуші субъектілер (ШЖС) қаржысының теориялық негіздері
1.1. ШЖС қаржысының мәні, сыныптамасы мен ерекшеліктері
1.2. Коммерциялық ШЖС қаржысын ұйымдастыру
1.3. Коммерциялық емес ШЖС қаржысының мазмұны және ұйымдастырылуы
2. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы – ҚР серпінді дамып келе жатқан компаниясының бірі ретінде
2.1. «Қазақтелеком» АҚ даму тарихы, құрылымы мен міндеттері
2.2. Акционерлік қоғамның инвестициялық жобалары
2.3. Қоғамның қор нарығындағы алар орны
3. ҚР «Қазақтелеком» АҚ даму перспективалары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4
1 КӘСІПОРЫН ТАБЫСЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 6
1.1 Кәсіпорын табысының экономикалық мәні 6
1.2. Табыстың кәсіпорын қызметіндегі ролі және функциялары 13
1.3. Кәсіпорын табысының қалыптасуы және орналастырылуы 16
Жалпы табыс 16
2. «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 21
2.1 Өндірістік кәсіпорынның табысын талдау 21
2.2 Өндірістік кәсіпорынның өзіндік құнын талдау әдісі 27
2.3 Өндірістік кәсіпорынның пайдасын және рентабельділігін талдау 40
3 ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ТӨМЕНДЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫ КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ 47
3.1 Пайданы көтеруге бағытталған іс-шаралар 47
3.2 Кәсіпорындағы өзіндік құнды төмендету резервтері 52
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
А -қосымшасы- КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАЛАНСТЫҚ ПАЙДАНЫ БӨЛУ СЫЗБАСЫ 63
Ә -қосымшасы — «ҚАРАҒАНДЫ ҚҰРАЛДЫ – МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАВОДЫ» ЖШС КӘСІПОРНЫНДА ӨНДІРІСТІК ӨЗІНДІК ҚҰНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША КАЛЬКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР СҰЛБАСЫ 64
Б -қосымшасы — 2010 жыл бойынша пайда мен зияндар туралы есеп 65

More »

Жоспар:

Кіріспе
І. КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫ
1.1. Корпорациялық табыс салығы зерттеушілер және салық салу обьектілері
1.2. Корпоративтік табыс салығы туралы декларация
1.3 Корпорациялық табыс салығы бойынша салық кезеңі және салық декларациясы
ІІ. КОРПОРАЦИЯЛЫҚ ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ ӘКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕЛЕРІНЕ ӘСЕРІ
2.1. Корпорациялық табыс салығын төлеушілер және салық салу субьектілері
2.2. Корпоративтік табыс салығының обьектілері мен субьектілері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
ТҮЙІНДЕМЕ

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Кәсіпорында маркетингті ұйымдастырудың түсінігі, рөлі мен мәні 5
1.2 Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастырудың ерекшеліктері 12
2. КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ («АЛТЫН ДИІРМЕН» АҚ МЫСАЛЫНДА) 17
2.1 «Алтын диірмен» АҚ-ның экономикалық жағдайын талдау 17
2.2 Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің экономикалық тиімділігі 22
2.3 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттінің талдау 28
3 КӘСІПОРЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 32
3.1. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды құру 32
3.2. Кәсіпорын лоялдығының бонустық бағдарламасын құрудың тиімділігі 37
ҚОРЫТЫНДЫ 41
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43

More »

Жоспар:

1. Шет елдердегі жеке табыс салығы.
2. Жеке табыс салығы.Жалпы ережелер
3. Резидент еместердің табысына салық салу ерекшеліктері

More »

Мазмұны

Кірспе 3
1 Адам өліміне әкеп соғатын жеке тұлғаға қарсы қылмыстың сипаттамасы 6
1 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау ретінде қылмысты сипаттайтын белгілері 6
1.2 Адам өлтірумен адам ұрлау бір-біріне байланыстылығымен басқа қылмыстан ажырату 17
1.3 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы толық анықтамасы және осы қылмысты жан-жақты сипаттайтын түрлері 20
2 Адам өліміне әкеп соғатын жағдайда жасалған адам өлтіруге заңдық талдау 22
2.1 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің объектісі 22
2.2 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің объективтік жағы 25
2.3 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау өлтірудің туралы субъективтік жағы 28
2.4 Адам өліміне әкеп соғатын адам ұрлау туралы өлтірудің субъектісі 31
3 Қылмыстық саралау мәселелерінің криминологиялық аспектісі ретіндегі сипаттамасы 33
3.1 Қылмысты саралаудың түсінігі және қылмыс құрамының қылмысты саралаудағы маңызы 33
3.2 Адам өлтірудің криминологиялық аспекті ретінде объективтік қасиетін сипаттайтын және ауырлататын мән-жайлар 37
3.3 Адам өлтірудің субъективтік қасиетін және кінәлінің тұлғасын қылмыстық жағынан сипаттайтын және ауырлататын мән-жайлар 46
Қорытынды 53
Пайдаланған әдебиеттер 56
Қосымша А Жеке адамға қарсы қылмыстардың түрлері 58
Қосымша Б Кісі өлтіру 59
Қосымша В Кісі өлтірудің түрлері 60

More »

Мазмұны

Кіріспе 6
1 Азық — түлік қауіпсіздігінің теориялық және әдістемелік аспектілері 9
1.1 «Азық – түлік қауіпсіздігі» категориясының экономикалық мазмұны, қасиеттері, негізгі критерийлері және көрсеткіштері 9
1.2 Азық – түлік қауіпсіздігінің деңгейін анықтаушы факторлар мен шарттар жүйесі 23
1.3 Азық – түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің шетелдік тәжірибелері 29
2 Облыстың азық – түлік қауіпсіздігімен қамтамасыздық жағдайын талдау 40
2.1 Елдің ауылшаруашылық азық — түлік секторының қазіргі ахуалы 40
2.2 Жамбыл облысының азық – түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етілу жағдайын талдау 52
2.3 Халықтың азық-түлік қауіпсізідігін қамтамасыз ету бойынша елде атқарылып жатқан іс-шаралар 60
3 Облыстағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің перспективалары 62
3.1 Болашақта елдің азық-түлік қауіпсізідігін нығайту жолдары 62
3.2 Халықтың азық-түлік қауіпсізідігін қамтамасыз ету жағдайын трендтік және көпфакторлық регрессия әдістері арқылы болжамдау 70
Қорытынды 77
Қолданылған әдебиеттер тізімі 80

More »

Жоспары:

Кіріспе
1. Әлеуметтік дарындылық ұғымы, белгілері, ерекшеліктері
2. Лидерлік дарындылықтың көрініс беруі
3. Әлеуметтік дарынды балаларды анықтау мен дамыту
4. Әлеуметтік дарындылық моделі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

More »

Мазмұны

Кіріспе……3
1 Кәсіпорын табысы және оны қалыптастырудың теориялық негіздері……..6
1.1 Кәсіпорынның табысы түсінігі және оның атқаратын ролі……..6
1.2 Түзетілген жылдық жиынтық табыстан алынатын шегерімдер түрлері…….15
1.3 Кәсіпорын табыстылық деңгейін айқындайтын көрсеткіштер жүйесі………21
2 Нарық жағдайындағы кәсіпорынның табыстылық көрсеткіштеріне талдау жасау…….26
2.1 Кәсіпорын табыстылығының абсолюттік көрсеткіштеріне талдау жасау….26
2.2 Кәсіпорын табыстылығының салыстырмалы көрсеткіштерін талдау……..35
2.3 Нарықтық қатынастар жағдайында маржиналды табысты талдау…….48
3 Кәсіпкерлік тәуекелділікті талдау және төмендету жолдары – кәсіпорын табыстылығы мен тиімділігін арттырудың негізгі құралы…..61
Қорытынды……..71
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……….74
Қосымшалар………77

More »

Мазмұны

Кіріспе
1 С.Жүнісов шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
1.1 Көркем образ жасаудағы кейіпкер тілі туралы
1.2 Кірме сөздердің қолданысы, стильдік қызметі
1.3 Көнерген сөздердің қолданылуы
1.4 Тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің қолданылуы
1.5 Диалектілер мен қарапайым сөздердің қолданылу ерекшеліктері
1.6 Антонимдік және синонимдік қатарлардың стильдік қолданысы
2 С.Жүнісов шығармаларындағы көркемдеуіш құралдардың қолданылу сипаты
2.1 Қаламгер қарымын танытатын көріктеу амалдары
2.2 Теңеудің стильдік көрінісі
2.3 Эпитеттердің қолданылу ерекшеліктері
2.4 Жазушы тіліндегі символдар жүйесі
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

Страница 3 из 11112345...Последняя »