Жоспар

Кіріспе
1. Бағалы қағаздар рыногы, оның мәні және негізгі белгілері. Бағалы қағаздар түрлері.
2. Бағалы қағаздар эмиссиясы және айналысқа шығарылуы. Бағалы қағаздар рыногының қатысушылары.
3. Инвестициялық жобаның тиімділігін талдау
4. Пайда- кәсіпорын қызметі тиімділігінің басты шарасы
5. Кәсіпорын пайдасының бөлінуі және пайдаланылуы
6. Кәсіпорын қызметінің пайдалылығы
7. Дивиденттер есептеу және төлеу тәртібі
8. Қоғамның дивиденттер төлеу тәртібі
9. Дивиденттер төлеу өніндегі шектеулер
10. Пысықтауға арналған сұрақтар.
11. Тақырыпқа ұсынылатын әдебиеттер.
12. Семинар сұрақтары.
13. Шығармашылық жұмыстардың тақырыптары.
14. Тақырыпты меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныс.
15. Өзі өзі бақылау сұрақтары.

More »

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ……3
І ТАРАУ. ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҮСІНІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН МӘНІ
1. Құқықтық мемлекеттің концепциясының тарихи аспектілері………5
2. Құқықтық мемлекеттің мазмұны………8
ІІ ТАРАУ. ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БАСТЫ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН БЕЛГІЛЕРІ
1. Құқықтық мемлекеттің негізгі белгілері ….10
2. Құқықтық мемлекеттің қағидалары ………11
III ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚҰҚЫТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰРЫЛУЫ
1. Қазіргі отандық теориядағы құқықтық мемлекет түсінігінің мазмұны……….18
2. Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет құрудың теориясы мен тәжірибесі……22
3. Қазақстанда құқықтық мемлекет құру….24
Қорытынды………..26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……28

More »

Мазмұны

Кіріспе ……..4
1 тарау Мемлекеттік сектордың экономикалық саясатты жүргізу құралы ретінде теориялық негізделуі.
1.1 Экономикалық жүйедегі мемлекеттік сектордың орны және рөлі ………7
1.2 Мемлекеттік саясатты жүргізуде мемлекеттік сектор объект ретінде……20
2 тарау Қазақстан Республикасының мемлекеттік секторы нарық экономика жағдайында.
2.1 Қазақстан Республикасы мемлекеттік секторын қазіргі замандағы талдау……31
2.2 Қазақстан Республикасында мемлекеттік секторды басқару……..39
2.3 Қазақстан Республикасында мемлекеттік секторды тиімді пайдалану облысында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары….52
3 тарау Қазақстан Республикасының мемлекеттік секторын дамытудың мәселелері мен даму жолдары.
3.1 Қазақстанда мемлекеттік секторды басқару стратегиясы…….57
3.2 Мемлекеттік сектор объектілерінің қызметін басқару тиімділігін жетілдіру жолдары…..65
Қорытынды…….72
Қолданылған әдебиет тізімі……..76 More »

Мазмұны
Кіріспе………3
Тарау І. Қазақстан Республикасының метрологиясының қызметінің жағдайы мен даму перспективасы…….5
1.1 Қазақстан Республикасындағы метрологияның даму жағдайы …5
1.2 Метрологияның ғылым мен өндірістегі рөлі…….9
1.3 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің қазіргі жағдайы……12
Тарау ІІ. Қазақстан Республикасының метрологиялық қызметтiң дамытуының перспективалары……19
2. 1 Стандарттардың түрлерi….21
Қорытынды……..24
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……..25

More »

ЖОСПАР
КІРІСПЕ
I бөлім КӘСІПОРЫНҒА ҚЫСҚАША МІНЕЗДЕМЕ
II бөлім ЕҢБЕКАҚЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ
2. 1 Еңбекақы және еңбекақы түрлері.
2. 2 Еңбекақы формалары және жүйелері.
2. 3 Есептелген еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен аударымдар түрлері.
III бөлім Еңбекақыдан ұсталымдар мен аударымдар есебі.
2.1 Еңбекақыдан ұсталатын аударымдардың аналитикалық есебі.
2.2 Еңбекақыдан ұсталатын аударымдардың синтетикалық есебі.
III бөлім Кәсіпорын «Жол-Өткен«ЖШС №1бөлім цех бойынша жұмыскерлердің еңбекақысынан ұсталымдар мен аударымдар есебінің жүргізілуі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ
Аннотация 3
Abstract 5
Кіріспе 6
Негізгі бөлім
1-тарау. Қазақстан су көздерінің қысқаша сипаттамасы…….8
2-тарау. Су, оның гигиеналық және шаруашылықтық маңызы…..13
3-тарау. Адам денсаулығына судың химиялық әсері 20
4-тарау. Халықтың ауыз сумен қамтамасыз етілуі және суды ішуге жарамды ету үшін жүргізілетін үрдістер…….26
5-тарау. Нұра, Есіл, Тобыл су көздерінің қазіргі жай күйі……30
Қорытынды…….37
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 39
Қосымша мәліметтер
Қосымша А. 41
Қосымша В. 45

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе……..2
1 Жыраулар поэзиясының қалыптасу, даму кезеңдері………12
1.1 Жырау мен жыршылық дәстүрдің қазақ әдебиетіндегі қалыптасуы…
1.2 Жыраулар поэзиясының білімдік, тәлім-тәрбиелік мәні………
2 Жыраулар поэзиясындағы өсиет-өнегелер……33
2.1 жырау поэзиясындағы адамгершілік тақырыбы ……35
2.2 XVII-XVIII ғасырлардағы жаугершілік поэзия…….52
Қорытынды……75
Пайдаланылған әдебиеттер……..81

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3-4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1.Құқық нормалары және олардың жіктелуі….5-8
2.2.Құқық нормаларын талқылау түрлері………9-12
2.3.Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі мен түрлері…….13-16
2.4.Халықаралық құқық нормаларын қалыптастырудағы халықаралық ұйымдардың орны мен рөлі мәселесінің даулы жақтары мен проблемалары……17-23
2.5. Қылмыстық-атқару құқығының нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлері мен құрылымы……24-25
ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ…….26-27
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР……28

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Өндіріс тиімділігін арттырудың теориялық негіздері
1.1 Өндіріс тиімділігінің экономикалық мәні және маңызы
1.2 Өндірісті тиімді қамтамасыз етудегі қаржы механизмі
1.3 Шетел тәжірибесіндегі өндірістің тиімділігін арттырудағы қаржылардың ролі
2 Өндіріс тиімділігін арттырудағы қаржының негізгі принциптері
2.1 Өндіріс тиімділігі экономикалық өсу мен қоғамның дамуының негізі
2.2 Өндірістің экономикалық тиімділігін арттырудағы ынталандыру
2.3 Өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау көрсеткіштері
3 Экономикалық өндiрiстiң өсуі қоғамдық игiлiктердiң қамтамасыз етiлуi
3.1 Инвестиция қаржыны ұтымды пайдаланудың көзі, оның өндіріс дамуына қосар үлесі
3.2 Инновация — өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

More »

ЖОСПАР

Кіріспе
1-бөлім. Салықтардың экономикалық маңызы
1.1. Салықтардың экономикалық мазмұны
1.2 Салық салу принциптері
1.3. Қазақстан Республикасының салық жүйесі
2-бөлім Кәсіпорын табыстарына салық салуды ұйымдастыру
2.1 Салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері
2.2 Кәсіпорынның салық төлемдерін талдау
2.3 Салық міндеттемесін орындау, салық кезеңдері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Қосымшалар

More »

Страница 2 из 11112345...Последняя »