МАЗМҰНЫ
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
І. КІРІСПЕ
ІІ. СЫРА ЖӘНЕ УЫТ ӨНДІРІСІНІҢ ШИКІЗАТТАРЫ
2.1. Арпа
2.2. Жүгері
2.3. Күріш
2.4. Бидай
2.5. Құлмақ
2.6. Су
2.7. Сыра ашытқылары
2.8. Уыт
ІІІ. CЫРА ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
3.1. Технологиялық процестің кезеңдері
3.2. Жабдықтар комплексінің сипаттамасы
3.3. Сыра өндірісінің машиналы-аппаратуралы сызбанұсқасы
3.4. Уыттандыру
3.5. Жібіту
3.6. Өсіп-өндіру
3.7. Өскінінен арылту және сақтау
3.8. Ұнтақтау
3.9. Заторлау – ысқылау
3.10. Фильтрлеу
3.11. Суслоға құлмақ қосып қайнату
3.12. Суслоны құлмақ ұнтағынан арылту
3.13. Мөлдірлету және суыту
3.14. Ашыту
3.15. Негізгі ашыту кезінде болатын процестер
3.16. Негізгі ашытуды жүргізу
3.17. Ашытудың кезеңдері мен шарттары
3.18. Ашуын жеткізу
3.19. Ашуын жеткізу және бабына келтіру кезендегі болатын процестер
3.20. Көміртегі диоксидімен қанықтыру
3.21. Мөлдірлету
3.22. Бабына келтіру немесе жетілдіру
3.23. Фильтрация – сүзу
3.24. Пастеризация – пастерлеу
3.25. Құю
IV. СЫРА ӨНДІРІСІНДЕГІ ӨНІМНІҢ ЕСЕБІ
4.1. Шикізат есебі
4.2. Аралық өнім есебі
V. СЫРА ӨНДІРІСІН ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
5.1. Зауыт зертханасындағы жабдықтар мен құрылғыларға қойылатын талаптар
5.2. Зертханада жұмысты ұйымдастыру
5.3. Сыра өндірісінде сынама алу
5.4. Зертханада жұмыс істеу ережесі
5.5.Зертханадағы өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
5.6. Дайын сыраның сапалық көрсеткіштері
VI. ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР
VII. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
7.1. Еңбекті қорғау қызметінің негізгі міндеттері
7.2. Өндірістік жағдайлар туралы жалпы мәлімет
7.3. Еңбектің таза және қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ететін кәсіпорын басқармасының міндеттері
7.5. Өрт қауіпсіздігі негіздері
7.6. Электр қауіпсіздігі
VIII. ҚОРЫТЫНДЫ
IX. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 6
1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер 6
1.3 Стратиграфия 10
1.4 Тектоника 15
1.5 Мұнайгаздылық 17
1.6 Сулылық 21
1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 22

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 24
2.2 Арматура және бақылау- өлшеу аспаптары. 31
2.2.1 Тұрба тізбектік арматура. 31
2.2.2 Терең сораптық скважиналардағы жуатын құрылымның қондырғысының тереңдігін анықтау. 33
2.3 ГДРП- ны өткізу үшін скважиналарды сайлау. 35
2.3.1 ГДРП- ның технолгиялық барысы. 36
2.3.2 Скважинадағы дайындық жұмыстары. 36
2.3.3 Полимерлі су айдау 37
2.3.4 Полимерлі су айдау кезіндегі игеру көрсеткіштерінің есебі 39
2.3.3 Жанар-қышқыл, хлор кальцийын қолдану. 48
2.3.4 Жұмыстарды жүргізудіәң мерзімдері мен ұйымдастыру. 50

3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 52
3.1. Қабатты гидравликалық жарудың экономикалық тиімділігін анықтау 52
3.1.1. Қабатты гидравликалық жарып енгізгеннен кейінгі өнімнің көлемін анықтау. 52
3.1.2. Іс-шараларды енгізгенге дейінгі пайдалану шығынын анықтау 53
3.1.3. Іс шараларды енгізуден кейінгі пайдалану шығынын есептеу және өнімнің бірлік өз құндылығын анықтау. 57
3.1.4 Іс шараларды енгізуден жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 62
Экономикалық тиімділік, тг 63

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 63
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 63
4.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі 64
4.2.1 Өндірістік санитария. 67
4.2.2 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 71

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 72
5.1 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 72
5.2 Қауіпті және зиянды факторлардың өндірістегі сараптамасы 72
5.3 Қоршаған ортаны қауіпсіздендіру және қорғау талаптары. 73
5.4 Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар. 75
5.5 Скважиналарды пайдалану кезінде техника қауіпсіздігі бойынша шаралар. 77

ҚОРЫТЫНДЫ 81
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 83

More »

Кіріспе

Негізгі бөлім
1 Стандарттарды жасау және енгізу
1.1 Стандарттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
1.2 Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу тәртібі
1.3 Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу жұмысын ұйымдастыру
1.4 Стандарттың жобасын ( бірінші редакциясын ) әзірлеу
1.5 Стандартты мемлекеттік бекіту және тіркеу
1.6 Стандарт жобасының соңғы редакциясын әзірлеу, бекітуге жіберу
1.7 Стандартты бекіту және мемлекеттік тіркеу
1.8 Стандарттарды тексеру, жаңарту ( өзгерістер енгізу, қайта қарау) және күшін жою
1.9 Стандартты тексеру және қайта қарау
1.10 Стандарттың күшін жою
1.11 Техникалық шартты әзірлеу, бекіту, тіркеу тәртібі
1.12 Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу тәртібі
1.13 Фирма стандартын әзірлеу, бекіту және тіркеу

2 Стандарттарды мемлекеттік қадағалау
2.1 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасы
2.2 Стандарттау аумағындағы нормативтік құжаттарды қолдану
2.3 Талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау мен қадағалау
3 ҚР-да стандарттау жөніндегі жұмыстарының мемлекеттік басқаруы
4 Қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін қолдану жөніндегі басшылық және қойылатын талаптар

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

Мазмұны:

Кіріспе ……..3
1.Сүт өнімдері өнеркәсібі ретінде, шикі заты ретінде сүтке сипаттама……5
1.1. Сүттің құрамы…….6
1.2.Сүттің қасиеті………..12
1.3.Сүтте кездесетін ақаулар……………….14

2.Сүтті кәсіпорынға қабылдау және өңдеу……..19
2.1.Сүтті алғашқы өңдеу………….20
2.2.Сүтті механикалық өңдеу……..22
2.3.Сүтті жылумен өңдеу………..24

3.Сүт өнімінің биотехнологиясы.
3.1Сүзбе өндірудің жалпы технологиясы………27
3.2. Сүзбе өндірудің жекеленген технологиясы………..29
3.3. Сүзбе өніміндегі ақаулар ….30

Қолданылған әдебиеттер……31
Қосымшалар:

More »

Жоспар

Кіріспе
I. Теориялық бөлім
1.1 Скважинаны қалыптасқан режимде зерттеу
1.2 Скважинаны штангілі сорапты қондырғымен өндіру кезіндегі гидродинамикалық зерттеу әдісі
1.3 Скважинаны батырмалы ортадан тепкіш электро сораптармен пайдалану кезіндегі гидродинамикалық зерттеу

II. Технологиялық бөлім.
2.1 Балансир басындағы күштерді өлшеу есебі

III. Графикалық бөлім.
3.1 Гидродинамикалық динамограф құрлысының схемасы

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

More »

Кіріспе

1 Талшықтар жайлы жалпы түсінік
1.1 Талшықтар.Синтетикалық талшықтар
1.2 Синтетикалық талшықтар
1.3 Синтетикалық жіптерден тоқылған маталар

2 Синтетикалық жіптер (маталар) және олардың құрамы,артықшылығы мен кемшілігі
2.1 Синтетикалық жіптер
2.2 Синтетикалық жіптердің жалпы ортақ кемшілігі
2.3 Синтетикалық жіптің (матаның)жуандығы,тығыздығы, тоқылуы.

3 Синтетикадан тоқылатын жіптермен маталар
3.1 Синтетикадан тоқылатын жібек маталар
3.2 Синтетикалық талшыктарды жуу,бояу.
3.3 Жасанды былғары алу

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

ЖОСПАР
Кіріспе

I. Тоқыма өнеркәсібінде өнімді жоғарылату.
1.1. Тоқыма өнімнің өзіндік құнын жоспарлау.
1.2. Тоқыма өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары.

II. Өндіріс құрылымы және шығындардың классификациясы
2.1. Өндірістіңтехнологиясы.
2.2. Шығындар классификациясы.
2.3. Өндірістік шығындардың элементтері мен баптары.

III. Өндірістік шығындарды талдау және өндіріс тиімділігін арттыру жолдары.
3.1. Тауарлы өнімнің шығындарын талдау.
3.2. Тікелей еңбек шығындарын талдау.
3.3. Жанама шығындарды талдау. Қорытынды. Пайдаланылған әдебиеттер.

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

КІРІСПE……. 3
1.ЖОБАЛАУ ҮШІН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР……4

2.АУА АЛМАСУДЫ ЕСЕПТЕУ……..5
АУААЛМАСУДЫ МӘРТІЛІК НОРМАТИВ БОЙЫНША АНЫҚТАУ……5
ЕСЕПТЕЛЕТІН БӨЛМЕЛЕРДЕ ЗИЯНДЫ БӨЛІНУЛЕР САНЫН АНЫҚТАУ………6
ЗИЯНДЫҚТАР АССИМИЯЦИЯСЫ ШАРТТАРЫНАН АУААЛМАСУДЫ АНЫҚТАУ…………..11
3.БӨЛМЕЛЕРДЕГІ АУААЛМАСУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ СЫЗБАЛАРЫН ТАҢДАУ……15
4.АУАТАРАТУШЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ……..16
ЕСЕПТЕЛМЕЙТІН БӨЛМЕЛЕРДЕ ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰЙЫЛУ ЖӘНЕ ТАРТЫЛУ ТОРЛАРЫН ЕСЕПТЕУ….16
МЕТАЛӨҢДЕУ БӨЛІМІНДЕ АУАТАРАТУШЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ…..17
5.МЕХАНИКАЛЫҚ НИЕТТІ ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ ЕСЕБІ………22
6.ЖАБДЫҚТАР ТАҢДАУ………25
ҚҰЙЫЛУ ЖҮЙЕСІ П1………….25
ҚҰЙЫЛУ ЖҮЙЕСІ П2……….29
ЖАРТЫЛУ ЖҮЙЕСІ B1…….30
АУАЛЫ ЖЫЛУ ІЛМЕСІН …………31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………34

More »

Мазмұны

Кіріспе

1. Өндірістік бағдарламаның мәні мен құрылымы.
1.1. Өндірістік бағдарламаның мәні мен құрылымы.
1.2. Өндірістік бағдарламаны құру және оның негізгі көрсеткіштері.

2. Өндірістік бағдарламаны кәсіпорын қызыметінде пайдалану.
2.1. Өндірістік факторларды тиімді пайдалану.
2.2. Кәсіпорынның өндірістік күш қуаты.
2.3. Кәсіпорындағы өндірістік бағдарламаны жоспарлау.

3. Қазақстан Республикасының кәсіпорындарындағы өндірістік бағдарламаның тиімді пайдалану жолдары.
4. Қорытынды.
5. Қолданылған әдебиет.

More »

Мазмұны

Кіріспе……….3-6
I–тарау. Капитал мәнінің көз қарасы………7-9
II–тарау. Европалық инвестицияның мұнай экономикалық негізгі қорлары……10-15
III–тарау. Қазақ мұнай газына шет ел капиталының енуі…..16-19
IV–тарау. Мұнай кешенінде шетел капиталын қолданудың тиімділігі………21-25

Қорытынды…………26-27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……….28
Қосымшалар………..

More »

Страница 3 из 512345