Жоспар

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1 Астық тұқымдастардың құрылысы
2.2. Астық тұқымдастардың өсіп-даму ерекшеліктері
2.3 Астық тұқымдастардың көктеуі, түптенуі
2.4 Астық тұқымдастардың түрлері
2.5. Астық тұқымдастардың биологиялық ерекшеліктері.

3. Қорытынды.

4. Пайдаланылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 Машина және құрал-жабдықтар нарығының даму ерекшеліктері
1.1 Бағалаудың жалпы анықтамасы
1.2 Машина мен құрал-жабдықтарды жіктеу мен ұқсастыру

2 Бағалауды жүзеге асырудың негіздемесі
2.1 Бағалаудың шығындық тәсілі
2.2 Көлік құралын бағалауда ақпататпен қамтамасыз ету

3 Есептеу бөлімі
3.1 Chevrolet тарихы мен сипаттамасы
3.2 Шевроле-Лачеттиді шығындық әдіспен бағалау мысалы

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қосымша А
Қосымша Ә

More »

МАЗМҰНЫ
Кіріспе…3

I. Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі
1.1 Мердігерлік шартының жалпы ұғымы….6
1.2 Мердігерлік шартының элементтері……8
1.3 Тараптардың құқықтары мен міндеттері….13

II. Мердігерлік шартының жекелеген түрлері
2.1 Тұрмыстық мердігерлік…23
2.2 Құрылыс мердігерлігі……32
2.3 Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарт…..43
2.4 Ғылыми-зерттеу, тәжірибе конструкторлық және технологиялық жұмыстар бойынша мердігерлік..50

Қорытынды….56
Қолданылған әдебиет тізімі……59
Қосымша № 1…..61

More »

МАЗМҰНЫ

1.Кіріспе
1.1. Тұқымтану- тұқымның өніп-жетілу мен тіршілігін зерттейтін ілім

2. Негізгі бөлім
2.1. Тұқым — мол өнім алуға арналған әр түрлі жадығат
2.2. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік материалы- дән бүрінің ұрықтануы нәтижесінде жетілген тұқым
2.3. Өсімдіктің дәндік өнімі мен тұқым сапасына әсер ететін фактор- агротехника
2.4.Тұқымдық егістерде ең жақсы жинау тәсілі
2.5. Тұқымды жинағаннан кейінгі пісіп-жетілу кезеңіндегі химиялық өзгерістер.
2.6. Тұқымды егіске дайындау
2.7. Егістікті күтіп-баптау
2.8. Егінді жинау тәсілдері

3. Қорытынды
3.1. Тұқым шаруашылығы — ауыл шаруашылығы өндірісінің бір саласы.

More »

Мазмұны:

1. Кіріспе. Метал кескіш аспаптар——3
2. Бұрғы, бұрғының түрлері.————4
3. Бұрғының конструтивтік элементтері мен геометриялық бұрыштары.-7
4. Аспаптық материалдар——11
5. Кесу процестері.—————13
6. Конусты беттерді өңдеу әдістері.—-14
7. Бұрғыны қайрау әдістері.—————16
8. Бұрғыны есептеу жолы.—————-17
9. Бұрғыны өңдеудің маршруттық технологиясын дайындау.———21
10. Әдебиеттер тізімі.——-29

More »

Жоспар
1. Кіріспе
2. Кесу процестерінің жіктелуі
3. Металдарды электродпен доғалап кесу
4. Көмірлі электродпен доғалық кесу.
5. Вольфрамды (балқытылмайтын) электродпен доғалық кесу
6. Су астында доғалық кесу
7. Металдарды оттегімен-доғалық кесу.
8. Ауамен-доғалық кесу
9. Техника қауыпсіздігі
10. Еңбекті қорғау
11. Қорытынды
12. Қолданылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе …….…3
1.Жылу есебі……..5
1.1.Жанармай таңдау……5
1.2.Жұмыс денесінің параметрлері…5
1.3.Қоршаған орта параметрлері және қалдық газдар.…6
2. Қозғалтқыш жұмысының нақты циклдерін есептеу…….7
2.1.Сору процессі . ………7
2.2.Сығылу процессі …….9
2.3.Жану процессі……..11
2.4.Кеңею және шығару процесі..14
3. Жұмыс циклнің индикаторлы параметрлері.…15
4.Қозғалтқыштың тиімді көрсеткіштері……..16
5.Қозғалтқыштың және цилиндрдін негізгі параметрлері………17
6.Индикаторлы диаграмма тұрғызу………19
7.Қорытынды ………24
Пайдаланған әдебиеттер тізімі…..25
Қосымша

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Геологиялық бөлім
1.1 Кен орын бойынша жалпы мәлімет
1.2 Стратиграфия
1.3 Тектоника
1.4 Мұнайгаздылығы
1.5 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері
1.6 Газ, конденсат және мұнайдың геологиялық және қалдық қорларын талдау
2 Кен орынды игеру жүйесі
2.1 Игеру жүйесінің технологиялық көрсеткіштері
2.1.1 Игеру кешендерін таңдау
2.1.2 Пайдалану ұңғыларының орналасуын талдау
2.1.3 Кен орынның игеру режимдері
2.1.4 Кен орынды игеруді бақылау мен реттеу (01.01.2010)
2.2 Игерудің қазіргі кездегі жағдайы
2.3 Көмірсутектер кенішіне әсер ету әдістері
2.3.1 Қабатқа газ айдау
3 Газ өндіру техникасы мен технологиясы
3.1 Өндіру техникасын таңдау және тағайындау
3.2 Ұңғылар қорының және олардың ағымдағы дебиттерінің, технологиялық көрсеткіштерін
3.3 Газ өндіру технологиясы
3.4 Ұңғыны пайдалану тәсілдеріндегі көрсеткіштерінің сипаттамасы
3.5 Ұңғыны пайдалану кезінде қиындықтың алдын-алу шаралары және олармен күрес
3.6 Ұңғы өнімдерін кәсіпшілік дайындау және дайындау жүйесіне қойылатын талаптар мен ұсыныстар
4 Арнайы бөлім
4.1 Диплом жобасының тақырыбы бойынша талдау
4.2 Жаңа техника және технологияны қолдану
4.3 Компьютерлік программаларды қолдану арқылы есептеу
5 Экономикалық бөлім
5.1 Қарашығанақ кен орнын игерудің технико-экономикалық көрсеткіштері
5.2 Енгізілген жаңа техника мен технологияның экономикалық тиімділігін анықтау әдісі
6. Еңбекті қорғау
6.1 Қарашығанақ кен орнындағы қауіпті және зиянды факторлар
6.2 Еңбек қауіпсіздігін қорғау шаралары
7 Қоршаған ортаны қорғау
7.1 Атмосфералық ауаны қорғау
7.2 Су ресурстарын қорғау
7.3 Жер ресурстарын қорғау
7.4 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар
7.5 Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау
7.6 Кәсіпшілік қалдықтар, қалдықтар көлемі және оларды жою шаралары
7.7 Ұңғыманың апаттық фонтандау кезіндегі атмосфераға валдық тастандылар есебі

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Қосымша Д
Қосымша Е

More »

МАЗМҰНЫ
Кіріспе

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 бөлім. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауда теориялық сипаттама
1.1. Калькуляциялау түсінігі, түрлері және калькуляциялық бірліктері
1.2. Калькуляциялау принциптері, оның объектісі мен тәсілдері
1.3 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның қаржылық-шаруашылық жағдайына сипаттама

2 БӨЛІМ. Кәсіпорындағы өнімнің (жұмыстар мен қызметтер) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерінің ұйымдастырылуы
2.1 Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың ерекшеліктері
2.2 Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындарды есепке алудың қарапайым (процесстік) әдісі
2.3 Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындарды есепке алудың бөлістік әдісі

Қорытынды
Пайдаланылған ақпарат көздері

More »

Мазмұны:

Кіріспе……3

1.1. Шығындар есебі мен калькуляциялық бірліктердің түрлері және түсініктері……5
1.1 Калькуляциялық бірліктердің түрлері және түсініктері …….5
1.2 Өнімнің өзіндік құнның калькуляциялау және есептің нормативтік әдісі..8

2. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың есепке алу әдістер түрлері……….11
2.1 Калькуляциялаудың қарапайым (процесстік) әдісі….11
2.2 Калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі……13
2.3 Калькуляциялаудың бөлістік әдісі……15

3. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және есепке алудың халықаралық практикада қолданатын әдістері…..19
3.1 Стандарт- кост жүйесі бойынша өндіріске кеткен шығындарды есепке алу…..19
3.2 Директ – кост жүйесі бойынша өндіріс шығындарды есепке алу….24

Қорытынды……26

Қолданылған әдебиет:…..29

More »

Страница 2 из 512345