Мазмұны
Кіріспе
1 Мұнайдың құрамы. Мұнай пайда болуының негізгі концепциялары 6
1.1 Мұнайдың пайда болуының органикалық концепциясы 6
1.2 Мұнайдың пайда болуының бейорганикалық концепциясы 9
1.3 Мұнайдың молекулалық және фракциялық құрамы 10
1.4 Мұнайдың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері 12
2 Мұнай-Қазақстанның байлығы,бүгіні мен келешегі 17
2.1 Қазақстандағы мұнай қоры 17
2.2 Қазақстандағы мұнай кеніштері 19
2.3 Мұнай өңдеу процесі 23
2.4 Мұнайды өңдеуден алынған өнімдердi пайдалану 25
Қорытынды 27
Қолданылған әдебиеттер тізімі 29

More »

Мазмұны
Кіріспе………3
Тарау І. Қазақстан Республикасының метрологиясының қызметінің жағдайы мен даму перспективасы…….5
1.1 Қазақстан Республикасындағы метрологияның даму жағдайы …5
1.2 Метрологияның ғылым мен өндірістегі рөлі…….9
1.3 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің қазіргі жағдайы……12
Тарау ІІ. Қазақстан Республикасының метрологиялық қызметтiң дамытуының перспективалары……19
2. 1 Стандарттардың түрлерi….21
Қорытынды……..24
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……..25

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе. 5
1. Технологиялық бөлім. 7
1.1. Батбақтың жіктелуі және құбырларды төсеу әдістері. 7
1.2. Батбақты құрғату. 8
1.3. Торфты шоғырдың орнықтылығы 10
1.4. Үйілген топырақта құбырды төсеу. 20
1.5. Батбақ бетіне құбырды төсеу. 22 1.6. Траншеяда құбырды төсеу. 23
1.7. Қоршаған ортаны қорғау. 28
1.8. Техника қауіпсіздігі. 28
2. Есеп бөлімі. 30
2.1. Гидравликалық есеп. 30
2.2. Механикалық есеп. 35
Қорытынды. 41
Қолданылған әдебиеттер. 43

More »

Мазмұны:

Есептеу-графикалық жұмыстың мақсаты және мәселелері……3
ЕГЖ-ның берілген мәндері……….4
Станцияның құрылымдық сұлбасы……..5
Қуаттар баллансы кестесі………6
1-ші нұсқа үшін апаттық режим…….8
1-ші нұсқа үшін трансформаторларды таңдау тәртібі……8
2-ші нұсқа үшін апаттық режим……….11
2-ші нұсқа үшін трансформаторларды таңдау тәртібі….11
Трансформатордағы энергияның жылдық шығынын есептеу….14
Нұсқаларды технико-экономикалық салыстыру…….16
Қорытынды….17
Пайдаланылған әдебиеттер…….18

More »

Мазмұны:

Кіріспе
1. Станса және кірме телімдерінің техникалық пайдалану мінездемесі
2. Станса сызбасын таңдау
2.1. Аралық станса түрін таңдау
2.2. Жолаушылар ғимаратының орналасу жерін таңдау
2.3. Жүк ауласының орналасу жерін таңдау
3. Құрылыстардың өлшемін анықтау
3.1 Жолдың ұзындығы мен саны. Жолдың үстіңгі құрылысы
3.2 Жолаушыларға қызмет ету құрылғысы
3.3 Жүк құрылғылары. Өзге құрылғылар
3.4 Шекаралық тіректермен сигналдардың орналасуы
3.5 Жолдың соңының қосылуын есептеу
3.6 Съездің есептелуі
4. Пойыздық және маневрлік жұмысты ұйымдастыру
5. Жер төсемінің бойлық бедері
6. Станса жұмысшыларының еңбегін қорғау және пойыздың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кестелік бөлім

More »

ЖОСПАР

1. ҚОРШАУДЫҢ ЖЫЛУТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕБІ
2. ЖЫЛЫТАТЫН БӨЛМЕНІҢ ЖЫЛУ ЖОҒАЛТУ ЕСЕБІ
3. ЖЫЛЫТУ ҚҰРАЛЫНЫҢ БЕТІНІҢ ЕСЕБІ
4. ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
5. ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕСЕБІ
6. АЙНАЛЫМ СОРАПТАРЫН ТАҢДАУ
7. ҚАЗАН ЖАБДЫҚТАРЫН ТАҢДАУ
8. КЕҢЕЙТКIШ БАКТI ТАҢДАП АЛУ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ……..3

1 КӨМЕКШІ ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫН ЖІКТЕУ
1.1 Көмекші өндіріс шығындарының мәні және маңыздылығы…4
1.2 Өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін шығындарды жіктеу……7
1.3 Шығындарды шешім қабылдау мен жоспарлау үшін жіктеу..11

2 КӨМЕКШІ ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРДЫҢ СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ
2.1 Көмекші өндіріс шығындар есебін ұйымдастыру……14
2.2 Көмекші өндіріс шығындарының калькуляциялық бірліктері….19

ҚОРЫТЫНДЫ……26
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…….28

More »

Мазмұны
Кіріспе
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы….. 4
1.1 Мұнайдың құрамындағы тұздар…. 6
1.2 Тұздардың пайда болуы…… 7
1.3 Тұздардың мұнай құрамына тигізетін әсері…. 7

2 Мұнай өнімдерінде түзілетін эмульсиялар…… 9
2.1 Мұнай эмульсияларының түрлері….. 10
2.2 Эмульсияларды жою тәсілдері…. 13

3 Мұнай және мұнай өнімдерін тұзсыздандыру….. 15
3.1 Тұзсыздандырудың негізгі әдістері….. 16

4 Эксперименталды бөлім….. 22
4.1 Әдістемесі…… 22
4.2 Жұмыстың жасалу барысы… 24

Пайдаланылған әдебиеттер көзі… 29

Қосымша More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1. Курстық жұмысты орындау үшін тапсырмаларды анықтау.
2. Жол қозғалысының параметрлерін анықтау.
Бағыттар бойынша көлік құралдарының келтірілген бірліктегі қозғалыс қарқындылығын есептеу.
Бағыттар бойынша көлік құралдарының келтірілген бірліктегі қозғалыс қарқындылығының картаграммасын құру
Жолдың қозғалыс жолағының қажетті санын және жолдың жүру бөлігі мен жаяу жүргіншілер өткелінің енін анықтау.
3 Қиылыстың қақтығыстық жүктемесін анықтау.
4 Жолдардың өткіз қабілеті мен жолдардың қозғалыспен жүктелу коэффициентін анықтау
5 Берілген объектдегі қақтығыстық нүктелер мен шиеленістік жағдайларды анықтау және жол қозғалысын ұйымдастыруда кездесетін кемшіліктерді анықтау.
Қиылысу түрлерін анықтау.
Қиылыстардың күрделілігін анықтау.
Жол қозғалысының қауіпсіздік көрсеткіштері.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В

More »

Жоспар

1. Кіріспе
1.1. Топырақ туралы түсінік
2. Негізгі бөлім
2.1 Топырақтың құрамы
2.2. Топырақтың органикалық заттары
2.3 Топырақтың қасиеттері
2.4 Топырақтың сыбағалы қарсыластығы .

3. Қорытынды.
3.1 Топырақ ауылшаруашылық өндірісінің негізгі құралы.

More »

Страница 1 из 512345