Жоспар:

Кіріспе……3
І-тарау. Симплекс әдісінің алгоритмі…….5
ІІ-тарау. Тәжірибелік есептерін симплекс әдісімен шығару…….14
Қорытынды……..20
Қолданылған әдебиеттер

More »

ЖОСПАР

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1.Симплекс әдісі
2.2.Симплекс әдісімен есеп шығару
2.3.Жасанды базисі бар симплекс әдісі
2.4.Экономикалық-математикалық модельдердің жалпы мәселелері
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе . . . . . 3
1. Топтар теориясынң негізгі ұғымдары . . . 4
2. Ақырлы индексті ішкі топтар . . . .. 16
3. Қорытынды . . . . 20
4. Әдебиет . . . . . 21

More »

Жоспар

I. Кіріспе….2
1.Геометриялықлық нивелирлеу тәсілдері……3
2. Нивелирлер және нивелирлік рейкалар……5
3. Нивилирлердің тексерулері мен жөндеулері…….9
4. Техникалың нивелирлеу…..11
5. Геометриялық нивелирлеу нәтижелерін ғылыми өндеу…..15
6. Профильді салу…..17
II. Қорытынды……20
III. Әдебиеттер…..21

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.Функциялардың үзіліссіздігі мен үзілуі
2.Үзіліссіз функциялардың кейбір локальды қасиеттері.
3. Элементар функцияларының үзіліссіздігі.
4.Функцияның жиында үзілуі.
5.Үзіліссіздіктің бірқалыптығы. Кантор теоремасы

More »

Мазмұны

Кіріспе
1 Арифметика және алгебраға тиісті үйірме жұмыстары
1.1 Математика және өмір…… 5
1.2 Сандардың бөлінгіштік белгілері …. 7
1.3 Қажетті және жеткілікті шарттар….. 10
1.4 Теңдеулер және сандар……………… 14
1.5 Мысал және мәселелерді шешудің әдістері….. 18
1.6 Мерсенн сандары…… 21
2 Есептерді шешудің әдістері және сырлары
2.1 Сандардың квадраттарын табудың оңай әдісі …. 25
2.2 Теңдеулер және теңсіздіктерді шешу әдістері….. 28
2.3 Ғажайып сандар, ең үлкен көбейтінді және ең кіші қосынды туралы теоремалар….. 31
2.4 Алтыншы математикалық амал және квадрат теңдеу…….. 33
2.5 Квадрат теңдеулерді шешу жолдарының әр түрлі әдістері … 36
3 Жоғарғы сыныптарда өткізілетін үйірме жұмыстары
3.1 Комплекс сандар….. 42
3.2 Логикалық есептерді граф арқылы шешу….. 45
3.3 Тригонометриялық теңдеулерді шешудің әр түрлі әдістері….. 49
3.4 Ұлы математиктер…… 55
Қорытынды…….. 59
Пайдаланылған әдебиеттер….. 61

More »

Мазмұны
І Кіріспе…… 2
II Негізгі бөлім….. 4
1.1 Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу……. 4
1.2 Комплекстік жазықтықтағы синусоидалық финкцияларға қосу және алу амалдарынқолдану…..7
1.3 Комплекстік сандарға амалдар қолдану 9
1.4 Синусоидалық токтың комплекстік мәндері үшінОм және Кирхгорф заңдары …..10
Есептің қойылымы…… 14
ІІІ Қорытынды…. 17
Пайданылған әдебиеттер…. 18

More »

Жоспар

І. Кіріспе бөлім
-Ойын туралы ұлы ойшылдардың пікірлері

ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Дидактикалық ойындар
2.2. Дидактикалық ойындардың қолдану мақсаттары
2.3. Дидактикалық ойындардың ерекшеліктері
2.4. Дидактикалық ойындар математика сабағында
2.5. Дидактикалық ойындардың түрлері
2.6. Санамақ

ІІІ. Қорытынды бөлім
3.1. Практикалық жұмыс
3.2. Зерттеу жұмысы
3.3. Әдістемелік нұсқау
3.4. Қолданылған әдебиеттер.

More »

Жоспары:
І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім
1. Анықталмаған интеграл анықтамасы
2. Анықталмаған интегралдың қасиеттері
3. Анықталған интеграл анықтамасы
4. Анықталған интегралдың қасиеттері
5. Анықталған интегралды қолданып жазық фигураның ауданын табу
6. Негізгі интегралдар кестесі

ІІІ. Қорытынды.
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер.

More »