Жоспар

Кіріспе . . . . 3

І бөлім. Стратегиялық жоспарлау
1.1. Стратегиялық жоспарлаудың мәні және құрылымы . . . 5
1.2. Стратегиялық жоспарлауды заң жүзінде әзірлеу . .  . . 14

ІІ бөлім. ҚР-ғы стратегиялық жоспарлау
2.1. Стратегиялық жоспарлаудың ҚР-да пайда болуы . . .. 19
2.2. «Қазақстан 2030» стратегиялық жоспары . . . . . . . . . . 24
2.3. Қазақстан экономикасы: нәтижелер, басымдықтар .. . 31

Қорытынды . . . 34
Қолданылған әдебиеттер. . . 35

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ….3

1 ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні мен маңыздылығы….5
1.2 Жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметтері және оны ұйымдастырудың принциптері……10

2 ФРАНЦИЯНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫ БАСҚАРУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Франция мемлекетінің аймақтық құрамы…..15
2.2 Фрацияның аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі…..19

3 ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ…..23

ҚОРЫТЫНДЫ…..26
ҚОДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТТЕР…..28
ҚОСЫМША……29

More »

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Маркетингтік зерттеудің теориялық негіздері
1.1 Маркетингтік зерттеудің мақсаты, міндеті, жалпы түсінігі 5
1.2 Маркетингтік зерттеулер процесі және оның кезеңдері 7

2 Кондитерлік өнімдер нарығындағы маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру
2.1 «Рахат» АҚ кондитер фабрикасының жалпы сипаттамасы және маркетингтік қызметіне талдау 8
2.2 Қазақстан кондитерлік өнімдер нарығын маркетингтік зерттеу 15

3 «Рахат» АҚ кондитер фабрикасының маркетингтік зерттеуді ұйымдастыруды жетілдіру бағыттары
3.1 «Рахат» АҚ кондитер фабрикасының маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыруын бағалау 21
3.2 «Рахат» АҚ кондитер фабрикасының маркетингтік қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар
Қорытынды 25
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 26

More »

Жоспары:

Кіріспе
І. Өндірістік кәсіпорында персоналды басқарудың теориялық негіздері.
1. 1. Персоналды басқару жүйесінің мәні, негізгі бағыттары, әдістері және персоналды жоспарлауды ұйымдастырудың негізгі аспектілері.
1. 2. Өндірістік кәсіпорында персоналды басқару қызметі жұмысын және оның нәтижелілігін бағалау жолдары және әдістері.
1. 3. Кәсіпорында адам ресурстарын дамыту немесе оқытуды ұйымдастыру және тренингтерді өткізу принциптері.
1. 4. Өндірістік кәсіпорында персоналды басқару ролі.

ІІ. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-дағы кадрларды басқаруды бағалау және талдау.
2. 1. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ қызметіне жалпы сипаттама.
2. 2. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-дағы кадрларды басқару қызметіндегі басқару механизмі.
2. 3. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ-дағы кадрларды басқаруды талдау.

ІІІ. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ кадрларды басқаруды ұйымдастырудың жетілдіру жолдары.
3. 1. Кадрларды жетілдіру жолдары.
3. 2. Кадрларды арттыру бағыттары.

Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Тіркемелер

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3

1 ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні мен маңыздылығы….5
1.2 Жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметтері және оны ұйымдастырудың принциптері……10

2 ФРАНЦИЯНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫ БАСҚАРУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Франция мемлекетінің аймақтық құрамы…….15
2.2 Фрацияның аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі….19

3 ЖЕРГІЛІКТІҢ БАСҚАРУДЫҢ ДАМУ ПРИНЦИПТЕРІ
3.1Жергілікті басқарудың әкімшілік-территориялық ерекшеліктерін жетілдіру жолдары…….23

ҚОРЫТЫНДЫ………..26
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТТЕР………28
ҚОСЫМША…………29

More »

Мазмұны
Кіріспе 3
1. Капитал -үйымныц мүліктерінің цүралу көздері 5
1.1 Капитал туралы түсінік —- 5
1.2 Кәсіпорынның технико-экономикалық сипаттамасы 7
1.3 Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және есеп саясаты 11
2. Меншікті капитал есебі 16
2.1 Акционерлік қоғамдағы жарғылық капиталдың есебі 16
2.2 Қосымша капитал және резервтік капиталдың есебі 22
2.3 Өзге де меншікті капиталдың есебі 26
3. Меншікті капиталдың аудиті 41
3.1 Аудиторлық тексеруді жоспарлау және дайындау 41
3.2 Аудиторлық тексеруді жүргізу 44
3.3 Аудиторлық қорытынды жасау 54
Қорытынды 68
Сілтемелер 72
Пайдаланылған әдебиеттер 73 More »

Мазмұны
Кіріспе 3
I БӨЛІМ. Лизингтің теориялық негіздері 4
1.1. Лизингтің пайда болу тарихы және мәні 4
1.2 Лизингтің жіктелуі 6
1.3. Лизингтік операциялардың түрлері 10
1.4 Лизинг операцияларының бухгалтерлiк есебi 14
II БӨЛІМ. Қазақстан Республикасындағы лизинг бизнесі. 17
2.1. Қазақстан Респуликасының қаржы нарығындағы лизингтік компаниялардың қызметіне талдау 17
2.2. Лизинг Қазақстан экономикасын көтеру құралы ретінде 26
2.3. Қазақстан Республикасындағы лизинг бизнесiн дамыту жолдары 31
Қорытынды 36
Пайдаланған әдебиеттер 37 More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе…4

І-тарау. Тұтынушының мінез-құлқының теориялық ерекшеліктері..7
1.1 Тұтынушы тұлғасы және оның қажеттіліктері …7
1.2 Сатып алушы сипаттамасы….13
1.3 Сатып алу туралы шешім қабылдау үдерісі…19

ІІ-тарау. Қазақстан Республикасында тұтынушы мінез-құлқын оқуды әдістемелік қамтамасыз ету 25
2.1 Қазақстан Республикасында тұтынушы мінез-құлқының қалыптасуы 25
2.2 Иіс суына тұтынушылардың талғамын анықтаудағы маркетингтік зерттеу 29

Қорытынды 34
Пайдаланылған әдебиетердің тізімі 36

More »

Жоспар

Кіріспе……..2-4 бет
1. Нарықтық экономика және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1.1 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың мәні мен маңызы….5-18 бет
1.2 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіштері және анықтау әдістемелері….19-23 бет

2. «Шваб шұжық» кәсіпорнында ауылшаруашылық шикізатын өңдеудің тиімділігі және оның бәсекеге қабілеттілігі
2.1 Кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштері…..24-34 бет
2.2 Өнім өндірудің экономикалық тиімділігі…….35-44 бет
2.3 Өнім сапасы және оның бәсекелестік қабілеті….45-56 бет

3. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары
3.1 Ауылшаруашылық өнімін өңдеудің технологиясын жақсарту……57-64 бет
3.2 Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда жұмыс істеуін жақсарту….65-77 бет

Қорытынды……78-79 бет

Қолданылған әдебиеттер…….80 бет

More »

Жоспар

Кіріспе

I.Бөлім.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ПАЙЫЗДЫҚ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
1.1Қазақстандағы пайыздық саясаттың мәні
1.2 Ақша – несие саясатының түрлері
1.3 Пайыздық саясатты жүргізудің шетелдік тәжірибиесі

II.Бөлім.ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ПАЙЫЗДЫҚ САЯСАТЫ
2.1 Қазақстан Ұлттық Банкінің ақша – несие саясаты
2.2 Ақша – несие саясатының табыстау механизімі және оның салық- бюджет, валюта саясаттарымен байланысы
2.3 2004 – 2006 жылдардағы Қазақстандағы пайыздық саясатты талдау

III.Бөлім. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПАЙЫЗДЫҚ САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ІС- ШАРАЛАРЫ
3.1 Экономиканы ақша-несиелік реттеудің кейбір аспектілері
3.2 Қазақстандағы пайыздық саясатты жетілдіру жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Страница 2 из 612345...Последняя »