Мазмұны
Кіріспе …….3-4

Тарау I Кәсіпорында материалды – техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың экономикалық мәні
1.1. Кәсіпорында материалды – техникалық қамтамасыз ету мақсаттары мен қызметтері…..5-6
1.2. Материалды – техникалық қамтамасыз етудің құрылымы мен бөлімдерінің міндеттері….7-9

Тарау II Кәсіпорынның материалды – техникалық қамсыздандыруға қызмет көрсету шаруашылығын ұтымды ұйымдастыру
2.1. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығының мақсаттары мен функциялары…. 10-13
2.2. Транспорттық шаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру принциптері….. 14-16
2.3. Кәсіпорынның құралдық және жөндеу шаруашылығының мақсаттары мен функциялары және жетілдіру бағыттары….17-22

Тарау III Кәсіпорынның материалды – техникалық қамсыздандыруына ҒТП – тің ықпал ету үрдісі
3.1. Кәсіпорынның материалды – техникалық қамсыздандыруына ҒТП – тің ықпал етуі …..23-27

Қорытынды ………………..28
Пайдаланылған әдебиеттер …..29

More »

Мазмұны

Кіріспе ……..3

Тарау І. Қазақстан Республикасының шикізат базасының дамуы …5
1.1Қазақстан Республикасының шикізаты ……5
1.2Қазақстан Республикасының шикізат мөлшері …..12
1.3Шикізат көлемі …….14

Тарау ІІ.Практикалық бөлім…..18
2.1 Оңтүстік Қазақстанның шикізат……18
2.2 Солтүстік Қазақстанның шикізаты….23
2.3 Батыс Қазақстанның шикізаты………34
2.4 Шығыс Қазақстанның шикізаты………39
2.5 Орталық Қазақстанның шикізаты……42

Қорытынды…………49
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі …….51

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 2

1 ТАРАУ ӘЛЕМДІК ҚОНАҚ ҮЙ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫ 4
1.1 Сервистік қызметтің қалыптасуы мен дамуы 4
1.2 Әлемдегі ірі қонақ үй жүйелері 9
1.3 Қонақ үй жүйелерінде көрсетілетін сервистік қызмет түрлері 17

2 ТАРАУ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕМДІК ҚОНАҚ ҮЙ ЖҮЙЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 31
2.1 Қазақстанда франчайзингтің дамуы 31
2.2 Қазақстандағы әлемдік қонақ үй жүйелерінің дамуы 36
2.3 Қазақстан туризмінің қазіргі жағдайы 40

3 ТАРАУ «АЛМАТЫ» ҚОНАҚ ҮЙІНІҢ ЖӘНЕ «HYAТТ» ЖҮЙЕСІ ҚЫЗМЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 45
3.1 «Алматы» қонақ үйінің және «Hyatt» қонақ үй жүйесінің жалпы сипаттамасы 45
3.2 «Алматы» қонақ үйінің және «Hyatt» жүйелерін салыстырмалы талдау және қызметтеріне қаржылық-экономикалық баға беру 54
3.3 Дүние жүзіндегі қонақ үй бизнесінің даму тенденциялары, мәселелері және оны шешу мен сервисті жақсарту шаралары мен ұсыныстары 69

ҚОРЫТЫНДЫ 74

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 76

More »

ЖОСПАР

Кіріспе………6

I-бөлім. Тұтыну несиесі және оның әлеуметтік-экономикалық маңызы
1.1. Тұтыну несиесі туралы түсінік және оның мәні…….9
1.2. Тұтыну несиесінің түрлері және қажеттілігі ………..13
1.3. Қазақстан Республикасының экономикасындағы тұтыну несиесін беру мәселелері……22

II-бөлім. Тұтыну несиесін «Казкоммерцбанк» АҚ тәжірибесінде талдау
2.1. Казкоммерцбанктің тарихы және құрылымы……….31
2.2. Тұтыну несиесін АҚ Казкоммерцбанктің тәжірибесінде талдау……39
2.3. Тұтыну несиесін уақытында қайтаруды қамтамасыз ету формалары…49

III-бөдім. Жеке тұлғаларды несиелеуді жетілдіру жолдары
3.1. Қазақстанда жеке тұлғаларды несиелеуді жетілдіру жолдары…53

Қорытынды……..69
Қолданылған әдебиеттер тізімі.

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ НЕСИЕНІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Несиенің мәні және пайда болуы
1.2 Несиенің формалары, түрлері және атқаратын қызметтері
1.3 Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның элементтері

2 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ (ТҰРАНӘЛЕМ БАНК МЫСАЛЫНДА)
2.1 Банктің заңды тұлғалармен жүргізетін несиелік операциялары
2.2 Банктің жеке тұлғалармен жүргізетін несиелік операциялары
2.3 Шағын және орта бизнесті несиелендіру шаралары

3 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІН ҚОЛДАНУ

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……….4

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ……..6
1.1 Банк жүйесінің мәні, белгілері мен элементтері…….6
1.2 Қазақстандағы банк жүйесінің даму кезеңдері……….14
1.3 Банк жүйесінің шетелдік тәжірибесі…………20

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ……….31
2.1 Қазақстан Республикасы банк жүйесін дамытудағы коммерциялық банктер қызметтерінің қазіргі жағдайы……31
2.2 АҚ БТА Банкі қызметтеріне экономикалық талдау………36

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ………51
3.1 Банк жүйесінің негізгі проблемалары мен оны шешу жолдары……51
3.2 Банк жүйесінің даму перспективалары…………58

ҚОРЫТЫНДЫ…………….66
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………68

More »

Мазмұны

Кіріспе………..5

1 Кәсіпорындағы шығындар құрылымын ұйымдастыру мен басқарудың теориялық негіздері…….7
1.1 Шығындардың экономикалық мәні және олардың жіктелімі………7
1.2 Кәсіпорын шығындарын басқару және талдау…..16
1.3 Шығындарды басқарудың шетелдік тәжірибесі……23

2 «Бобровка + » ЖШС-ның қызметі барысында қалыптасатын жағдайды және шығындарын талдау……29
2.1 «Бобровка + » ЖШС-ның қаржылық шаруашылық қызметін талдау…..29
2.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдау…..33
2.3 Шығындарды калькуляция баптары бойынша талдау………41

3 «Бобровка + » ЖШС-ның шығындарын басқару жүйесін жетілдіру……..46
3.1 «Бобровка + » ЖШС-нда шығындарды есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары…….46
3.2 Кәсіпорындағы шығындарды үнемдеу мумкіндіктерін анықтау және оңтайландыру…….54
3.3 Шығындарды басқарудың тиімділігін жоғарылату бойынша шаралар….55

Қорытынды………….57
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…….59
Қосымшалар…………61

More »

Мазмұны

Кіріспе……. 3-6

1-бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың теориялық негіздері……. 7
1.1. Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты….. 7-16
1.2. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі……… 17-31
1.3. Қаржылық жағдайды талдау әдістері…….. 32-38

2- бөлім. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржылық жағдайын талдау….. 39
2.1. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының жалпы сипаттамасы….. 39-40
2.2. Кәсіпорынның мүліктік жағдайын талдау………. 41-45
2.3. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау……. 46-51
2.4. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау……. 52-59
2.5. Кәсіпорынның табыстылығын талдау……… 60-64
2.6. Кәсіпорын қызметінің іскерлік белсенділігін талдау…. 65-70

3-бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдірудің негізгі бағыттары… 71-75
3.1. Кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін арттыру.. 76-79
3.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін арттыру…… 80-83
3.3. Кәсіпорынның табыстылығын арттыру….. 84-85

Қорытынды………….. 86-88
Қолданылған әдебиеттер тізімі……. 89-94
Қосымшалар…………. 91-92

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ….3

І – БӨЛІМ. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны……..6
1.1. Кәсіпкерліктің мәні, экономикалық негізі…6
1.2. Кәсіпкерліктің түрлері……10
1.3. Кәсіпкерлік тәуекелдің мәні және түрлері….12

ІІ – БӨЛІМ. Кәсіпкерлік бәсекелестік, франчайзинг жүйесі….14
2.1. Бәсекелестіктің мазмұны және түрлері………14
2.2. Монополияға қарсы мемлекеттік реттеу……16
2.3. Франчайзингтік қатынастар жүйесі………19

ІІІ – БӨЛІМ. Кәсіпкерлік істі мемлекеттік реттеу………24
3.1. Кәсіпкерлік істі мемлекеттік реттеудің қажеттілігі……..24
3.2. Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері……28
3.3. Қазақстандағы кәсіпкерлікті басқару…….30

ҚОРЫТЫНДЫ………35

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…..37

More »

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ

I. ТАРАУ. БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ МӘНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
1.1. Біріккен кәсіпорынның мәні
1.2. Біріккен кәсіпорынның құрылымы

II. ТАРАУ. БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ ЕСЕП ЕРЕКШЕЛІГІ
2.1. Айналымнан тыс активтер мен тауар-материалдық жинақ есебі
2.2. Қаржы инвестициясының есебі
2.3. Меншікті капитал, табыстар мен шығыстар есебі
2.4. Дебиторлық берешектер мен міндеттемелер есебі

III. ТАРАУ. БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ АУДИТІ
3.1. Аудиторлық тексеру және салықтық есептеу кезіндегі ерекшелігі
3.2. Аудиттің міндеті, әдістері мен талдауда аудит үшін маңызды нәрселер
3.3. Аудиттеу кезінде тексерілетін ақпараттың көздері мен басшылыққа алынатын нормативтік актлер

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

Страница 2 из 512345