Жоспар

I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім

2.1. MS Access
2.2. Менюге шолу
2.3. Саймандар тақтасын баптау
2.4. Бос деректер қорын құру
2.5. MS Access бағдарламасында кестелер құру
2.6. Форма шебері мен конструкторы
2.7. Шебердің көмегімен сұраныстар құру
2.8. Макростар

III. Қорытынды
IV. Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…. 3

І. I. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ……. 6
1.1 Аутоматтандырудың сипаттамасы.. 6
1.2 Бағдарламалық қамтамасыз ету…… 8
1.3 Жүйенің инфологиялық моделі……. 12

II. «ЖҮРГІЗУШІ КУӘЛІГІН АЛУ МЕКЕМЕСІНІҢ» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ СИПАТТАМАСЫ……15
2.1 Жобаланатын ақпараттық жүйенің қамтамасыз ету түрлерін сипаттау………15
2.2 Жобаланатын жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етудің сипаттамасы…..17

ҚОРЫТЫНДЫ……… 31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …… 32

More »

ЖОСПАР
Кіріспе

Негізгі бөлім
1. Оқу үрдісінде қолдануға арналған электронды оқу құралдары
2. Электронды оқу басылымдарына қойылатын дидактикалық талаптар
3. Электронды оқу құралдарын жасау технологиялары мен әдістемесі

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ
1 ПӘНДІК ОБЛЫСТЫ ТАЛДАУ 7
1.1 ПӘНДІК ОБЛЫСТЫҢ ER ДИАГРАММАСЫ 7
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰЖАТ 10
2.1 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА 10
2.1.1 Функционалдық тағайындауы 10
2.1.2 Пайдалану тағайындауы 10
2.1.3 Орындалатын функциялардың құрамына талаптар 10
2.1.4 Кіріс және шығыс деректерді ұйымдастыру 10
2.1.5 Уақыт сипаттамалары және орын алатын жадының көлемі 11
2.1.6 Техникалық құралдардың құрамы мен параметрлеріне талаптар 11
2.2 ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 11
2.2.1 Тағайындалуы және қолдану облысы 11
2.2.2 Деректер қорының логикалық және физикалық модельдерін құру 11
2.2.3 Логикалық жобалау кезеңі 13
2.2.4 Физикалық жобалау кезеңі 13
2.3 БАҒДАРЛАМАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 15
2.3.1 Жалпы мәліметтер 15
2.3.2 Функционалдық тағайындау 17
2.3.3 Логикалық құрылымының сипаттамасы 18
2.3.4 Қолданылған әдістер 18
2.3.5 Шақыру және жүктеу 19
2.3.6 Кіріс деректер 19
2.3.7 Шығыс деректер 19
3 ПАЙДАЛАНУ ҚҰЖАТЫ 20
3.1 КІРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ 20
3.2 ШЫҒЫСТАРДЫ ЕНГІЗУ 22
3.3 ҚОЙМАДАҒЫ ТАУАРЛАРДЫ ҚАРАУ 25
3.4 АНЫҚТАМАЛАР 28
ҚОРЫТЫНДЫ 32
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 33
А ҚОСЫМША 34
Б ҚОСЫМША 38

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…..4

ЖОБАЛАУҒА ТАПСЫРМА

1 АВТОМАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІН ЗЕРТТЕУ…..5
1.1 Объекттің функционалды құрылымын суреттеу…..5

2 ЛЕЖ-ге ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІН ТАҢДАУ…..8
2.1 ЛЕЖ-дің топологиясына және архитектурасына қойылатын талаптар……8
2.2 ЛЕЖ-дің технологиясын таңдау……10
2.3 Компьютерлік, телекоммуникационды жабдықтардың спецификациясы, құрылымдастырылған кабельдік жүйенің жабдықтары….11

3 ЛЕЖ ЖОБАСЫН СИПАТТАУ……..13
3.1 ЛЕЖ-дің функционалды-логикалық сызбасын талдау…….13
3.2 ЛЕЖ-дің желілік логикалық мекен-жайларын үлестіру сызбасы….14
3.3 ЛЕЖ-дің қорғау жүйесін ұйымдастыруға нұсқаулар….15
3.4 Экономикалық талдау….16

Қорытынды……..17
Пайдаланылған әдебиеттер……..18
Графикалық беттер…….19 More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4
1 МӘЛІМЕТТЕР ҮЛГІЛЕРІ 6
1.1 Мәліметтер үлгілерінің түрлері 6
1.2 Реляйиялық есептеу тілдері 10
1.3 Реляциялық алгебра тәсілімен қатынастарды өңдеу 12
1.4 Реляциялық мәліметтер қоймасы қатынастарының қасиеттері 18
1.5 Қатынастарды қалыптандыру 20
1.6 Қалыпты түрлер 24
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДІ ҚҰРУҒА ҚОЛДАНЫЛҒАН ИНСТРУМЕНТАЛЬДЫ ҚҰРАЛ 31
2.1 Delphi – де қолданылатын мәліметтер қорының түрлері 31
2.2. Delphi-де мәліметтер қорымен байланысты ұйымдастыру 35
2.3 TQuery компонентімен жұмыс 39
2.4 TDBGrid компонентін қолдану 45
3 «ҚОНАҚ ҮЙ» ПРОГРАММАСЫН СИПАТТАУ 54
3.1 Программаның негізгі терезесі 54
3.2 Клиентпен жұмыс 54
3.3 Бөдмелер мен қызмет түрлерін өзгерту 56
3.4 Тұрып кеткен клиенттер туралы ақпарат 56
ҚОРЫТЫНДЫ 58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 60 More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…….3

1-ТАРАУ. ЛОГИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
1.1 Логикалық программалау. Prolog тілі……4
1.2 Prolog тілінің жетілдірілген нұсқалары….5
1.3 Prolog тілін басқа программалау тілдерімен салыстыру…6
1.4 Prolog тілінде құрылған логикалық программаның орындалу тәртібі…..7
1.5 Тізімдер. Prolog программасында тізімдерді қолдану…….10
1.6 Prolog программасында берілгендер қорымен жұмыс істеу..12

2-ТАРАУ. ЛОГИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ. PROLOG ТІЛІН ҚОЛДАНУ МЫСАЛДАРЫ.
2.1 Prolog тілінде математикалық есептерді есептеу…..16
2.2 Prolog тілінде физикалық есептерді есептеу..17
2.3 Басқа мысалдарды қарастыру…..18

ҚОРЫТЫНДЫ…….21

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….22

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…..3

І.АЛГОРИТМНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ.
1.1 Алгоритмнің жазылу түрлері мен құрылымдық негіздері….4
1.2 Алгоритмде қолданылатын тәсілдер…..7
1.3 Алгоритмді практикада колдану тәсілі……13

II. ТИІМДІ АЛГОРИТМДЕРДІ ҚҰРУ, ӨҢДЕУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКЕРІ.
2.1Тиімді алгоритмдердің жазылу тәсілінің ерекшіліктері мен ұғымдары..16
2.2Тиімді алгоритмдерді құру тәсілінің ерекшеліктері…….18
2.3Тиімді алгоритмдерді өңдеу тәсілінің ерекшеліктері….23

ҚОРЫТЫНДЫ………27
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……..29

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ….. 3
І-тарау.ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Қазіргі замандағы ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологиялар…..6
1.2. Мультимедиялық технологиялардың оқыту сапасын арттырудағы тиімділігі……11
1.3.Жаңа ақпараттық технологияны информатика пәніне қолдану мазмұны……23

ІІ-тарау. ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУҒА ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
2.1. Жаңа ақпараттық технологияны информатика пәнін оқытуға қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері…27
2.2. Жаңа ақпараттық технологияны информатика пәнін оқытуға қолданудың білім сапасына әсері……40
2.3. Электрондық оқулықтарды информатика пәнін оқытудың сапасын арттыруда қолдану….47

ҚОРЫТЫНДЫ 65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 69
ҚОСЫМШАЛАР 70

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТОО «Helios» компаниясы
1.1 Жалпы сипаттамасы
1.1.1 ТОО «Helios»
1.1.2 Құрлымы
1.1.3 Филиалдары
1.2 Жалпы ережелер
2 Кәсіпорын тауарлық қорын есептеу және талдаудағы ақпараттық жүйесін құру
2.1 Ақпараттық жүйенің мәні, мақсаттары мен міндеттері
2.1.1 Қаржылық есеп беру
2.1.2 Ақша ағымы туралы есеп беру
2.1.3 Кәсіпорын жағдайын талдау
2.2 Кіріс және шығыс құжаттарының сипаттамасы
2.2.1 Кіріс құжат
2.2.2 Шығыс құжаты
2.3 Ақпараттық база
2.3.1 Машинадан тыс ақпараттық база
2.3.2 Ішкі машиналық ақпараттық база
2.4 Ақпараттық жүйелер ресурстарына қойылатын талаптар
2.4.1 Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар
2.4.2 Ұйымдастырумен жабдықтауға қойылатын талаптар
2.4.3 Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
2.4.4 Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны пайдалану саласының мүмкіндіктері
3.1 АЖ-ны құруға кететін шығындарды бағалау
3.2 Есеп кешенінде ақпараттық технологияларды жаңарту кепілдемесі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМША В

More »

Страница 3 из 812345...Последняя »