Мазмұны

Кіріспе
1 Экономика есебі және есептесу
1.1 Кәсіпорынның экономикалық жұмысының мазмұны
1.2 Бизнес жоспарды жасау тәртібі мен мазмұны
1.3 Негізгі және айналым қорларының құрылысы мен құрамы
1.4 Табыстың болжауын жасау
2 Бухгалтерлік есеп бөлімі
2.1 Бухгалтерия мен шаруашылық субьектісі есебін ұйымдастыру құрылымы.
2.2 Қаражаттар бөлімі активтер есебі
2.3 Негізгі құрал-жабдықтармен материалды емес активтер есебі
2.4 Тауарлы материалды қорлар мен жеткізушілер мен есептесу есебі
2.5 Еңбек пен оның төлемінің есебі
2.6 Қаржылық есептілік
3 Қаржылық есепті талдау бөлімі
3.1 Шаруашылық cубьектісінің қаржылық жағдайын талдау мазмұны және әдістері
3.2 Қаржылық есептілік және оны талдау
3.3 Шаруашылық субьектісінің табыстылығын талдау
3.4 Шаруашылық субьектісі қызметінің тиімділігін талдау
Қорытынды
Қосымша материалдар
Қолданылған материалдар

More »

Мазмұны
Кіріспе
1. Экономикалық дағдарыс: мәні, түрлері, себептері
1.1. Әлеуметтік-экономикалық дамудың дағдарыстары
1. 2 Экономикалық дағдарыстың пайда болу көздері
2. Экономиканың дамуына дағдарыстың тигізетін әсері
2.1. Дағдарыстан кейінгі елдің дамуын қамтамасыз ету
3. Дүниежүзілік дағдарыс салдарынан экономиканы шығару жолдары
3.1.Әлемдегі қаржылық дағдарыс
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ——-3
1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
1.1. Акционерлік қоғамның мәні, атқаратын қызметі —— 6
1.2. Акционерлік қоғамның пайдасы және экономикалық стратегиясы —- 8
1.3 Акционерлік қоғамның Қазақстан экономикасындағы ролі—— 10
2. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ —- 15
2.1 ҚР акционерлік қоғамдардың 2008-2009 жж. тиімділік көрсеткіштерін талдау —— 15
2.2 «Маңғыстаугеология» АҚ-ның экономикалық көрсеткіштерін талдау—— 16
2.3 «Маңғыстаугеология» АҚ-ның экономикалық тиімділігін талдау —— 19
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ —— 26
3.1 ҚР акционерлік қоғамдарды басқаруды жетілдіру жолдары —— 26
3.3 ҚР акционерлік қоғамдары: негізгі мәселелері және шешу жолдары — 32
Қорытынды —— 35
Қолданылған әдебиеттер —— 38

More »

Мазмұны

Кіріспе
1 «Сарыағаш-жер» ЖШС қызметінің ұйымдастыру-экономикалық жағдайы
1.1 Серіктестіктің тарихы және оның қызметіне мінездеме
1.2 Кәсіпорында өндірістік процесті ұйымдастыру
2 «Сарыағаш-жер» ЖШС-нің 2008-2010 жж. экономикалық қызметтері және қаржы-шаруашылық жағдайын талдау
2.1 Кәсіпорынның ресурстық потенцалы
2.2 Кәсіпорын шығындары
2.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
3«Сарыағаш-жер» ЖШС-нің салық төлеу тәртібі
Қорытынды

More »

ЖОСПАР

КІРІСПЕ 3
1-БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ — ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 5
1.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық маңыздылығы 5
1.2 Мемлекеттің бюджеттік құрылымы 8
2-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 12
2.1 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі 12
2.2 Мемлекеттік бюджетті жоспарлау мен жобалаудың теориялық және методологиялық аспектілері 15
2.3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің 2010 және 2011 жылдарға арналған қорытынды есебі 18
3-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, ПАЙДАЛАНУ 23
3.1 Бюджет тапшылығы және оны ақшалай қаржыландыру 23
3.2 2012– 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет 24
ҚОРЫТЫНДЫ 31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32

More »

Мазмұны

Кіріспе 5-7
1. Кәсіпорынның айналым құралдарын баскарудың теориялык негізі 8
1.1 Кәсіпорындағы негізгі және айналмалы құралдардың экономикалық мәні мен маңызы 8-12
1.2 Нарық жағдайындағы айналым құралдарын тиiмдi басқарудың рөлi 13-16
1.3 Кәсiпорында айналым құралдарының жіктелуі және ұйымдастырудың ерекшелігі 17-27
1.4 Айналым қорларының тиiмдi әдiстерiн айқындау 28-32
2. «Адал агроөнеркәсіптік компания» АҚ мысалындағы айналым қорларын талдау 33
2.1 Кәсiпорынның экономикалық әлеуетiн талдау 33-37
2.2 «Адал агроөнеркәсіптік компания АҚ айналым қорларын пайдалануды талдау 38
2.3 “Адал агроөнеркәсіптік компания” АҚ айналым қорларын басқару 38-44
3. Кәсіпорында айналым қорларын баскару жолдарын жетілдіру 45
3.1 Айналым қорларын тиiмдi пайдалану мақсатында жақсарту 45-49
3.2 Айналым құралдарының айналымдылығын жеделдету 50-55
3.3 Кәсіпорын қызметінің іскерлік белсенділігін арттыру жолдары 56-60
Қорытынды 61
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 62

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3
1 ҚР АЙМАҚ БЮДЖЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН БАСҚАРЫЛУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ…….8
1.1 Аймақтық бюджеттік жүйенің құрылымы мен принциптері……..8
1.2 Аймақтық бюджеттің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері…..13
1.3 Аймақтық бюджетті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі….16
2 ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚР АЙМАҚТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БАСҚАРЫЛУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ…23
2.1 Аймақтық бюджеттің қалыптасуы мен басқарылуының ерекшеліктері (Ақтөбе мен Қарағанды облысы бойынша)…….23
2.2 Тұрақты экономикалық өсу жағдайындағы аймақтық бюджеттің кірістер мен шығыстар есебін талдау (Ақтөбе облысы бойынша)……35
3 ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АЙМАҚ БЮДЖЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН БАСҚАРЫЛУЫН ЖЕТІЛДІРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ………58
3.1 ҚР аймақ бюджетінің қалыптасуы мен басқарылуының ұйымдастырушылық-құқықтық негізін жетілдіру жолдары…..58
3.2 ҚР аймақ бюджетінің қалыптасуы мен басқарылуының тиімділігін жоғарылатудағы негізгі бағыттар…62
ҚОРЫТЫНДЫ……65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМШАЛАР

More »

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ ……5
БӨЛІМ 1. СЫРТҚЫ САУДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ…..7
1.1. Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауданың теориялық негіздері…..7
1.2. Сыртқы сауда саясатының мақсаттары мен негізгі бағыттары…..12
1.3. Халықаралық сауда саясатының мәні мен рөлі….23
БӨЛІМ 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ СЕКТОРЫ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ…………29
2.1. Қазақстан Республикасы сыртқы сауда айналымына талдау…..29
2.2. Қазақстан Республикасының экспорттық құрылымына талдау….42
2.3. Қазақстанның экспорттық саясатына баға беру….. .52
БӨЛІМ 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКСПОРТҚА БАҒЫТТАЛҒАН СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ…….71
3.1. Қазақстан Республикасы экспортын ынталандыру саясаты мен мемлекеттік қолдау….71
3.2. Қазақстан Республикасының экспорттық саясатын жетілдіру жолдары…..79
3.3. Қазақстанның Әлемдік сауда ұйымына кіруінің перспективалары….84
ҚОРТЫНДЫ…….95
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…..98

More »

Жоспар

Кіріспе—3
І бөлім. Инфляцияның теориялық аспектілері
1.1 Инфляция түсінігі, пайда болу себептері——5
1.2 Инфляцияның түрлері мен факторлары——8
1.3 Инфляция әлеуметтік-экономикалық салдары——14
ІІ бөлім. Қазақстан Республикасындағы инфляция және оны реттеу негіздері
2.1 Қазақстандағы инфляцияның пайда болуы және оның ерекшеліктері—-18
2.2 Қазақстан Республикасындағы инфляцияның қазіргі кездегі даму қарқынын талдау——20
2.3 Инфляция салдарынан туындайтын проблемаларды талдау——24
ІІІ бөлім. Инфляциямен күресу шараларын жетілдіру жолдары
3.1 ҚР инфляцияға қарсы күресінің болашаққа арналған бағыттары ——28
3.2 Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары——32
3.3 Қазақстан Республикасының инфляцияға қарсы 2009-2010 жылдарғаарналған іс-қимыл жоспары——38
Қорытынды——-41
Қолданылған әдебиеттер тізімі—-43

More »

Жоспар
Кіріспе….4
1-бөлім. Көлеңкелі экономика…….5
1.1. Көлеңкелі экономиканың түсінігі….5
1.2. Көлеңкелі экономикаға байланысты жобалар……9
2-бөлім.Қазақстан Республикасындағы көлеңкелі экономика…..15
2.1. Қазақстанның қалаларындағы көлеңкелі экономиканың орын алу….15
2.2. Мемлекеттік реттеу шаралары……18
Қорытынды……26
Пайдаланған әдебиеттер……27

More »

Страница 2 из 2112345...Последняя »