Мазмұны
Кіріспе
1 «Қазақтелеком» мемлекеттік мекемесіне мінездеме
1.1 Шаруашылық субъектіндегі ұйымның есебі және бухгалтерлік құрылымы
1.2 Ақша қаражатының есебі және есеп айырысу
1.3 Материалдық емес активтер және негізгі құралдар есебі
1.4 Тауарлы-материалдық қорлар есебі және жеткізушілермен есеп айырысу
1.5 Еңбек ақы есебі және оны төлеу
1.6 Меншікті капитал және қаржылық көрсеткіштер есебі
1.7 Қаржылық есеп беру
2 Кәсіпорынның аудиторлық негіздері
2.1 Аудиторлық функциялардың ұйымдағы жұмысы және құрылымы
2.2 Материалдық емес активтер аудиті
2.3 Негізгі құралдар аудиті
2.4 Ағымдағы активтер аудиті
2.5 Кассалық операция аудиті
2.6 Міндетті аудит
2.7 Еңбек ақымен есеп айырысу есебі
3 Кәсіпорынның қаржылық есеп беруі және экономикалық талдау негіздері
3.1 Шаруашылық субъект ісіндегі қаржылық есеп берудің әдістемесі және мазмұны
3.2 Шаруашылық субъектісіндегі қаржылық есепті талдаудың жағдайы
3.3 Шаруашылық субъектіндегі кірісі мен шығынын талдау
Қорытынды
Қолданылған әдебиет

More »

Жоспар

Кіріспе

1 Ақша қаражаттар есебінің теориялық негізі
1.1 Ақша қаражаттарының жалпы сипаттамасы
1.2 Ақша қаражаттарының есеп айырысу нысандары
1.3 «Астана Континенет Лтд.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экономикалық — ұйымдастыру сипаты

2 «Астана Континенет Лтд.» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ақша қаражаттарының есебі
2.1 Кассадағы қолма-қол ақшаның және ағымдағы банктік шоттардағы ақшаның есебі
2.2 Банктегі арнайы шоттардағы ақша қаражатын есепке алу
2.3 Ақша қаражатының есебінің жетілдіру жолдары

3 Ақша қаражаттарының аудиті мен қаржылық жағдайы
3.1 Ақша каражаттарының қозғалысына ішкі бақылау жасау жүйесі
3.2 Ақша қаражаттарының аудиті
3.3 Ақша қаражаттарының қозғалысын талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Шығындардың теориялық мазмұны және жіктелуі
1.2 Өндірістік шығындар есебінің мақсаттары мен міндеттері
1.3 Шығындар есебі және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері
1.4 Өндірістік шығындар есебі бойынша шетел тәжірибесі

2 «СЕМЕЙ БЫЛҒАРЫ МЕХ КОМБИНАТЫНДА» ЖШС ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ
2.1 «Семей былғары мех комбинаты» ЖШС құрылу тарихы және техника-экономикалық көрсеткіштері
2.2 Кәсіпорынның өндірістік шығындар есебі
2.3 «Семей былғары мех комбинаты» ЖШС-де өндірістік шығындар есебінің сатылары және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
2.4 Өндірістік шығындар есебі бойынша жетілдіру шаралары

3 «СЕМЕЙ БЫЛҒАРЫ МЕХ КОМБИНАТЫ» ЖШС ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР АУДИТІ ЖӘНЕ ТАЛДАУЫ
3.1 Шығындар және өнімнің өзіндік құнын талдау
3.2 Өндірістік шығындардың аудиті
3.3 Өндірістік шығындардың аудитін және талдауын жетілдіру
жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР

More »

Жоспар:

Кіріспе—- 3

1. Меншікті капиталдың есебі
Меншікті капитал туралы есеп—- 4-6
Жарғылық капиталдың есебі және резервтік капиталдың есебі— 6-15
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) есебі және капитал қозғалысы бойынша болатын операциялар есебі—- 15-24

2. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп——25-27
Резервті капиталдағы өзгерістер—-27-29
Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептік кезеңдегі болған өзгерістер туралы ақпараттар мен кестелер—-30-36

3. Қорытынды——37-38

Қолданылған әдебиеттер——39

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе………3

I. Қазақстан Республикасында аудиттік қызметті нормативтік-құқықтық реттеу жүйесі
1.1. Қазақстанда аудиторлық қызметті реттеуші нормативтік-құқықтық актілер және ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы және басқа да заңдар аясы……4-6
1.2. аудиторлық қызметті реттеуші мемлекеттік органдардың және қоғамдық ұйымдардың міндетті қызметтері (функциялары)….7-9
1.3. Аудиторларды кәсіби аттестациялау және лицензиялау жүйесі және Қазақстанда аудиторлардың білім алуы жағдайы….10-11

II. Аудит стандарттары мен негізгі принциптері
2.1. Қазақстандағы халықаралық аудит стандарттары…….12-14
2.2. Аудиттің фирмаішілік стандарттары……..15-16
2.3. Аудиттің негізгі принциптері – аудит өткізу алдындағы негізгі процедуралар……17-25

III. Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті нормативтік-құқықтық реттеуді жеділдіру жолдары
3.1. Қазақстан Республикасы аудиторлық қызмет нарығының институтционалдық негізі……26-31

Қорытынды…….32
Қолданылған әдебиеттер…….33
Қосымшалар….34-35

More »

Мазмұны

Кіріспе 8
1 Нарық экономика жағдайында аудиттің рөлі 10
1.1 Аудиттің даму тарихы, мәні, қызметтері 10
1.2 Қаржылық аудиттің ерекшелігі, қажеттілігі, түрлері 16
1.3 Қаржылық аудитті ұйымдастырудың принциптері 22
2 Кәсіпорында аудитті жүргізуді талдау 26
2.1 Аудитті жүргізу әдістемесі 27
2.2 Елеулі және аудиторлық тәуекелдік 33
2.3 «Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі аудиттің жүргізілу тәртібін талдау 38
3 Қазақстан Республикасында аудитті жетілдірудегі негізгі бағыттар 56
Қорытынды 62
Қолданылған әдебиеттер тізімі 64

More »

Мазмұны
Кіріспе……..3
I- бөлім. Негізгі құралдар, олардың жіктелуі мен бағалануы…..5
1.1. Негізгі құралдардың жіктелуі…….5
1.2. Негізгі құралдардың бағалануы…..8
1.3. Негізгі құралдардың тозуы…12
1.4.Негізгі құралдардың амортизациялық аударымдыалудың себі……….15
ІІ- бөлім. Негізгі құралдардың тозуы, оларға амортизациялық аударым мөлшерін есептеу және есептеуді ұйымдастыру…….17
2.1. Сапалық және табиғи тозу, оларға амортизацилық аударым есептеу әдісі……..17
III-бөлім. Негізгі құралдарды жөндеудің, істен шығарудың, түгендеудің есебі……26
3.1. Жай және күрделі жөндеу…………26
3.2. Негізгі құралдарды істен шығару….29
3.3. Негізгі құралдарды түгендеу………..32
Қорытынды…………..33
Қолданылған әдебиеттер тізімі……….35

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ………… 6
1 ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ЕСЕБІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АУДИТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ……..9
1.1 Ұзақ мерзімді активтердің теориялық негіздері…….. 9
1.2 Ұзақ мерзімді активтер аудитінің маңызы мен мәні….. 22

2«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «№2 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ» ШЖҚ МКК-НЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР ЕСЕБІНІҢ ЖАҒДАЙЫ
2.1 «Астана қаласы Денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «№2 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК кәсіпорыны экономикалық сипаты, оның қаржылық жағдайы және есеп саясаты……29
2.2 Кәсіпорында негізгі құралдарының есебінің ұйымдастырылуы….. 41
2.3 Кәсіпорынның материалдық емес активтерінің есебі…..46

3«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «№2 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ» ШЖҚ МКК-НЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ПАЙДАЛАНУЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ……54
3.1 Ұзақ мерзімді активтерді аудиторлық тексеру бағдарламасы мен нәтижесі….54
3.2 Активтерді пайдаланудың тиімділігін талдау….. 57
3.3 Ұзақ мерзімді активтер есебін жетілдіру жолдары…61

ҚОРЫТЫНДЫЛАР …….. 64
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ… 67
ҚОСЫМШАЛАР……….69

More »

Мазмұны

Кіріспе
Тарау І. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудың теориялық негізі
1.1. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудың маңызы мен қажеттілігі. Клиент туралы ақпарат көздерін алу.
1.2. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау
1.3. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудың әдістері
1.4. Клиенттің несиелік қабілетін бағалаудың шетелдік тәжірибелері.

Тарау ІІ. Коммерциялық банктердеі қарыз алушының несиелік қабілетін талдау тәжірибесі («ЦентрКредитБанкі» АҚ мысалдарына негіздей отырып)
2.1. Несие алуға деген өтінішті және несиелік құжаттар пакетін талдау
2.2. Қарыз алушы жеке тұлғаның несиелік қабілетін талдау
2.3. Қарыз алушы заңды тұлғаның несиелік қабілетін талдау

Тарау ІІІ. Несиелік бюро – қарыз алушының несиелік қабілетін талдаудың мейлінше жетілдіру инструменті ретінде
3.1. Несиелік бюроларды құрудың ролі мен шетелдік тәжірибелері
3.2. Қазақстан Республикасында несиелік бюроларды құрудың ерекшеліктері

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі More »

ЖОСПАР

КІРІСПЕ 3

1 ӘРТҮРЛІ ТИПТЕГІ САУДА КӘСІПОРНЫНДА ТАУАР АССОРТИМЕНТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 5
1.1 Тауар түрлеріне және ассортменттеріне сипаттама 5
1.3 Тауар ассортиментін топтастыруды ұйымдастыру және оның тиімділігі 8

2 САУДА КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ ТАУАР АССОРТИМЕНТІН ТАЛДАУ 11
2.1 Өнім өндіру көлемін, ассортиментін және өткізуді талдау 11
2.2 Тауарды өткізуді ынталандыру құралдары мен формалары 20
2.3 Тауар өнімінің құрылымын талдау 21

3 КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ КОММЕРЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ФОРМАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 28
3.1 Тауарды өткізуді ұйымдастыру мен ынталандырудың формалары 28
3.2 Кәсіпорындардағы коммерцияны ұйымдастыру мен ынталандырудың формаларын жетілдіру жолдары 34

ҚОРЫТЫНДЫ 38

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 40 More »

Страница 3 из 1012345...Последняя »