МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 БАНКТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 6
1.1 Банк жүйесінің мәні және оның атқаратын қызметтері 6
1.2 Банк қызметін ұйымдастырудың ерекшеліктері 15
2 ҚАЗАҚСТАНДА БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 24
2.1 Қазақстан банк жүйесінің даму деңгейі және оның экономикалық бәсекелесіне ықпалы 24
2.2 ҚР Ұлттық банкінің екінші деңгейлі банктер өтімділігі мен валюта жүйесін реттеудегі рөлі 35
2.3 ҚР банктік қызметті мемлекеттік- құқықтық реттеуін талдау 47
ҚОРЫТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60
ҚОСЫМША

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……3
1. “НИМЭКС” ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІКТЕГІ ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕМДЕР ЕСЕБІ…..4
1.1 Еңбеккерлердің құрамының есебі…..4
1.2 Жалақыдан ұсталатын ұсталымдар….5
1.3 Өнімдер мен еңбек төлемінің есебін ұйымдастыруы……7
2. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕККЕ ТӨЛЕМ АҚЫСЫ ЕСЕБІН ТАЛДАУ….11
2.1 Негізгі көрсеткіштерді талдаудың мәні және оның мазмұны …..11
2.2 Шығындардың, сату көлемінің және табыстарының арақатынасын талдау…13
2.3 Қаржылық қор бірлестігі, есеп рентабельділігі ……………………………..14
3. “НИМЭКС” ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІККЕ ЕҢБЕККЕ ТӨЛЕМАҚЫ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІ…..16
3.1 Аудит, оның пайда болу мерзімі және дамуы…..16
3.2 Аудиттік ақпараттық базасының құрамы……24
3.3 Нақты тексерудің тәсілдері….26
ҚОРЫТЫНДЫ…..28
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…..29

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…..3

1 ТАБЫСТЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ, ОНЫҢ ЕСЕП САЯСАТЫНДА ТАНЫЛУЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМНЫҢ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Табыстылық түсінігі, экономикалық мәні және нарықтағы орны…..6
1.2 Ұйымның есеп саясатында табыстар мен шығыстардың танылуы….13
1.3 Ұйымның технико-экономикалық сипаттамасы……22

2 ҰЙЫМДАҒЫ ТАБЫСТАР ЕСЕБІ
2.1 «Қарғалы Пансионаты» АҚ табыстар есебін ұйымдастырып жүргізу….35
2.2 Тауарларды сату мен қызмет көрсетуден түсетін табыстардың есебі…..42
2.3 Жалпы және таза табыстардың есебі…..50

3 ҰЙЫМНЫҢ ТАБЫСТАРЫН ТАЛДАУ
3.1 Есеп мәліметтері негізінде табыстылықтың анықталуы….57
3.2 Жалпы табыстардың талдауы ……..65
3.3 Маржиналдық табысты талдауы ….72
3.4 Таза табысты талдау және оны арттыру резервтерін анықтау….81

ҚОРЫТЫНДЫ…..88
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ….90
ҚОСЫМША БЕТТЕР

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1. Бухгалтерлік есептің тәжірибелі негіздері
1.1 Бухгалтерлік есеп, оның пәні мен маңызы
1.2 Бухгалтерлік есептің әдістері мен принциптері
1.3 Кәсіпорын мүлкінің жіктелуі мен құрамы
1.4 Бухгалтерлік баланс және есеп беру
1.5 Бухгалтерлік есеп шоттары мен екі жақты жазу және шоттардың жіктелуі
1.6 Құжаттау және түгендеу. Бухгалтерлік құжаттар, құжаттардың деректемелері. Құжаттағы қателерді түзету
1.7 Бағалау және калькуляциялау
1.8 Есеп регисторлары
2. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің тәжірибелік негіздерін талдау
3. Бухгалтерлік есептің тәжірибелік негіздеріне ұсыныстар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар

More »

Мазмұны

І-ТАРАУ. КІРІСПЕ…..3
ІІ-ТАРАУ. САУДА КӘСІПОРЫНДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП
2.1Сауда кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп…..4
2.2 Саудадағы бухгалтерлік есептің кірісі……..9
2.3 Саудадағы бухгалтерлік есептің шығысы….11

ІІІ-ТАРАУ. САУДАДАҒЫ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ДЕЛДАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ-ТЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ АУДИТТІК ТАЛДАУЫ
3.1«Ата-Тек-Астана» ЖШС-нің қызметі мен құрылымы…13
3.2«Ата-Тек-Астана» ЖШС-нің синтетикалық шоттар бойынша есеп регистірлері…18

ІҮ-ТАРАУ. САУДАДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ…..27

Қорытынды…..34
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…35

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…..3
1 ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ МОЙЫНДАУ…..5
1.1 Міндеттемелер бағасы және түсінігі…..5
1.2 Міндеттемелер түрлері….. 7
1.3 Міндеттемелер аудитінің мәні мен мазмұны…… 9
2 КӘСІПОРЫН СИПАТТАМАСЫ МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛЫНЫҢ ЕСЕБІ МЕН АУДИТЫ…..12
2.1 Кәсіпорынның қысқаша экономикалық сипаттамасы…….. 12
2.2 Кәсіпорынның меншікті капиталының есебі мен аудиты…17
2.2 Жарғылық капиталының есебі мен аудиты.. 17
2.2 Резервтік капиталдың есебі мен аудиты…… 29
2.2 Бөлінбеген және жиынтық табыстың (жабылмаған зиян) есебі мен аудиты…… 30
3 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы міндеттемелерінің есебі мен аудиты…..38
3.І Банктер мен банктен тыс мекемелерден алған несиелерінің есебі мен аудиты……38
3.2 Кәсіпорынның салықтық міндеттемелерінің есебі…….50
3.3 Кәсіпорынның кредиторлық берешектерінің есебі мен аудиты…..54
3.4 Қызметкерлермен есеп айрысу бойынша орын алған міндеттемелер…..58
ҚОРЫТЫНДЫ…..65
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ….68
ҚОСЫМША

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 Кәсіпорын ресурстар мен ақпараттар қозғалысының теориялық негізі
1.1 Кәсіпорынның экономикалық ресурстары
1.2 Ақпараттар қозғалысы түсінігі
1.3 Кәсіпорынның қаржы ресурстары

2 «АКА» ЖШС қаржылық жағдайын, ресурстардың ұйымдастырылуын талдау
2.1 Кәсіпорынның сипаттамасы, басқару құрылымы
2.2 Кәсіпорынның қаржы ресурстарының құралу көздері
2.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

3 «АКА» ЖШС-ның ресурстарын пайдалану тиімділігі мен жетілдіру жолдары

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…..5

1 АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІ МЕН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ…. 8
1.1 Айналым активтерінің экономикалық мәні, құрылымы және мазмұны…….8
1.2 Міндеттемелердің мәні мен мазмұны және олардың жіктелуі ……16
1.3 Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару саясаты және үлгілері…..22
2 ФИРМАЛАРДЫҢ АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІ МЕН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУЫН ТАЛДАУ («ИНСТИТУТ ГРАДТРАНСПРОЕКТ» ЖШС МЫСАЛЫНДА)….35
2.1 «Институт Градтранспроект» ЖШС-нің қаржы-шаруашылық қызметінің сипаттамасы……35
2.2 Фирманың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелердің құрылымын және көлемін талдау…..39
2.3 «Институт Градтранспроект» ЖШС айналым активтерін қолдану тиімділігін талдау…..50
3 ҒАЛАМДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ФИРМАЛАРДЫҢ АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІ МЕН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ… 55
3.1 Фирмалардың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару бойынша мәселелері мен даму перспективалары…..55
3.2 Ғаламдану жағдайында фирманың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқаруды оңтайландыру…58

ҚОРЫТЫНДЫ……65
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…..68
ҚОСЫМШАЛАР…….69

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 АУДИТ ОБЬЕКТІСІ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫ
1.1 Аудиттің мәні мен маңызы 5
1.2 Аудит стандарттары және аудитордың кәсіптік этикасы 7
1.3 Аудиттің шетелдік тәжірбиесі 9
2 АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ АУДИТОРДЫҢ ЭТИКАСЫ
2.1 Аудиторлық қызметтің этикалық – құқықтық механизмдері 17
2.2 Аудит қызметінің этикасы 22
2.3 Мемлекеттiк қызметшілердің қызмет этика ережелері 27
3 АУДИТ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Аудиторлық қызметті дамыту бағыттары 32

ҚОРЫТЫНДЫ 36
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 38

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. АУДИТТІ ҚҰЖАТТАУ — АУДИТ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ
1.1 Жұмыс құжаттарының мәні, мақсаты және мазмұны
1.2 Құжаттарға қойылатын талаптар, олардың толтырылуы және пайдаланылуы
1.3 Аудитті құжаттаудың шетелдік тәжірибесі

2. АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
2.1 Аудиторлық фирма қызметінің сапасын бақылау
2.2 Аудит жүргізу кезіндегі аудит қызметінің сапасын бақылау
2.3 Аудиторлық қызмет көрсету нарығының сапасын бақылау мәселелері

3. АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Қазақстандағы аудиторлық қызметтің даму бағыттары және оны жетілдіру

ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б

More »

Страница 2 из 1012345...Последняя »