МАЗМҰНЫ:
1. КІРІСПЕ
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Актиномицеттерге жалпы сипаттамасы, классификациясы және қасиеттері
2.1.1. Актиномицеттерге жалпы сипаттама
2.1.2. Актиномицеттердің құрылымы
2.1.3. Актиномицеттердің классификациясы. Streptomyces туысы.
2.1.4. Актиномицеттердің антагонисттік қасиеттерін (оның ішінде стрептомицеттердің) қасиеттері
2.2. Топырақтан бөлініп алынған Streptomyces туысы актиномицеттерінің антагонисттік қасиеттерін анықтау әдістері және қажетті материалдар
2.3. Актиномицеттер – антибиотиктер продуценттері
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Мазмұны
Кіріспе- — — — 2-3

1.1    Лактулоза- биогенді қосылыс — —   4
1.2    Пребиотиктер-бифидус факторлар- — —    4-5
1.3    Лактулозаның физико-химиялық қасиеті- — — — —     5-8
1.4    Лактулозаның физиологиялық қасиеті— —     9-16

2    Материалдар мен зерттеу әдістері
2.1    Түйе және сиыр сүтінің физико-химиялық қасиеттерінің салыстырмалы мінездемесі — — — — — 17-23

3. Зерттеу нысанасының әдістері
3.1 Зерттеу нысанасы — — — 24
3.2 Сүттің физико-химиялық қасиеттерін зерттеу  — — —  24

4. Зерттеу нәтижелері және оларды талдау
4.1 Сиыр және түйе сүтінің химиялық қасиетін анықтау- — — 25-26
4.2 Сиыр және түйе сүтінің физикалық қасиетін анықтау- — — 26-27
4.3 Сиыр және түйе сүтінің ферментация процесін зерттеу
4.3.1 Пребиотикпен байытылған сиыр сүтінің ферментация процесін зерттеу 27-28
4.3.2 Пребиотикпен байытылған сиыр сүтінің ферментация процесін зерттеу 28-29

Қорытынды- — —   30
Әдебиеттер тізімі- — — 31

More »

30. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Биология, Экология, Медицина

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 5
1.Әдеби шолу 7
1.1 Зерттеу жадығаттары мен әдістері 7
1.1.1 Зерттеу жадығаттары мен әдістері 7

2. Зерттеу нәтижелері 9
2.1 Зерттеу нәтижелері 9
2.1.1 Туберкулез антигенін алу және олардың сипаттамасы 9
2.2.2 Mycobacterium tuberculosis ультрадыбысты дезинтеграты мен липолосахаридті антигенінің моноклоналды антиденелерді өндіретін гибридті жасушалар штамдарын алу 9
2.2.3 Адам туберкулезінің серологиялық балауында моноклоналды антиденелерді қолдана отырып ИФТ және ИФР әдістерін қою 15

ҚОРЫТЫНДЫ 22

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 24

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Биология, Экология, Медицина

Жоспар:
Кіріспе…..3

1-Тарау. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының ұғымы мен жалпы сипаттамасы…..6
1.1 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының ұғымы, қолданудың негіздері және мақсаттары….6
1.2 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының даму тарихы……..10

2-Тарау. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері…….14
2.1.Емханалық мәжбүрлеп қадағалау және психиаторда емдеу…..14
2.2Мамандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу…….15
2.3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі………..16
2.4 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының мәні оны тағайындау және жардан айырмашылығы…….18

3-Тарау. «АЗАЙТЫЛҒАН (ШЕКТЕУЛІ) ЕСІ ДҰРЫСТЫҚ» ҰҒЫМЫНА ОРАЙ…….24
3.1 Есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдардың сипаттамасы және оларға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын тағайындау негіздері….24
3.2. «Жалған есі дұрыс еместік» және қылмыс жасаған алкоголизмнен немесе нашақорлықтан зардап шегетін адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудан заң жүзінде бас тартудың негіздері………58

Қорытынды…………79
Қолданылған әдебиеттер тізімі………83

More »

26. декабря 2011 · Комментарии отключены · Categories: Биология, Экология, Медицина

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1.1ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Қант диабетіне жалпы сипаттама
1.2 Инсулиннің химиялық табиғаты жіне әсер ету мехенизмі
1.3 Қант диабетінің пайда болу себептеріне сипаттама
1.4 Қант диабетінің пайда болу белгілері
1.5 Қант диабетінің түрлері
1.6 Ұлпа сұйықтығы және оның маңызы
1.7 Қанның тіршілік үшін маңызы
Қанның биохимиялық құрамы
1.8 Қанның плазмасы
1.9 Лимфаға жалпы сипаттама. Лимфа және лимфа айналу
1.10 Лимфодинамикалық негізгі көрсеткіштер
2. Зерттеу материалдар мен әдістері
3. Зерттеу нәтижелері мен мен талдау
3.1 Аллоксан диабетінің үлгісі және лимфа мен қан плазмасының биохимиялық көрсеткіштерінің динамикасын алу
3.2. Аллоксан диабетіне шалдыққан егеуқұйрықтардың антиоксиданттармен түзетулерден кейінгі қан плазмасының биохимиялық көрсеткіштерінің ерекшіліктері

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Жоспары:

1.Кіріспе:

Энергияны таза экологиялық әдіспен алу. Жел энергетикасы. Күн энергиясын алу. Су энергетикасы

2. Негізгі бөлім:

2.1. Қазақстанда электр энергетикасының дамуының негізгі кезеңдері

2.2. Жел энергетикасының түрлері және оның қолданыстағы орны

2.3.  Су энергетикасының өндірістегі орны

2.4. Күн энергиясын қорлары және оны қолдану салалары

3. Қорытынды

4. Пайдаланған әдебиеттер More »

М А 3 М Ұ Н Ы

К I Р I С П Е                                                                                 4

1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ                                                         6

БАЛДЫРЛАР ОРТАСЫНЫҢ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ              6

БАЛДЫРЛАР ОРТАСЫНДА ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРИТІН ЗАТТАРДЫҢ ТОПТАЛУЫ                                                                           7

1. 3. МУТАГЕНЕЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨЗГЕРГІШТІГІ                       11

1. 4. МУТАЦИЯНЫ ТОПТАСТЫРУ                                            12

1. 5. МУТАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ӨЗГЕРГІШТІГІ                   15

2.      ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЗЕРТТЕУ ЗЕРЗАТТАРЫ                  16

2. 1. ЗЕРТТЕУ ЗЕРЗАТЫ                                                             16

2. 2. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ                                                             16

БАЛДЫРЛАР КУЛЬТУРАСЫН ӨСІРУ ЖӘНЕ ТІРШІЛІККЕ
БЕЙІМДІ КЛЕТКАЛАРДЫ АНЫҚТАУ                                                17

БАЛДЫРЛАР ЭКЗОМЕТАБОЛИТТЕРIНIҢ  АКТИВТIЛIГIН
БАЯҚАУ                                                                                                  17

3.      ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 19

3.1.    БАЛДЫРЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ АРАЛАС ӨСУІНДЕГІ ӨСУ
ПРОЦЕСТЕРІ                                                                                          19

3. 1. 1. КУЛЬТУРАНЫН, ӨСУ ДИНАМИКАСЫ                         19

3.1.2. БАЛДЫРЛАРДЫҢ ТІРШІЛІККЕ БЕЙІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІ          25

3.2.    БАЛДЫРЛАР ЭКЗОМЕТ АБОЛИТТЕРIНIҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІЛІГІ                  29

3.2.1. БАЛДЫРЛАР МЕТАБОЛИТТЕРІНІҢ МУТАГЕНДІ ЖӘНЕ

АНТИМУТАГЕНДІ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

ҚО Р Ы Т Ы НДЫ                                                                         40

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                                   41

More »

 Жоспар

I Кіріспе…………………3

II Негізгі бөлім

2.1 Атмосфералық қысым……………………………….4

2.2 Ауа ылғалдылығы және қозғалысы…………………………………………………………5

2.3 Аэроиондау және ауаның газдық құрамы……………………………………………….8

2.4 Ауадағы механикалық қоспалар……………………………………………………………10

2.5 Мал қора ауасындағы зиянды газдарды азайту……………………………………12

2.6 Мал қора ауасын санитарлық-гигиеналық бағалау негіздері…………………16

III Қорытынды……………………………..19

IV Пайдаланылған әдебиеттер…………………………..20

V Қосымшалар More »

Жоспар

Кіріспе

I. Негізгі бөлім

1.1 Кадмий элементіне жалпы сипаттама

1.2   Су қоймаларына кадмийдің таралуы

1.3 Топырақ жамылғысына таралуы

1.3.1. Аллювиальды топырақта кадмийдің қозғалғыштығына

Этиленминтетрауксустың әсері

II. Кадмиймен ластанған топырақтан экологиялық таза өнім

2.1 Полигон топырағындағы химиялық элементтердің мазмұны және таралуы

2.2Кадмийдің адам ағзасына әсері

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

More »

Кіріспе………………………………..3

Негізгі бөлім

1 Гормондар мен гормоналды препараттар

1.1 Гормондар мен гормоналды препараттардың қысқаша тарихы……………….5

1.2 Аса маңызды гормондардың тізімі және қысқаша сипаттамасы ……………..6

1.3 Мүшепрепараттарды жасаудың жалпы әдістері……………………………………..7

2 Гормоналды препараттар, олардың жіктелуі және өндірудің жалпы принциптері

2.1 Гормоналды препараттар түсінігі, олардың жіктелуі…………………………….8

2.2 Микроағзалардан гормоналды препараттарды алу технологиясы………….14

2.3 Гомеостаздық нейро – эндокриндік реттелуі. Гомеостаз және оның реттелуі. Гомеостаз және оның механизмдері……………………………………………16

Қорытынды…………………………………….20

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………..21

Қосымша А More »

Страница 2 из 212