Жоспар

Кіріспе……3-4

I. «Директ-костинг» жүйесінің теориялық негізі.
1.1. «Директ-костинг» жүйесінің пайда болуы, мәні, ерекшелігі және дамуы….5-11
1.2. «Директ-костинг» жүйесі бойынша шығындарды классификациялау….11-17

II. «Директ-костинг» жүйесі бойынша өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығын есебін ұйымдастыру.
2.1. «Директ-костинг» бойынша өндірістік есепті ұйымдастыру….18-21
2.2. Елдегі сыра өндіретін кәсіпорындардың өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау….21-25
2.3. Елдегі сыра өндіретін кәсіпорындардың өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау және шығын есебін жетілдіру….25-30

III. «Директ-костинг» жүйесінің аналитикалық мүмкіндіктерін басқару шешімінің негізіне пайдалану.
3.1. Кәсіпорынның зиянсыздығын талдау….31-35
3.2. «Директ-костинг» жүйесі негізінде басқару шешімін қабылдау….35-37

Қорытынды….38-40
Қосымшалар..….41-43
Қолданылған әдебиеттер…44

More »

ЖОСПАР
КІРІСПЕ……. 4

1 МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ…..6
1.1 Бағалау мақсатында автокөлік құралдарын анықтау және жіктеу….6
1.2 Автокөлік құралдары құнының түрлері, бағалау мақсаттары және қағидалары. Бағалау үрдісі….9
1.3 Машина, көлік құралдары және құрылғыларын бағалаудың құқықтық, ақпараттық қамтамасыз етілуі және методологиялық негіздері….11

2 МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТОЗУЫН АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ….15
2.1 Көлік құралдарының индекстелген тозуын анықтау… 15
2.2 Шығындық тәсілдің машина және құрал – жабдықтарды бағалауда қолданылатын әдістері…..19

3 АВТОКӨЛІКТІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТОЗУЫН АНЫҚТАУ.. 25
3.1 Mercedes-Benz 300 SE 2.8 маркалы автокөліктің физикалық тозуын ескере отырып, тәуелсіз бағалау…25
3.2 Автокөлік құралын бағалау туралы есеп……………………………………. 32

ҚОРЫТЫНДЫ…. 40
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…….. 42

More »

ЖОСПАРЫ

Кіріспе
1 тарау. Нарықтық экономикадағы маркетингтің мәні және негізгі концепциялары.
1.1. Маркетингтің мәні мен мағынасы және принциптері.
1.2. Маркетингті зерттеудің мақсаты және әдістері.
1.3. Қазақстанның кәсіпорындарындағы маркетингті пайдалану ерекшеліктері
2 тарау. “Рахат” АҚ маркетингті пайдалану және дамыту жолдары.
2.1. “Рахат” АҚ өндірісткік жағдайын талдау.
2.2. “Рахат” АҚ маркетинг жұмысын талдау және бағалау.
2.3. “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс — әрекеттерін дамыту жөніндегі ұсыныстар мен нұысқалар.
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша

More »

Мазмұны
Кіріспе………..3-4

1.Бағалау туралы жалпы мағлұматтар
1.1Жеңіл көлікті бағалау процесі………5-7
1.2 Жеңіл көлікті бағалаудың түрлері мен әдістері…….8-14
ІІ Қазақстандағы жеңіл көліктің бағалану ерекшеліктері
2.1. Жеңіл көліктің бағалануының динамикасы….15-22
2.2 Машиналардың тозу турлері…….23-26
2.3 Жеңіл көліктің қазіргі кезеңдегі көріністері….27-31
ІІІ Жеңіл көлікті салыстырмалы түрде талдау….32-34

Қорытынды……35-37
Қолданылған әдебиеттер…..38-39

More »

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдары
1.1 Бизнесті бағалаудың түсінігі, принциптері, құн түрлері
1.2 Бизнесті бағалаудың әдістері мен тәсілдері

2 ЖШС «Eurasian Finance Capital» компаниясының қаржылық жағдайын талдау
2.1 ЖШС «Eurasian Finance Capital» жалпы сипаттамасы
2.2 Кәсіпорынның мүліктік жағдайын талдау
2.3 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін және өтімділігін талдау
2.4 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау
2.5 Кәсіпорынның қызметінің іскерлік белсенділігін талдау
2.6 Кәсіпорынның табыстылығын талдау

3 ЖШС «Eurasia Finance Capital» компаниясын бағалау
3.1 Шығын тәсілімен бағалау
3.2 Кіріс тәсілімен бағалау
3.2.1 Ақша ағымдарын дисконттау әдісі
3.2.2 Табысты капитализациялау әдісі
3.3 Салыстырмалы тәсілмен бағалау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Жоспар

Кіріспе

‌I Шағын бизнестің экономикалық мәні мен маңызы және ерекшеліктері.
1.1.  Кәсіпкерлік теориясының концепциялық генезисі.
1.2.  Шағын бизнестің экономикалық мәні және маңызы.
1.3.  Шағын бизнестің негізгі ерекшеліктері.

II. Қазақстан Республикасында шағын бизнестің қазіргі кездегі дамуы.
2.1 Қазақстан Республикасында шағын бизнестің дамуы.
2.2 Шағын бизнесті дамыту жағдайында Қазақстан Республикасының экономикалық саясаты.
2.3 Қазақстан Республикасында шағын бизнесті несиелеу.

Қорытынды
‌‌‌‌Қолданылған әдебиеттер тізімі More »

МАЗМҰНЫ:

Кіріспе

I Банк жүйесі дамуының теориялық негіздері

1.1 Банк жүйесінің мәні, деңгейлері және қызметі

1.2 Қазақстанда банк жүйесінің қалыптасу кезеңдері

1.3 Банктік жүйенің шетелдік тәжірибесі

II «БТА Банкі» АҚ-ның негізінде қазіргі кезеңдегі ҚР банк жүйесін талдау

2.1 «БТА Банкі» АҚ-ның қаржылық жағдайы мен ұйымдық құрылымы

2.2 «БТА Банкі» АҚ-ның активті және пассивті операцияларын талдау

III ҚР- банктік жүйені жетілдіру жолдары

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 Экономикалық жүйелердегі кластерлерді құрудың теориялық және қаржылық негіздері

1.1 Кластерлерді құрудың негіздері және теориялық мәселелері

1.2  Қазақстан Республикасындағы кластерлік құрылымның құрылуы және талдауы

1.3 Кластерлік құрылымдарды құрумен қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі

2 Қазақстан республикасындағы кластерлік құрылымдарды құрудың жағдайын талдауы

2.1 Сүт кластерін құрудың қаржыландыру тенденцияларын талдау

2.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

2.3 Қазақстан Республикасындағы кластерлік дамудың жағдайы мен проблемелары

3 Қазіргі замандағы сүт өндірісі кластерін құру мен жетілдіру жолдары

3.1 Қазақстандағы сүт өндірісі саласындағы кластерлерді құрудың ұйымдық және қаржылық аспектілері

3.2 Кластерлік тәсілмен нарықтағы тиімділікті арттырудың іргелі моделі

3.3 Сүт өндірісі саласындағы кластерлік дамудың болашағын болжаудың математикалық әдістері

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША More »

Мазмұны.

Кіріспе

1. Шағын және орта бизнесті қаржыландырудың орны мен маңыздылығы.

1.1. Шағын және орта бизнесті қаржыландырудың кажеттіліктері мен маңыздылықтары………..6

1.2. Шағын және орта бизнесті қаржыландырудың жолдарының ерекшеліктері…..10

1.3. Шағын және орта бизнес субъектiлерiн қаржыландырудың  алғышарттары……16

2. . Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті қаржыландырудыңді ұйымдастыру.

2.1. Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес секторын коммерциялық банктердiң қаржыландырудың процесiн  ұйымдастыру….23

2.2. Қазақстандағы микрокредит ұйымдарының дамуы және бизнестің дамуына өз үлесін қосуы…..34

2.3. Қазіргі кезеңдегі шағын және орта бизнеске қаржыны тартудағы кездесетін мәселелер………40

3. Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті қаржыландырудың мәселелерін реттеу.

3.1. Шағын және орта бизнесті қаржыландырудың-жетістікке жету жолдарының …49

3.2. Шағын және орта бизнесті қаржыландырудың аймақтық деңгейдегі даму мәселелерін реттеу жолдары…….60

3.3. Шағын және орта бинесті қаржыландырудағы мәселелерді мемлекттің бақылауы………70

Қорытынды

Әдеби оқулықтар тізімі

Қосымша More »

Мазмұны

Кіріспе……………………………………………………………………………………………………….3

1 Бағалы қағаздар нарығының дамуының теориялық негіздері…………………….5

1.1 Нарықтық экономикадағы бағалы қағаздардың мәні………………………………5

1.2 Бағалы қағаздар нарығының құрылымы……………………………………………….11

2 Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының дамуын талдау…………………….17

2.1 Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының қалыптасуы және дамуы…..17

2.2 Бағалы қағаздар нарығының қазіргі кездегі  жағдайын талдау………………19

3  Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының даму перспективалары…………23

3.1 Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының реттеу мәселелері………………23

3.2 Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының даму перспективалары………………………………………………………………………………………25

Қорытынды………………………………………………………………………………………………27

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………………………………………………………29

More »