Мазмұны:
1.28 тәжірибе. Цинк экстракциясы
2. 29-шы тәжiрибе. Ішкi стандарттың қолдануымен көп компоненттi қоспаның сандық газохроматографикалық анализі. Iшкi стандарттың әдiсi.
3. 30-шы тәжiрибе. Қағаз хроматографиясының әдiсiмен металл иондарының бөлiнуi
4.31-шi тәжiрибе. Нитроанилиндерді жылтырайтын жiктерде жұқа қабатты хроматографияның әдiсiмен бөлу
5. 32-шi тәжiрибе. Темір, кобальт және никелдiң ион алмаса бөлiнуi
Кеңес берiлетiн әдебиеттiң тiзiмi

реферат / 15 бет


You must be logged in to leave a reply.