Жоспары:
Кіріспе
1. Арендер
2. Бензол
3. Бензол молекуласының құрылысы
4. Арендердің гомологтары, атаулары мен изомерлері
5. Арендердің алынуы
6. Арендердің қасиеттері
7. Арендердің жеке өкілдері және олардың қолданылуы

Пайдаланылған әдебиеттер

Реферат / 13 бет


You must be logged in to leave a reply.