ЖОСПАР:

1.Қорлар түсінігі және жіктелуі
2.Қорларды бағалау әдістері
3.Қорлардың бухгалтериядағы және қоймадағы есебі

1.Қорлардың түсінігі және жіктелуі

Өндірістік қорларға материалдар, құрал-саймандар, аспаптар және тағы басқалары жатады. Кәсіпорындарда материалдар есебінің тәртібі Қазақстан Республикасы кәсіпорындарындағы материалдардың есебі бойынша Ережелерімен белгіленеді.

Материалдар төмендегі синтетикалық баланстық шот пен субшоттарда есепке алынады:

1310. Шикізат пен материалдар

1311. Сатып алынған жартылай фабрикаттар мен жинақтау бұйымдары, конструкциялық және тетіктер

1312. Отын

1313.Ыдыс және ыдыс материалдары

1314. Қосалқы бөлшектер

1315. Өзге материалдар

1316. Ұқсатуға берілген материалдар

1317. Құрылыс материалдары

Материалдар келуінің есебі көтерме бағалар бойынша олардың құны қосымша құнға салынатын салықсыз (ҚҚС) және көлік-дайындау шығыстарынан (ҚДШ) құралатын дайындаудың нақты құны бойынша жүргізіледі.

№8011 «Негізгі өндірістегі материалдар» шотына ұқсас (жалпы шаруашылық мұқтаждықтарға материалдар босату кезінде) №7210 «Әкімшілік шығыстар» шоты және шығындардың басқа шоттары пайдаланылады.

№3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек» шотында банктегі есеп айырысу шотынан жабылуға тиіс қарыздар пайда болды.

….

реферат / 9 бет


You must be logged in to leave a reply.