Нарықтық зерттеудің жалпы мақсаты берілген тауар түрлерінде халық сұранысының толық қанағаты қамтамасыз етілетін шарттар анықтамаларынан тұрады және өндірілетін өнімнің тиімді өтімі үшін алғышарттар құрылады. Осыған байланысты бірінші кезектегі нарықты зерттеу сұраныс пен ұсыныстың ағынды қатынасын талдау, нарық конъюнктурасы болып табылады. Нарық конъюнктурасы – бұл қазіргі сәттегі нарықта қызметтің өтуі кезіндегі шарттар жиынтығы. Ол берілген тауардың түріне ұсыныс пен сұранысына анықталған арақатынасымен, сонымен қатар деңгей мен бағалар арақатынасымен сипатталады.

Нарық конъюнктурасының зерттеуінің 3 деңгейі қарастырылады: жалпы экономикалық, салалық және тауарлық.

Конъюнктураны зерттеу нарықтың ағынды жағдайымен байланысты болғандықтан зерттеу бағдарламасы нақты тауарлы нарық конъюнктурасын зерттеу негізінен жүргізілгенде фирма деңгейіне қабылданатын бұл ең алдымен коммерциялық шешімдердің дәйектемесіне бағдарлануы керек. Бірақ бұл кезде жалпы экономикалық және салалық шарттар орындалуының жағдайы ескеріледі.

Тауарлық  нарықтың конъюнктурасын меңгерудің негізгі мақсаты – сауда және өндіріс қызметінің қандай мөлшерде нарық жағдайына, оның жақын келешекте дамуына әсер етуін қояды және тауарларға сұранысын толық қанағаттандыру үшін қандай әрекеттер қабылдау керек.

Конъюнктураны меңгерудің нәтижесі өндірісті басқару және өнімнің өтуі бойынша шұғыл шешімдерді қабылдау үшін арналған.

 Реферат / 12 бет


You must be logged in to leave a reply.