Мазмұны

Кіріспе

Әдебиетке шолу…………………………………………………………………………………………

1.1   Изоферменттер жайлы жалпы түсінік……………………………………………3

1.2   Қанның эритроцитарлық ферменттерінің полиморфизмі……………….4

1.3   Изоферменттердің эволюциясы ……………………………………………………7

1.3.1      Бір локуспен кодталатын изоферменттердің эволюциясы……………………………

1.3.2      Көп локуспен кодталатын изоферменттердің эволюциясы……………………………….

2.1 Изоферменттер генетикалық маркер ретінде…………………………………9

2.2  Изоферменттер мен оларды реттегіш гендердің номенклатурасы…..11

Эстераза………………………………………………………

В-милаза………………………………………………………………………………………….

Малатдегидрогеназа………………………………………………………………………..

Пероксидаза…………………………………………………………………………………….

Алкогольдегидрогеназа……………………………………………………………………

2.3 Изоферменттерді гистохимиялық бояу………………………………………….14

Қорытынды.……………………………………………………………………………………………

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………………..16

Кіріспе

Изоферменттер немесе изоэнзимдар — бұл ферменттiң бiр реакциясын катализдейтiн көптiк формалары, бiрақ субстратқа, катализделетiн (белсендiлiк ) реакцияның максимал жылдамдығына, электрофоретиялық қуаттылығына немесе реттегіш қасиеттерінің жақындығына,жеке алғанда физикалық және химиялық қасиеттері бойынша бiр-бiрiмен айырмашылығы болады.   Изоферментттер бір ферменттің әр түрі,тек полипептидтік құрылысында ғана бір бірінен айырмашылығы, өзгешелігі болады. Катализдік активтілігі де әр түрлі. Изоферменттер (суббiрлiктер ) бiрнеше полипептидтi шынжырлардан тұрады және ферменттiң төрттiк құрылымдарын әр түрлi әдiстермен құрастырады.  Изоферменттер ферменттердің генетикалық детерминацияланған көптік формасы ретінде белгілі болғаннан бергі уақытта өздерінің ақпараттығы, хромосомалық маркер ретінде тұрақтылығы және анықтау әдісі бойынша басқа да биохимиялық маркерлерген қарағанда қарапайым әрі олармен салыстырғанда анағүрлым нақтылығымен және тұқым қуалауы бойынша кодаминантылығымен т.б артықшылықтарымен көзге түсті. Молеклалық маркерлердің бұл класы қазіргі кезде туыстарды, түрлерді, сорттарды және линияларды идентификациялауда морфологиялық және басқа да генетикалық маркерлермен бірге кеңінен қолданысқа ие болды.

реферат / 16 бет


You must be logged in to leave a reply.