Жоспар

КІРІСПЕ

Эфир майлары

Гликозидтер

Флавоноидтар

Кумариндер

Алкалоидтар

Шайыр

Шыны майлар мен майға ұқсас заттар

Илік заттар

Сапониондер

Витаминдер

Л витамині

 

реферат / 5 бет

 


You must be logged in to leave a reply.