ЖОСПАР

1. Қоғамның әлеуметтік құрылымы (структурасы) жайлы ұғым. 2

2. Әлеуметтік қауымдастықтардың (топтасулардың) тарихи типтері мен түрлері 4

3. Отбасы аса маңызды кіші әлеуметтік топ (институт) 7

4. Әлеуметтік стратификация теориясының мәні 10

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14

реферат / 14 бет


You must be logged in to leave a reply.