Мазмұны

I. Тарау…………..3 бет
1.1 Қазақ баспасөзі рухани мәселелер үндесетін алаң…. 3 бет

II.Тарау
2.1 Қазақ баспасөзі және қазақ елі – қоғамдық сана ұйытар кеңістікте…5 бет

III.Тарау……8 -9 бет
3.1 БАҚ- тың тұжырымдамалары…….8-9 бет

IV. Пайдаланған әдебиеттер тізімі……. 10 бет
V. Қосымша…… 11 бет

реферат / 10 бет


You must be logged in to leave a reply.