Мазмұны:
Кіріспе
I. Әдеби шолу
1.1.Тарихи анықтама
1.2.Физикалық қасиеттері
1.3 Химиялық қасиеттері
1.4 Алыну жолдары
1.5.Қолданылуы
II.Эксперименттік бөлім
2.1 Бастапқы қосылыстардың мiнездемесi
2.1.1 NaOH синтез методикасы
2.2 Сапалық анализдің әдістемесі
2.2.1 Na+ катионын аныктау
2.2.2 OH- анионын аныктау
2.3 Сандық анализдің әдістемесі
2.3.1 Na+ катионын аныктау
2.3.2. OH- анионын анықтау
III.Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

                                Кіріспе

Курстық жұмыстың өзектiлiгі натрий гидроксидiн қолдануында болады.Натрийдың гидроксидi — тұрмыста каустикалық сода деп аталатын күштi сiлтi , сабын жасау, металлдық алюминиды алу, мұнай өңдейтiн өнеркәсiп, жасанды жiбектiң өндiрiсiнде, халық шаруашылық тағы басқа салаларында органикалық синтездiң өнеркәсiбiнде жартылай өнiм ретінде қолданылады.

Үйренушiлiктiң дәрежесi: Бұрынырақ натрий гидроксидінің анализі мен синтезі Карякин мен  Ключниковпен қаралған еді. Натрий гидроксидiнiң талдауы осы курстық жұмыста жасалды.

Курстық жұмысты мақсаты : заттың синтезi, оның құрамы және қасиет болып табылады.

 Курстық жұмыс / 20 бет


You must be logged in to leave a reply.