Мазмұны
1 Қолданылу саласы 1
2 Нормативтік сілтемелер 1
3 Терминдер мен анықтамалар 2
4 Жалпы ережелер 3
5 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттігіне қойылатын жалпы талаптар
6 Сарапшы-аудиторларды даярлау 10
7 Сарапшы-аудиторларды аттестаттау, қайта аттестаттау 10
8 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттілігін қолдау 11
9 Шағымдар 11 қосымшасы Аттестаттау комиссиясына берілетін өтініш түрі 13

Аттестаттау комиссиясына берілетін өтініш түрі
Б қосымшасы Аттестаттың пішіні 15
В қосымшасы Сарапшы-аудиторларды аттестаттау жөніндегі комиссия тур алы ереже 16
Г қосымшасы Библиография 18

курстық жұмыс / 57 бет


You must be logged in to leave a reply.