26. декабря 2011 · Комментарии к записи Өзен кен орнында мұнай бергіштікті арттыру отключены · Categories: Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 6
1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер 6
1.3 Стратиграфия 10
1.4 Тектоника 15
1.5 Мұнайгаздылық 17
1.6 Сулылық 21
1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 22

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 24
2.2 Арматура және бақылау- өлшеу аспаптары. 31
2.2.1 Тұрба тізбектік арматура. 31
2.2.2 Терең сораптық скважиналардағы жуатын құрылымның қондырғысының тереңдігін анықтау. 33
2.3 ГДРП- ны өткізу үшін скважиналарды сайлау. 35
2.3.1 ГДРП- ның технолгиялық барысы. 36
2.3.2 Скважинадағы дайындық жұмыстары. 36
2.3.3 Полимерлі су айдау 37
2.3.4 Полимерлі су айдау кезіндегі игеру көрсеткіштерінің есебі 39
2.3.3 Жанар-қышқыл, хлор кальцийын қолдану. 48
2.3.4 Жұмыстарды жүргізудіәң мерзімдері мен ұйымдастыру. 50

3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 52
3.1. Қабатты гидравликалық жарудың экономикалық тиімділігін анықтау 52
3.1.1. Қабатты гидравликалық жарып енгізгеннен кейінгі өнімнің көлемін анықтау. 52
3.1.2. Іс-шараларды енгізгенге дейінгі пайдалану шығынын анықтау 53
3.1.3. Іс шараларды енгізуден кейінгі пайдалану шығынын есептеу және өнімнің бірлік өз құндылығын анықтау. 57
3.1.4 Іс шараларды енгізуден жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 62
Экономикалық тиімділік, тг 63

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 63
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 63
4.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі 64
4.2.1 Өндірістік санитария. 67
4.2.2 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 71

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 72
5.1 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 72
5.2 Қауіпті және зиянды факторлардың өндірістегі сараптамасы 72
5.3 Қоршаған ортаны қауіпсіздендіру және қорғау талаптары. 73
5.4 Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар. 75
5.5 Скважиналарды пайдалану кезінде техника қауіпсіздігі бойынша шаралар. 77

ҚОРЫТЫНДЫ 81
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 83

КІРІСПЕ

Процестің дамуына біршама түрде атсалыса, қоғамның игілігіне қызмет ете отырып, өнеркәсіптің мұнай және газ саласы халық шаруашылығында алдыңғы алғашқы қатарлардан орын алды.

Мұнай және газ өнеркәсібінің жұмышыларының алдында мұнай және газды жоғарғы деңгейде өндіруді қамтамасыз етуде үлкен жұмыстар тұр, жер қойнауларын толығымен пайдалану, қолайлы  біртұтас болуға күш сала отырып, сол күшті ескі мұнай- газ өндіру аудандарындағы жер қойнауларын толық түрде зерттей отырып, перспективасы бар аудандарды меңгеру бағытында қолданбақ.

Өзне кенорынның құнарлы қабаттарының геологиялық құрылысын тиянақты зерттеу кезінде коллектор (сұйық затты бойына сіңіруші тау жынысы) қабаттарының таралуының сипаттамасын анықтауға, коллектор- жыныстардың үлкен әрі тектілік және үзілмелік тегіне орай, мұнайдың орналасу дербес құрылымының аумағы кең төмен өнімді екенін ашуға жол берілді.

Қазіргі  кезеңде Өзен кенорнын  пайдалану өте күрделі жағдайларда өтуде. Кен орындардың табиғи геологиялық ерекшеліктеріне қазіргі ТМД елдеріндегі меншік формасы мен сол меншіктің иелерінің өзгерулері қосылды. Бұл өзгерулер уақытында төлейтін төлемдерді төлемеу, барлық ТМД елдерінің мұнай индустриясының жаппай бұзылуына әкеліп соқты. Дипломдық жобаның тақырыбы Өзен кен орнына арналған.

Кен орынды пайдалануды жақсарту мақсатында техникалық мәселелерді шешу үшін техникалық ұйымдастыру шаралары жасақталды.

ХІІІ қабат үшін мұнай өндіру мен түпкілікті мұнай бергіштікті ұлғайту мақсатында қолданылатын ұйымдастыру- техникалық шаралар берілді. Қазіргі уақытта кен орнында өндіріліп жатқан бай, өнімділігін қабаттарды арттыратын жаңа технология, қабаттардың аумақтарын ұлғайта отырып өнімді ығыстырып шығару және түпкілікті мұнай бергіштікті жетілдіруге жұмыс- жасап жатыр.

 Дипломдық жұмыс / 86 бет


Comments closed.