КІРІСПE……. 3
1.ЖОБАЛАУ ҮШІН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР……4

2.АУА АЛМАСУДЫ ЕСЕПТЕУ……..5
АУААЛМАСУДЫ МӘРТІЛІК НОРМАТИВ БОЙЫНША АНЫҚТАУ……5
ЕСЕПТЕЛЕТІН БӨЛМЕЛЕРДЕ ЗИЯНДЫ БӨЛІНУЛЕР САНЫН АНЫҚТАУ………6
ЗИЯНДЫҚТАР АССИМИЯЦИЯСЫ ШАРТТАРЫНАН АУААЛМАСУДЫ АНЫҚТАУ…………..11
3.БӨЛМЕЛЕРДЕГІ АУААЛМАСУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ СЫЗБАЛАРЫН ТАҢДАУ……15
4.АУАТАРАТУШЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ……..16
ЕСЕПТЕЛМЕЙТІН БӨЛМЕЛЕРДЕ ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰЙЫЛУ ЖӘНЕ ТАРТЫЛУ ТОРЛАРЫН ЕСЕПТЕУ….16
МЕТАЛӨҢДЕУ БӨЛІМІНДЕ АУАТАРАТУШЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ…..17
5.МЕХАНИКАЛЫҚ НИЕТТІ ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ ЕСЕБІ………22
6.ЖАБДЫҚТАР ТАҢДАУ………25
ҚҰЙЫЛУ ЖҮЙЕСІ П1………….25
ҚҰЙЫЛУ ЖҮЙЕСІ П2……….29
ЖАРТЫЛУ ЖҮЙЕСІ B1…….30
АУАЛЫ ЖЫЛУ ІЛМЕСІН …………31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………34

КІРІСПЕ

Бөлмелерде санитарлық — гигиеналық және технологиялық талаптарды қанағаттандыратын ауа ортасының қалыпты параметрлерін қолдау үшін желтдеткішті орнатады. Желдеткіш – технологиялық үрдістің тиесілі өтуі немесе адам ыңғайының тұрғысынан ауа ортасының қажетті күйік бөлмеде ұстану үшін, бөлмеде есепті ауаалмасуды қамтитын ұйымдастыру шаралары мен техникалық құрылғылар байланысы.

Қазіргі уақытта еңбекті қорғау мен жағдайларын жақсарту, оның ғылыми ұйымдастырылуы, еңбек етушілер денсаулығын сақтау мәселелері өте өзекті. Мәнді назар сондай-ақ ауа қауызын сақтауға да бөлінеді. Бұл мәселереді желдету жүйесінің тиімді жұмысынсыз шешу мүмкін емес.

Өндірістін ғимараттарда желдету жүйелері арнайы ерекшеліктерге ие. Өндірістік желдету жобасын орныдаудың негізгі мәселесі – еңбек шарттарын жақсартуға, оның өндірушілігі мен шығарылатын өнім сапасының жоғарылауына, кадрлар ағысының төмендеуіне, өндірістін жарақаттану мен кәсіби аурулардың төмендеуіне көмектесетін желдету жүйелерінің әсерлі тиімді жұмысын қамту, өндірітіп аурулардан қоршаған ортаны қорғау. Жүйе жұмысының тиімділігі көбінесе инженерлік есептеулерді толтырудың дұрыстығына, жаңа жабдықтарды, автоматтандыру құралдарын, қолдану шарттарын пайдалануға байланысты.

Ауа ылғалдылығы мен температура технологиялық үрдістерді жүргізу талаптарына сәйкес келуі керек, ал ауаалмасу бөлінетін зияндықтарды толықтай ассимилдеуі керек. Ауаалмасуды ұйымдастыру әдісі өндірістін бөлмелерді белгілеуге байланысты.

 курстық жұмыс / 34 бет


You must be logged in to leave a reply.