Мазмұны

Кіріспе

1. Өндірістік бағдарламаның мәні мен құрылымы.
1.1. Өндірістік бағдарламаның мәні мен құрылымы.
1.2. Өндірістік бағдарламаны құру және оның негізгі көрсеткіштері.

2. Өндірістік бағдарламаны кәсіпорын қызыметінде пайдалану.
2.1. Өндірістік факторларды тиімді пайдалану.
2.2. Кәсіпорынның өндірістік күш қуаты.
2.3. Кәсіпорындағы өндірістік бағдарламаны жоспарлау.

3. Қазақстан Республикасының кәсіпорындарындағы өндірістік бағдарламаның тиімді пайдалану жолдары.
4. Қорытынды.
5. Қолданылған әдебиет.

Кіріспе.

 

    Кәсіпорындағы өндірістік  бағдарламаның  құрылымын зерттеу  менің  осы  курстағы  ең  басты  мақсатым .  Сондықтанда  кәсіпорынның  өндірістік  бағдарламаны  құрудың  негізгі  көрсеткіштерін  толық  мәнінде  қарастыра  отырып  өндірістік  факторлардың  тиімділігін  анықтауды көздеймін. Бағдарлама  жоспар  арқылы  жузеге  асатын  болғандықтан      жоспардағы  құн   өлшеміндегі  өнім  көлемін   анықтау  үшін  өнім  шығару  жоспарының    табиғи  өлшемдегі  көрсеткіші  қажет.  Табиғи  өлшемдерге    —   тонна,  метр,   квт/сағат ,  дана,  комплект  жатады.   Өлшем   бірліктері    өндірістік   ерекшеліктерін,   жоғарғы  сапалы  жәнем   экономикалық  тиімді   өнімдерді  шығару   жолдарын,   материал,   еңбек  қаржы  ресурстарын  үнемдеу   жолдарын   қамту  керек.

Жоспарда  берілген   өлшем   бірліктер   жоспарлау   мен   өндірісті  ұйымдастырудың    барлық  бөлімдері   үшін   міндетті   түрде   сақталуы   қажет.    Бұл  өндірістік  бағдарламаны  белгіленген   ассортиментте  келісім  бойынша  жабдықтау  жоспарын  орандауға  және   өндірістік   бағдарламаны   өнімнің  сапа  көрсетикіштерімен  байланыстыруда  аса  қажет.   Шығарылатын  өнімнің  сипаты    және   оны   дайындаудың   тәсілі  шешуші   дәрежеде  цехтардың   құрамын   олардың   мөлшерін   жүк  айналымын  және  зауыт  аймағының  шамасын  анықтайды. Өндрісті  ұйымдастыруда  маңызды  жағдай   болып  табыатын  кейбір  бұйымдардың  түрлері  түрлі  көлемде  шығарылады.   Өшығарылатын  өнім   көп  болса  ,  сонша  кәміл  технологиясы     және   ұйымдық   әдістері  қолданылуы   мүмкін .    Кооперациялаудың   деңгейі  де   сол  сияқты   кәсіпорынның   құрамына   елеулі   турде  ықпал  етеді :  ол  қалай  жоғары  болса , солай  ол  қарапайым.        Сонымен,  өндірістік  қуат  эконоикалық  санат  ретінде  ен  көп  өнімді   шығару  мақсатында еңбек  құралдарының  активті  түрлері  —  машиналар  және жабдықтардың  ұйымдасқан  жиынтықтарын  пайдаланудағы  өндірістік  қатынастарын  қамтиды .  Қндірістік  қуаттың   мәні  толық  ашылады  егерде  оны  еңбек  құралдарының ұйымдасқан  жиынтығының  берсені  ретінде  қаралатын  болса.

Кәсіпорынның  өндірістік  қуаты (цехтар, учаскілер) —  бұл  оған  берілген еңбек  құралдардың қабілеттілігі ( машиналардың  технологиялық  жиынтығы және жабдықтар мен өндірістік  аландар  жиынтығы )  бңр  жылдық  өнңм  өндірудің  максималдығы  (тәуілік ,смена )қабылданған  мамандыру  мен  сәйкесінше  ,  жұмыс  уақыты  мен  өндірісті  кооперациямен  байланысты.

Тауарлы  өнім  —  өнім,  кәсіпорындарда  өндірілген  және  өткізуге  арналған  өндірістік  жоспардың  негізгі  көрінісі  б.т.  да  жалпы  және  өткізілмелі  өнімді  есептеуге  негіз.      Ұйымдық   — техникалық  факторлардың   жетекші   тұрғыла   кәсіпорындардың   кейьір   бөлімшелерінің   және  олардың     жалпы   құрылымдарын  қалыптастыруға   ықпал  ететін  өндіріс   үлгілері  бой  көрсетеді.   Өндіріс   үлгілері   жұмыс  орынының  саны   мен  ондағы   орындалатын   операциялар  арасындағы   арақатынастар  мен   есептелінетін   көрсеткіштері  арқылы  анықталады.

Өндірістік  бағдарлама 3-5  жылға   жоспарланады ,  бір  жыл  квартал  мен  айға  бөлінеді,  натуралды,  шартты — натуралды  еңбекті  және  бағалық  көрсеткіштермен  есептелінеді .

Осы  мәліметерді  жалпылай  қарстырып  , зерттеп  ,  қолайлы  әдістерді  қолдана  отырып  тақырыпты  ашуға  тырысамын.

 курстық жұмыс / 30 бет


You must be logged in to leave a reply.