Мазмұны
Кіріспе
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы….. 4
1.1 Мұнайдың құрамындағы тұздар…. 6
1.2 Тұздардың пайда болуы…… 7
1.3 Тұздардың мұнай құрамына тигізетін әсері…. 7

2 Мұнай өнімдерінде түзілетін эмульсиялар…… 9
2.1 Мұнай эмульсияларының түрлері….. 10
2.2 Эмульсияларды жою тәсілдері…. 13

3 Мұнай және мұнай өнімдерін тұзсыздандыру….. 15
3.1 Тұзсыздандырудың негізгі әдістері….. 16

4 Эксперименталды бөлім….. 22
4.1 Әдістемесі…… 22
4.2 Жұмыстың жасалу барысы… 24

Пайдаланылған әдебиеттер көзі… 29

Қосымша

Кіріспе 

Жұмыстың өзектілігі.

Мұнайдың құрамындағы тұздарды мұнай өнімдерінің сапасының төмендеуіне алып келетіндіктен, экономика – технологиялық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында анықтау қажеттілігі туындайды. 

Жұмыстың мақсаты.

Мұнай және мұнай өнімдерінің тұзсыздандыру әдістерін зерттеп талдау.

Жұмыстың міндеті.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

1 Мұнай және мұнай  өнімдерінің құрамын анықтау;

2  Құрамындағы тұздардың пайда болу себептерін зерттеу;

3 Тұзсыздандырудың әдістерін талдау;

4 Тұзсыздандырудың экперименталды әдістемесін жобалау.

Тірек сөздер: деэмульгатор, дисперстік орта, дисперстік фаза, гидрофильді, гидрофобты, катионды, коррозия,  минералды тұздар, механикалық әдіс, мұнай, мұнай өңдеу зауыты, мұнай дисперсті жүйе, пласт суы, тұндыру,   сусыздандыру, термохимиялық әдіс, тұзсыздандыру, физикалық – химиялық әдіс, эмульсия, электрлік дегидратор, электртұзсыздандыру құрылғысы.

Қысқартылған сөздер:

БАЗбеттік активті заттар

БС –  блоксополимер

КС – көмірсутек

МДЖ –мұнай дисперсті жүйе

МӨЗ –   мұнай өңдеу зауыты

ЭГ –  электрлік дегидратор

ЭТҚ – электртұзсыздандыру құрылғысы 

Курстық жұмыс: 4 бөлімнен, 4 кестеден, 5 суреттен, 29 беттен, 17 пайдаланылған әдебиеттер көзінен, 2 қосымшадан тұрады.

  Курстық жұмыс / 29 бет


You must be logged in to leave a reply.