МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 Машина және құрал-жабдықтар нарығының даму ерекшеліктері
1.1 Бағалаудың жалпы анықтамасы
1.2 Машина мен құрал-жабдықтарды жіктеу мен ұқсастыру

2 Бағалауды жүзеге асырудың негіздемесі
2.1 Бағалаудың шығындық тәсілі
2.2 Көлік құралын бағалауда ақпататпен қамтамасыз ету

3 Есептеу бөлімі
3.1 Chevrolet тарихы мен сипаттамасы
3.2 Шевроле-Лачеттиді шығындық әдіспен бағалау мысалы

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қосымша А
Қосымша Ә

КІРІСПЕ

Машина, құрал — жабдықтар және көлік құралдарының нарығының құрылымы күрделі, ал құралдың құнын анықтау көбінесе нарық сегментінің жағдайына тәуелді. Кез келген машиналар тобының өзінің секторы болады, және бұл секторлар жылжымайтын мүлік нарығындағы секторларға карағанда анағұрлым көп. Әртүрлi секторлардағы нарықтың сипаты да әр түрлi.

Машина мен құрал-жабдықтарды бағалау төтенше көп түрлі қиындықтармен қатарласады. Сонымен қатар бағаланатын машиналар шығарылатын  немесе жаңа емес, ескішілдікте, эксплуатациялық паркте тұрған, өндірістен шығарылып тасталған машиналар болып табылады.

Бағалау кезінде бағаланған объекті теңестіру маңызды рөль атқарады, яғни объектінің құжаттық және шындық жағдайының арасындағы сәйкестікті анықтау. Машина мен құрал-жабдықтардың көптеген орындалуға, модефикацияда жасалуы, толықтырушыларының әртүрлілігі бағасына да едәуір әсер етеді. Осыған орай теңестіруді жургізі керек, өйткені бағалау нәтижесі мен бағалаушы беделі оның сапасына тәуелді болады.

Менің жұмысымда бағаланып отырған объект ретінде жеңіл автокөлікті таңдадым және бағалау әдістерінің ішінен шығындық тәсілді пайдалану арқылы бағалау жүргіздім.

Курстық жұмыстың құрылымы кіріспе, негізгі бөлім, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттерден және қосымша мәліметтерден тұрады. Ал, негізгі бөлім үш  үлкен тарауға бөлінеді. Бірінші тарауда жалпы машиналар, жабдықтар және көлік құралдар туралы түсінік берілген, екінші тарауда көлікті шығындық әдіспен бағалау туралы мәліметтер және үшінші тарауда  есептелуінің жүргізілуі  қаралған.

 Курстық жұмыс / 26 бет


You must be logged in to leave a reply.