КІРІСПЕ

1. Таңдалған технологиялық процесті орнықтыру
2. Негізгі жабдықты таңдау

3. Негізгі материалдарды таңдау
3.1 Қағаз таңдау
3.2 Баспа бояуларын таңдау
3.3 Декельдік материалды таңдау
3.4 Ылғалдау ерітіндісін таңдау

4 Негізгі материалдар санын анықтау
4.1 Қажетті қағаз санын анықтау
4.2 Қажетті бояу мөлшерін анықтау
Қорытынды

КІРІСПЕ

Бұл  курстық жұмыстың мақсаты балалар әдебиетін шығаратын баспахананың басу цехын жобалаудың ең ыңғайлы нұсқасын таңдау болып табылады. Белгілі бір технологиялық процессті полиграфиялық өнімнің сапасы, техника-экономикалық көрсеткіштері  қазіргі заман талабына жауап беретіндей етіп таңдау керек. Шығарылатын өнімнің берілген талаптарға сай болуын қамтамасыз ету үшін, басу процесі жүретін барлық уақыт аралығы тұрақты және оптималды болуы тиіс.

Технологиялық процессті орындау біріншіден басу әдісін және басу құрылғысын таңдаудан басталады. Таңдау кезінде шығарылатын өнімнің сапасына, шығару уақытына, өнімнің өзіндік құнына назар аудару керек.

Содан кейін негізгі және қосымша материалдарды, атап айтқанда қағаз, бояу, декельдік материал және т.б. таңдау қажет. Олар басылатын өнімнің сапалылығына жауап беріп, таңдалған басу құрылғысымен сәйкестенуі керек.

Басу кезінде жоғары сапалы өнім алу үшін басу процесінің көрсеткіштерінің (қысым, “бояу-су” балансы, басу жылдамдығы) дұрыстығын біліп, оны тұрақты ұстап отыру керек. Бұл параметрлерді тұрақты етіп ұстап отыру үшін  басу процесі кезінде алынған сынамаларды  тексеріп отырады, және қажет болған жағдайда  оларға өзгертулер енгізеді.

 курстық жұмыс / 24 бет


You must be logged in to leave a reply.