Кіріспе
Негізгі бөлім

1 Тарау
1.1. Жарнама, оның мәні, функциясы, рөлі мен мағынасы
1.2. Жарнама қызметін жоспарлау
1.3. Жарнама түрлері мен құралдары, оларды таңдау.

2 Тарау
2.1. Жарнаманың экономикалық тиімділігі
2.2. Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының даму мәселелері
2.3. Жарнама – туризм саласындағы тиімділікті жоғарлатудағы ең маңызды құралы

3 Тарау
3.1 Жарнамадағы басты мәселелер және оларды шешу жолдары
3.2 Жарнама нарығының қарқынды даму бағыттары

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

Жарнаманың мәні оның қоғамдағы алатын қоғамдық, экономикалық, маркетингтік және коммуникациялық рөліне байланысты.

Жарнаманың қоғамдық рөлі оның адамдардың санасы, көзқарасы, пікірлері мен мінез-құлқының қалыптасуында әсерін тигізуінде. Сәннің, стильдің және дизайнның тенденциясын көрсету арқылы жарнама адамның эстетикалық кажеттілігіне әсер етеді.

Жарнама сұраныс пен ұсыныс жасауға, бәсекенің пайда болуына, инвестиция үйіруге, өткізу нарығының кеңеюі мен сайып келгенде, жалпы экономиканың және оның әр түрлі саласының дамуына әсерін тигізеді. Бұл жарнаманың экономикалық ролін ерекшелейді.

Сату көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен қызметтерді иелену жеткіліксіз, ол үшін тұтынушылардың осы тауарлардан алатын пайдасын олардың санасына жеткізе білу керек. Бәсекенің күшеюі мен нарықтың тауарлармен толығуына байланысты қазіргі кезде маркетингтік коммуникацияның рөлі мен маңыздылығы өсуде.

Маркетингтік коммуникацияның мынадай түрлері бар:

— жарнама;

— өткізуді ынталандыру;

— жеке (дербес, персональные) сату;

— қоғаммен байланыс – паблик рилейшнз (PR).

Тауарды нарыққа жылжыту жүйесіндегі маркетингтің классикалық тұжырымдамасында жарнаманы ең бірінші орынға қояды. Ол болашақ сатып алушылардың санасы мен назарына тауарлар мен қызметтер туралы маңызды фактілер мен мәліметтерді жеткізу үшін көркем көрсетілген нысанда қысқа және нұсқа түрінде ұсынылады.

Жарнаманың мәні оның қоғамдағы алатын қоғамдық, экономикалық, маркетингтік және коммуникациялық рөліне байланысты.

Курстық жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметін теориялық негіздері арқылы маркетингтік мәнін түсіну, жарнаманың даму бағыттарын, тиімділігін және жарнамалық процестерін басқарудың арттыру жолдарын іздестіру.

курстық жұмыс / 31 бет


You must be logged in to leave a reply.