МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ …….. 3

1 ТАУАРЛЫҚ – МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ…….

1.1 Тауарлық – материалдық қорларға сипаттама…………………………………..4

1.2  Тауарлық – материалдық қорларды бағалау…………………………………….5

1.3 Қоймадағы және бухгалтериядағы тауарлық – материалдық қорлардың есебі…………..9

1.4 Тауарлық – материалдық қорларды түгендеу………..14

1.5 Тауарлық – материалдық қорлардың есебі…………17

2 «ВАСИЛЬКОВ ТКБ» АҚ- НЫҢ  ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ…

2.1 «Васильков ТКБ» АҚ- ның 2009 – 2010 жылдардағы қаржылық жағдайы ………..21

2.2 «Васильков ТКБ» АҚ- ның  тауарлық – материалдық қорларын  талдау….25

2.3 «Васильков ТКБК» АҚ- ның тауарлық – материалдық қорларының есебін жүргізу тәртібі……….30

ҚОРЫТЫНДЫ………34

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……35

КІРІСПЕ

Қазіргі Қазақстан Республикасындағы кез келген кәсіпорындар үшін неғұрлым тауарлық – материалдық қорларды үнемді жұмсай отырып, яғни аз шығын шығара отырып көбірек табыс алу өзекті мәселелердің бірі болып саналады.

Бұл мини жобаның негізгі мақсаты аз шығын шығарып көбірек пайда алу үшін тауарлық – материалдық қорларды үнемді жұмсау мақсатында оларды есептеудің тиімді әдістерін қарастыру және әдістерді жетілдіру жолдарын қарастыру болып табылады.

Мини жобаның міндеттері:

1. «Васильков ТКБ» АҚ- на қысқаша шолу жасай отырып, қандай қызметпен айналысатындығын, қандай тауарлық – материалдық қорларды тұтынатынын қарастыру;

2. «Васильков ТКБ» АҚ- ның тауарлық – материалдық қорларды игеруде атқаратын қызыметтерін анықтау;

3. «Васильков ТКБ» АҚ- ның тауарлық – материалдық қорларды игеруде, сақтауда және есепке алғанда, есептен шығарғанда қандай құжаттарды қалай және қандай ретте толтыратынын қарастыру;

4. «Васильков ТКБ» АҚ- ның тауарлық – материалдық қорларын есепке алу және есептен шығару әдістерін қарастыру;

5. «Васильков ТКБ» АҚ- ның тауарлық – материалдық қорларының есебін жүргізудің тиімді әдістерін қарастыру.

Мини жобаның зерттеу объектсі «Васильков ТКБ» АҚ.

Мини жобаның практикалық маңыздылығы тауарлық – материалдық қорларды игеруде, сақтауда және есептеуде толтырылатын құжаттарды анықтау және есептеу әдістеріне талдау жасау.

Мини жобаның зерттеу мәселесі тауарлық – материалдық қорларды есептеудің тиімді әдістерін қарастыра отырып олардың кәсіпорынға әкелетін пайдасы мен тиімділігіне қарай салыстыру.

курстық жұмыс / 33 бет


You must be logged in to leave a reply.