Мазмұны

Кіріспе

I –бөлім. Графиктік режимде жұмыс

1.1.Стандартты кітапханалық модулдер

1.2. Экранды басқаратын процедуралар мен функциялар

1.3. Графиктік фигуралар салу процедуралары

1.4. Графиктік режимде текст шығару процедуралары

1.5. Графиктік режимде қателерді өңдеу

1.6. Фигураларды жылжыту

II-бөлім. Паскаль тілінде графикалық режимді тәжірибелік қолдану

2.1 Есептін қойылуы

2.2 Есептін блок – схемасы

2.3 Бағдарлама мәтіні

2.4 Нәтижелер кестесі

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

 

 

КІРІСПЕ

Бағдарламалык тілдер (гр.programme — нұскау, хабарлау )— хабарларды есептеуіш машиналардың  көмегімен сұрыптайтын жасанды тілдер тобы. Бағдарламалық тілдерде символдарды бірізділікпен өңдеуге қажет мәтіндер алдың ала жазылып кояды, мәтіндерді бұйрықты тапсырма деп қарауға болады. Семантикалық шарттары бойынша мәтіндер мынадай деңгейлерде сұрыпталады: дербес мағынасы жоқ әліпби таңбалары; шағын тіл бірліктерінің екі жақты атаулары; мағынасы бұйрык түрінде емес атаулардың қосындысың білдіретін сөйлемшелер; белгілі әрекетті білдіретін (бұйрық мағынасында) синтаксистік құрылымдардан тұратын операторлар тағы басқа. Бағдарламалық тілдердің өзіне тәң сипаты — символдық, сөздік, сөйлемдік, мәтіндік деңгейлердің аражігі белгісіздігінде мәтіндерді жазып, ЭЕМ-ге енгізуде ондағы жетімсіздік баска символдармен толықтырылады. Мысалы, (СОТО сөйлемшесі бір символ, бір сөз немесе бір сөйлем болып есептелуі мүмкін. Бағдарламалық тілдер қолданылу тұрғысынан екіге бөлінеді: алгоритмдік әр түрлі типтерді алдын ала жазуға болатын универсалдык бағдарламалық тілдер және неғұрлым шағын мақсатты жүмыстарға (модель жасау, мәтінді автомат өңдеу, белгілі бір процесті басқару) арналған мамандандырылған бағдарламалық тілдер. Бұлардын ішінде ЭЕМмен пайдаланушының қарым-қатынасын дамытуда диалогтік бағдарламалық тілдер манызды орын алады. Бағдарламалық тілдердің дамуы олардың деңгейін көтеру, адам мен машинаның қарым-қатынас процесін женілдету, бағдарламалардың тиімділігін арттыру арқылы іске асырылып отырады. 20 ғасыр 70 жылдары бағдарламалық тілдердің жалпы саны 1 мыңға жақындады. Ен жиі қолданылатын, деңгейі жоғары тілдік бағдарламалар: фортран, кобол, ПЛ/1, алгол, бейсик, паскаль,

Бағдарламалау тілі, программалау тілі — мәліметті және олардың алгоритмін ЭЕМ-де өңдеуге арналған формальды тіл. Бағдармалау тілінің негізін алгоритмдік тіл құрайды. Алғашқы Бағдармалау тілі ішкі машиналық тіл болып есептеледі. Қазіргі Бағдармалау тілі машиналық-бағдарланған, процедуралық-бағдарланған және проблемалық-бағдарланған тілдер болып ажыратылады. Машиналық-бағдарланған Бағдармалау тілі өзінің мәліметте-рінің түрі мен алгоритмінің құрылуы бойынша белгілі бір ЭЕМ-нің (не ЭЕМ класының) құрылымын бейнелейді. Мұның үстіне оның бағдарламалау процесін жеңілдету және автоматтандыру сияқты ерекшеліктері бар. Ол машиналық тілге жақын тіл. Машиналық-бағдарланған бағдармалау тіліне автокод, алмо, эпсилон, т.б. тілдер жатады.

Курстық жұмыстың өзектілігі:

Зерттеу мақсаты: программалау әлем туралы түсінікті қалыптастыру, Турбо Паскаль программасында есептер шығаруды үйрену, графикалық режимді нақты таладау және түсіну.

Зерттеу нысаны: мәліметтер жинау, процедуралар мен функцияларды талдау, графикалық режимге мысалдар келтіру.

Зерттеу пәні: Паскаль тілінің графикалық режимдегі ерекшеліктері.

      Зерттеу міндеттері: өткенмен тақырыптарға таладау жасай білу, қазіргіні біртұтас етіп қабылдауды қалыптастыру.

курстық жұмыс / 26 бет


You must be logged in to leave a reply.