МАЗМҰНЫ

Кіріспе. 3

Курстық жұмыстың тапсырмасы.. 4

Берілген мәндер. 5

4 Телефон жүктемесінің ЕКПІНДІЛІГІН есептеу. 12

5  Көп  жиілікті  қабылдау  бергішке  түсетін  жүктеме  екпінділігін  есептеу. 18

6 ИКМ  жалғаушы  линияларының  есептеулері 19

Қорытынды.. 24

Әдебиеттер тізімі 25

А қосымшасы.. 26

Ә қосымшасы.. 27

Кіріспе

Бұл курстық жұмыстың мақсаты коммутация жүйесінің сатыларын зерттеп, негізін ашу болып табылады. Курстық жұмыс барысында әртүрлі коммутациялық жүйелерде коммутациялық өрісті құру, сигнализация жүйелерін, басқару құрылғыларын құру сияқты әдістерді қарастырамыз.

Курстық жұмыс Alcatel фирмасының  S–12 жүйесіне негізделген.  S–12 жүйесі қолданылуы жағынан үлкен сұранысқа ие. Себебі оның кіші габариттері тиімді және қызмет көрсетуі жағынан тиімді болып отыр. S–12 жүйесінің модулдік құрылымы аппараттық және ақпараттық болғандықтан, ол функцияларды оңай басқаруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстың тағы бір бағыты, ол студенттің өздік ізденіс жұмыстарына деген қабілетін арттыру болып табылады.

курстық жұмыс / 27 бет


You must be logged in to leave a reply.