МАЗМҰНЫ
Кіріспе 3
1. Файлдардың түрлері 4
2. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу.(Бірөлшемдімассив.) 5
3. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу.(Екіөлшемдімассив.) 9
4. Мәтiндiк файлдан мәлiметтердi оқу
(Мәліметтердімәтіндікфайлғажазудыүйреніңіздер) 12
5. Мәтiндiк файлдан мәлiметтердi оку 15
6. Типті файл. Типті файлдарға мәліметті жазу 19
7. Типті файлдан мәліметтерді оқу 22
8. Әр түрлі базалық типтерді біріктіру. Жазба типі 23
9. Сыртқы кітапханалар. Модульдер 25
10. Модуль құрылымы 28
Қолданылған әдебиеттер 30

Кіріспе
Паскаль — программалау тiлi.
Паскаль тiлiн 1968 — 1971 жылдары швейцариялык. ғалым Никлаус Вирт оқып — үйренуге қолайлы программалау тілі ретінде ұсынған болатын. Бұл тілдің стандарты кейiнiрек бекiтiлдi, ол сол кездері кең таралған АЛГОЛ, ФОРТРАН, БЕЙСИК тiлдерiне қарағанда жетiлдiрiлген, жұмыс iстeyгe ыңғайлы тiл болды. Паскаль тiлi өзінің қарапайымдылығының және тиiмдiлiгiнің арқасында дүние жүзіне тез таралды. Қазiргi кезде барлық дербес компьютерлер осы тілде жұмыс iстей алады. Паскаль тiлiнде жазылған программаның дұрыстығын компьютерде тексеру және жiберiлген қатенi тузету оңай.
Бұл тілде жазылған программа компьютерде орындалу барысында алдымен трансляцияланады (машина тiлiне аударылады), объектiк программаға түрлендіріледі де содан кейiн ғана орындалады. Осы сәтте компьютерде программаның екі нұсқacы болады, оның бiрiншiсi — алгоритмдiк тiлдегi алғашқы түпнұсқасы, ал екiншiсi — объектiк кодтағы жазылған программа.
Есеп нәтижесін машиналық кодта жазылған программа арқылы аламыз, ал программаны түзету қажет болғанда, оның алгоритмдiк тiлде жазылған алғашқы нұcқacы өңделеді.
Қазiргi кезде Паскаль кез келген күрдлі есептерді шығара алатын, кең таралған стандартты оқу тіліне айналды.

курстық жұмыс / 30 бет


You must be logged in to leave a reply.