Кіріспе. 3

MATLAB  жүйесінің пайда болу  тарихы.. 3

MATLAB жүйесіндегі графиканың ерекшеліктері. 4

Үш өлшемді графиканың галереясы.. 5

3D функцияның графикасы.. 7

Қорытынды.. 27

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………….28

Кіріспе

MATLAB жүйесінің 70-жылдардың аяғында Молердың көмегімен  құрылған болатын және   ЭЕМ 70-жылдары-ақ  кең ауқымда қолданыла бастады. 80 жылдардың  басында (John Little) MathWorks фирмасының мүшесі Джон Литл  IBM PC, VAX және Macintosh компьютер үшін  PC MATLAB жүйесін  ойлап шығарды. Кейін бара жаңа версиялары   Sun жұмыс станциясы үшін арналған, компьютер UNIX операциялық жүйесімен  және   көптеген бөлек типтердің және кіші ЭЕМ. Бұл жұйенің  бастапқы мақсаты математикалық есептерді өте қарапайым тәсілмен шешу. MATLAB мүмкіндігі  өте кең және жүйенің  орындау жылдамдығы өзінің конкуреттерінен салыстыруға келмейді. Бұл жүйенің  кез-келген білім аумағында қолданылады,Атап айтсақ механикалық  бөлшектерді моделдеуде және динамикада, гидродинамикада, аэродинамикада, акустикада, энергетикада қолданылады және т.б. MATLAB жүйесінде арнайы электротехникада және радиотехникада, суреттерді өңдеу, нейрондық сетьтердің реализациясында, жаңа білім және техника  саласында қолданылады.

MatLab- бұл жоғары деңгейлі программалау тілі.Оның құрамында оңай игеруге болатын бірнеше базалық конструкциялар және принциптер бар.Бұл жүйедегі қолданбалы интерфейс өз қатарына көптеген операцияларды және функцияларды, командаларды, батырмаларды қосып алады.Мұнда тағы да  екі өлшемді және үш өлшемді графиканың галереясы, яғни олардың  функциялары, қасиеттері, құрылымдары туралы айтылады. Барлық функциялары қамтылған, сонымен қатар қосымша қасиеттері қарастырылған.Соңғы айтылған MatLab жүйесінің мүмкіндігіне  мен өз курстық жұмысымда толығырақ   айтылады.

MATLAB жүйесінің 70-жылдардың аяғында Молердың көмегімен  құрылған болатын және   ЭЕМ 70-жылдары-ақ  кең ауқымда қолданыла бастады. 80 жылдардың  басында (John Little) MathWorks фирмасының мүшесі Джон Литл  IBM PC, VAX және Macintosh компьютер үшін  PC MATLAB жүйесін  ойлап шығарды. Кейін бара жаңа версиялары   Sun жұмыс станциясы үшін арналған, компьютер UNIX операциялық жүйесімен  және   көптеген бөлек типтердің және кіші ЭЕМ. Бұл жұйенің  бастапқы мақсаты математикалық есептерді өте қарапайым тәсілмен шешу. MATLAB мүмкіндігі  өте кең және жүйенің  орындау жылдамдығы өзінің конкуреттерінен салыстыруға келмейді. Бұл жүйенің  кез-келген білім аумағында қолданылады,Атап айтсақ механикалық  бөлшектерді моделдеуде және динамикада, гидродинамикада, аэродинамикада, акустикада, энергетикада қолданылады және т.б. MATLAB жүйесінде арнайы электротехникада және радиотехникада, суреттерді өңдеу, нейрондық сетьтердің реализациясында, жаңа білім және техника  саласында қолданылады.

курстық жұмыс / 20 бет


You must be logged in to leave a reply.