05. января 2012 · Комментарии к записи Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру отключены · Categories: Информатика, автоматтандыру, бағдарламалау

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 9

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ……. 10
1.1 Конвертерлеудің бірінші кезеңі ….. 10
1.1.1 Конвертерді дайындау …………. 10
1.2 Конвертерлеудің екінші кезеңі ……….. 11
1.3 Үрдіс технологиясының ерекшеліктері …….. 12
1.4 Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы….. 12
1.5 Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері ……13
1.6 Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері ……. 14
1.7 Сиретудің әсері … 14
1.8 Газ құбырларын басқару және бақылау ……….. 15
1.9 Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы ….. 16
1.10 Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу…….
1.11 Газарна жүйесін есептеу ……

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ …… 23
2.1 Конвертердің газ әкететін құбырлары — автоматты реттеу объектісі ретінде …. 23
2.2 Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі…… 24
2.3 Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи-калық қойылымы …… 24
2.4 Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу….25
2.5 Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ….26
2.6 Техникалық қамтамасыздандыру ….. 29
2.7 Бағдарламалық қамтамасыздандыру … 30
2.8 Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы …..33

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ….. 36
3.1 Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу…….36
3.1.1 Өңдеушілер жалақысы ……… 36
3.2 Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу ……. 37
3.3 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу …… 39
3.3.1 Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз ……39
3.3.2 АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары….. 40
3.4 Жылдық экономия …… 40
3.4.1 Жылдық экономиканың тиімділігі ……. 41
3.5 Өтеу мерзімі……….. 41

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ…….. 42
4.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары……… 42
4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау….. 43
4.3 Сақтау шараларын қалыптастыру……. 45
4.3.1 Өртке қарсы шаралар………… 45
4.3.2 Ауа алмасуын ұйымдастыру…… 46
4.3.3 Желдетуді ұйымдастыру……… 47
4.3.4 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету……. 48
4.3.5 Жерге қосуды ұйымдастыру…….. 48
4.4 Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу… 50

ҚОРЫТЫНДЫ……. 54

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….. 55

Диплом жұмысы / 55 бет


Comments closed.